Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
EIT Health

Gada nogalē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopiena (EIT Health), kuras pārstāvniecība atrodas Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), uzsāka pētījumu par inovāciju ieviešanu Latvijas veselības aprūpes ekosistēmā. Viens no pētījuma uzdevumiem bija izprast  advancētu Latvijas jaunuzņēmumu pieredzi veselības aprūpes risinājumu attīstīšanā, it īpaši akcentējot jaunuzņēmumu sadarbību ar Latvijas veselības aprūpes iestādēm.

Saņemot pirmos pētījuma rezultātus, EIT Health Latvijas pārstāvniecība uz apaļā galda diskusiju tiešsaistē aicināja vairāk kā desmit sadarbības partnerus – jaunuzņēmumus un viņu atbalsta asociāciju pārstāvjus. Diskusijas laikā tika apspriesti pētījumā biežāk identificētie jaunuzņēmumu izaicinājumi – veselības aprūpes industrijas komplicētība, ne vienmēr pietiekamais atbalsts no svarīgām procesā iesaistītām pusēm, nepilnīgas zināšanas vairākās jaunuzņēmumiem svarīgās jomās  un trūkums pēc ekosistēmas aptverošas un koordinējošas funkcijas Latvijā.

“RSU sadarbība ar EIT Health notiek Reģionālās inovāciju shēmas (RIS) ietvaros, kuras mērķis ir sekmēt inovāciju attīstību Eiropas reģionos ar plašu izaugsmes potenciālu. Latvija ir viens no šiem Eiropas reģioniem. EIT Health cenšas Latvijas veselības aprūpes ekosistēmas dalībniekiem nodrošināt piekļuvi dažādām apmācību, finansējuma, mentoringa un tīklošanās programmām. Lai labāk izprastu Latvijas veselības aprūpes ekosistēmas vajadzības un nodrošinātu EIT Health piedāvājuma atbilstību šīm vajadzībām, EIT Health veica izpēti,” pastāstīja RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone.

“Joprojām pastāv viedoklis, ka tehnoloģiskie jaunuzņēmumi un veselības aprūpes sfēra eksistē paralēlās pasaulēs. Tas tā nav. Pacientu vajadzības strauji mainās. Viņi kritiski vērtē medicīnas pakalpojumus, kā arī uzstāda citus pakalpojumu saņemšanas kritērijus – pacienti sagaida, ka pakalpojums tiks nodrošināts ātri, būs pieejams un pielāgots viņu vajadzībām,” jaunuzņēmumu lomu veselības aprūpes ekosistēmā vērtē VREACH un Riga TechGirls pārstāve Marina Petrakova, kura moderēja diskusiju.

“Arī veselības aprūpes profesionāļi ir mainījuši pieeju pakalpojumu sniegšanai. Jaunos aprūpes modeļos tiek uzsvērta komanda un koordinēta pacientu aprūpe, ātra pacientu stāvokļa izmērāmo rezultātu noteikšana, skaidra, caurredzama komunikācija un iespēja pacientam monitorēt savu stāvokli,” turpina M. Petrakova. “Šeit gan esmu uzskaitījusi tikai nelielu daļu jautājumu, kurus var palīdzēt risināt jaunuzņēmumi, izmantojot tehnoloģiskās inovācijas. Pacientu veselības stāvokļa monitorēšana un terapijas nodrošināšana nav tikai veselības aprūpes jautājums. Bieži tas ir arī IT un inovāciju jautājums.”

Latvijā RSU pārstāv EIT Health kopš 2018. gada nogales. Sadarbību ar EIT Health universitātē koordinē Starptautisko sakaru departaments. Dažādās EIT Health programmās un aktivitātēs ir iesaistījušies dažādi Latvijas veselības aprūpes ekosistēmas dalībnieki, tostarp jaunuzņēmumu pārstāvji, medicīnas speciālisti, veselības aprūpes administratori un lēmumpieņēmēji, studenti un pētnieki, kā arī veselības aprūpes un inovāciju profesionālās asociācijas.