Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pedagoģiskās izaugsmes centrā (PIC) docētāju rudens mācību semestris atklāts ar Nomijas Dikmanes (Nomy Dickman) vadītajām divām identiskām mācību dienām 29. un 30. augustā. Tās ietvēra mācības par studiju rezultātu vērtēšanu, uzsverot summatīvās vērtēšanas tematiku un pārbaudes darbu izstrādi. Tam visam papildus praktiskajās nodarbībās bija iespēja izprast komandā balstītas mācīšanās pieeju, tās priekšrocības un izaicinājumus pedagoģiskajā praksē.

PIC_vieslekcija_Nomija_Dikmane_rsu-lead.jpg

No kreisās: RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras docente Ruta Jakušonoka, RSU Ārvalstu studentu asociācijas prezidents Stavs Brodskis (Stav Brodsky), Bar-Ilan Universitātes Izglītības attīstības un izvērtēšanas departamenta vadītāja Nomija Dikmane, docente un Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika, Izraēlas vēstniecības Latvijā Misijas vadītājas vietnieks Cvī Mirkins (Tzevy Mirkin).

Vieslektores nodarbībās piedalījās pārstāvji no 29 dažādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm, kopīgi diskutējot par iespējām satura apguvi veidot aizvien starpdisciplinārāku un tādu, kas būtu vērsta uz izpratni.

PIC aicina sekot līdzi docētāju tālākizglītības rudens semestra piedāvājumam, kuru veidos gan zināmi un pieprasīti, gan vēl nebijuši tematiskie cikli. Pērn savas zināšanas papildinājuši un prasmes slīpējuši docētāji no 50 RSU struktūrvienībām.