Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Starptautiskā sadarbība

No 26. līdz 29. jūnijam Eiropas Sociālā darba skolu asociācija (EASSW) sadarbībā ar Unaforis (franču nacionālā izglītotāju un pētnieku apvienība) organizēja konferenci Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future, kurā RSU pārstāvēja Labklājības un sociālā darba katedras lektore Marika Lotko ar prezentāciju Interrelationship between education and practice for sustainable development of the Social Work profession in Latvia, kas tika izstrādāta kopā ar asoc. prof. Lolitu Vilku.

Pagājuši gandrīz 90 gadi, kopš sociālā darba izglītotāji pirmo reizi pulcējās starptautiskā konferencē Parīzē. Lai diskutētu un reflektētu par sociālā darba nākotni, šā gada konference pulcināja 1200 dalībnieku (sociālā darba izglītotājus, studentus un sociālo pakalpojumu saņēmējus) no 40 pasaules valstīm. Tika aktualizēti jautājumi par tādām tēmām kā pētījumi, metodoloģija un inovatīvā prakse sociālā darba izglītībā, profesionālais statuss, izglītošanas ētiskie aspekti, studiju kursi un mācību saturs sociālajā darbā.

Parīzes konference pulcēja arī nepieredzēti lielu franču sociālā darba izglītotāju skaitu – 400 dalībnieku, kas šai kopienai deva iespēju integrēties starptautiskas konferences vidē un stiprināt savu sadarbību ar ārvalstu izglītotājiem.

Dalība šajā starptautiskajā forumā ikvienam deva iespējas dalīties pieredzē un iegūt aktuālāko informāciju par sociālā darba izglītības tendencēm dažādās Eiropas valstīs, diskutēt par svarīgiem un prioritāriem dienaskārtības jautājumiem katrā no valstīm, vērtēt akadēmisko zināšanu nozīmīgumu sociālā darba profesijas stiprināšanā u. tml.

Konferences plenārsesijās un meistarklasēs bija aicināti piedalīties pasaulē atzīti praktiķi un teorētiķi sociālā darba nozarē. Vadošo tēmu uzmanības centrā bija mūsdienu sabiedrības izaicinājumi sociālo pārmaiņu apstākļos (Michel Wieviorka), kriticisma teorētiska perspektīva sociālā darba izglītībā (Paul-Michel Garrett), ētika sociālajā darbā (Sarah Banks), starptautiskā sociālā darba mācīšana un mācīšanās (Karen Lyons) u. c.

Konferences dienās varēja iegūt bagātīgu vispārējo kopainu par sociālā darba kā profesijas un akadēmiskas disciplīnas attīstību un pašreizējām problēmām, kā arī tendencēm Eiropas un citās pasaules valstīs.

Konferences prezentācijas būs pieejamas visiem interesentiem EASSW mājaslapā.
Konferences tēžu krājums pieejams šeit.