Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas BaltCityPrevention projekta ietvaros Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieku grupa asoc. profesores Ineses Gobiņas vadībā ir izstrādājusi intervences modeli dzīvesveida izraisīto slimību profilaksei. Intervences modelis dažādās variācijās tiek izmantots visās BaltCityPrevention projekta dalībvalstīs, bet mērķa grupu vecums un novēršamo saslimšanu veidi katrā dalībvalstī ir izvēlēti atšķirīgi.

interreg_baltic_flagship_logos.jpgAugusta beigās Liepājā notika projekta Latvijas partneru tikšanās, kuras laikā projekta dalībnieki ar Liepājas pilotprojekta darba grupu apsprieda paveikto, izvērtēja pilotprojekta gaitu un pārrunāja novērojumus un secinājumus.

Latvijā pilotprojekta īstenotājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pilotprojekta mērķis Liepājā ir sekmēt paradumu maiņu ģimenēm ar bērniem, kurās ir pusaudzis ar virssvara problēmām. Projekta izstrāde tika sākta 2018. gada novembrī, bet dalībnieku atlase notika šā gada martā. Dalībnieku interese par iespēju piedalīties pilotprojektā bija ļoti liela. Pilotprojekta plānotais ilgums ir 12 mēneši. Sākotnēji tika atlasīti desmit zēni un sešas meitenes.

baltcityprevention_liepaja04091901.JPG

Tiesības strādāt ar ģimenēm, kurās ir pusaudzis ar virssvara problēmām, ieguva biedrība Heivo. Ar pusaudžiem ikdienā nodarbojas fiziskās sagatavotības treneris Reinis Rozītis, psiholoģe Iveta Gēbele, uztura speciāliste Līga Jaunzema, kā arī kouči Vineta Splīta un Laura Jankovska. Pusaudži trenera pavadībā regulāri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, apgūst jaunus ēšanas ieradumus, notiek regulāras sarunas ar psihologu un koučiem par to, kā izveidot un nostiprināt jaunus ieradumus un veselīgāku dzīvesveidu. Ekspertu grupa regulāri tiekas ar bērnu vecākiem, jo vecākiem ir milzīga loma procesā, kura rezultātā var notikt ieradumu maiņa ģimenē. Visiem projekta dalībniekiem ir iedotas par projekta līdzekļiem iegādātas Garmin Vivoactive aproces, kuras palīdz sekot līdzi fiziskajai aktivitātei. Pilotprojektā iesaistīto profesionāļu novērotais liecina, ka vajadzētu vēl vairāk individualizēt pieeju katram pusaudzim. Lietderīgi būtu palielinat kontaktreižu skaitu ar atbalsta personām, lai visu laiku pusaudžiem atgādinātu par programmu un veselīga dzīvesveida nozīmi. Liepājas pilotprojekta norise ir atspoguļota videosižetā, kurš tiks tulkots angļu valodā un interesenti to varēs noskatīties projekta informācijas apmaiņas platformā www.betterprevention.eu.