Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas
Bibliotēka

Grāmatas Arodveselība un riski darbā autori ir Valdis Kaļķis, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja Ženija Roja un docents Henrijs Kaļķis.

Apjomīgajā un nozīmīgajā zinātniskajā monogrāfijā atspoguļotas 21. gadsimta arodveselības aktualitātes darba tirgū, darba vides riski saistībā ar arodslimībām, veselības veicināšanas darbavietās nozīmīgums strādājošo veselības un labklājības nodrošināšanā, autoru zinātnisko pētījumu rezultāti.

Zinātniskajā monogrāfijā sniegti praktiski risinājumi un ieteikumi darba vides uzlabošanā, lai darbinieks justos ērti visas darba dienas garumā un lai darba apstākļu dēļ neciestu darba ražīgums.

Monogrāfija ir unikāla, tā ir nepieciešama un būs saistoša organizāciju vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, darba aizsardzības speciālistiem, arodveselības ārstiem, profesionāļiem un studentiem, kuri darbojas vai apgūst zināšanas vides veselības, tajā skaitā – arodveselības, veselības aizsardzības, veselības vadības, ergonomikas un drošības inženierijas, uzņēmējdarbības vadības jomā u. c. interesentiem, kas nodarbojas ar darba vides risku analīzi, vadību un uzraudzību.

Grāmatu var iegādāties SIA Medicīnas apgāds (Skolas ielā 3, Rīgā).

arodveseliba_un_riski_darbaa-gramata-lead-RSU.jpg