Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem

Decembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Absolventu asociācija kopā ar LU Absolventu klubu un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Absolventu asociāciju tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku (JKP). Tikšanās reizē puses izrunāja aktuālos jautājumus, uzsverot absolventu lomu augstskolu pārvaldības pārmaiņu procesā, un iesniedza ministrei kopīgi izstrādātu augstskolu absolventu organizāciju viedokli par absolventu iesaisti augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā.

Absolventu pārstāvji uzsvēra konstruktīva dialoga lomu pārmaiņu priekšlikumu izstrādē, kā arī secināja, ka kopējie mērķi sarunas dalībniekiem sakrīt: kvalitatīva augstākā izglītība un uz pārmaiņām orientēta augstskolas pārvaldība, kas būtiski uzlabotu izglītības sistēmu kopumā. Absolventu organizācijas arī turpmāk vēlas būt augstākās izglītības modeļa izstrādes diskusijas neatņemams dalībnieks.

Ministrei nosūtītajā vēstulē asociāciju pārstāvji norāda, ka stipra absolventu kustība liecina par universitātes spēju tās studentos radīt pilsonisko apziņu, kas pāraug vēlmē atbalstīt savas universitātes panākumus arī pēc studiju gaitu noslēguma.

"Neatkarīgi no tā, vai mēs to apzināmies, vai nē, bet pastāv universitāšu un to absolventu savstarpēja saikne mūža garumā, kas pārtrūkst tikai tad, kad beidz pastāvēt kāds no šīs savienības dalībniekiem," uzsvērts vēstulē.

Vēstules autori norāda, ka universitāte ir autonoma un īsteno pašpārvaldes tiesības, kas nozīmē, ka gala lēmums par personām, kas iesaistītās tās pārvaldībā, ir jāpieņem pašai universitātei, proti, tās personālam.

Tāpat absolventu asociācijas pārstāvji pauda, ka izmaiņas universitāšu pārvaldībā var īstenot, ja tiek būtiski palielinātas valsts investīcijas augstākajā izglītībā un zinātnē, proti, nodrošinot reālajām izmaksām atbilstošu bāzes finansējuma apjomu un tādējādi atbalstot pārmaiņu vadības sekmīgu norisi.