Pārlekt uz galveno saturu
PVO

52% jeb 1,9 miljardi no pasaules iedzīvotājiem ir tieši sievietes un meitenes reproduktīvajā vecumā. Neskatoties uz to, sabiedrībā valda stigma un aizspriedumi, kas ir saistīti ar menstruācijām. Šī iemesla dēļ sievietēm ir grūti praktizēt optimālu menstruālo higiēnu. Lai izprastu problēmas apjomu un izstrādātu tādu politiku, kas novērš nevienlīdzību menstruāciju higiēnas pārvaldībā (menstrual hygiene management - MHM), PVO/Eiropa sadarbojas ar dalībvalstīm.

2018. gada 23. un 24. Oktobrī, saskaņā ar Protokolu par ūdeni un veselību (the Protocol on Water and Health), norisinājās trešā sanāksme par skolu ūdens resursiem, sanitāriju un higiēnu (WASH), kurā piedalījās valstu veselības un izglītības speciālisti. Sanāksmē tika apspriesti plāni, kas veicinās labvēlīgu MHM vidi un mazinās aizspriedumus.

Nesenā pētījumā par menstruālo “nabadzību” bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā atklājās, ka lauku apgabalos 90% no meitenēm menstruāciju laikā neapmeklē skolu 4-5 dienas. Pilsētu teritorijās šis skaitlis ir zemāks, 75% meiteņu neapmeklē skolu 2-3 dienas. Kā piemērus pētījumā min neatbilstošus apstākļus menstruāciju higiēnai un MHMproduktu augstā cena.

Bezmaksas menstruālās higiēnas līdzekļi skolēniem un studentiem Skotijā un Apvienotajā Karalistē

Pēc jauniešu aptaujas par menstruālo produktu nodrošināšanu skolās, Skotijas valdība ir nolēmusi nodrošināt tiem bezmaksas piekļuvi (skolās, koledžās un universitātēs). Valdība uzskata, ka šāda rīcība nodrošina atbilstošu cieņu, vienlīdzību tiesības un neietekmē cilvēka spēju pilnībā piedalīties visos izglītības līmeņos. Valdība ir pasūtījusi digitālo platformu, kas sniegs jauniešiem nepieciešamo informāciju par menstruācijām un piekļuvi bezmaksas MHM produktiem.

Menstruālās higiēnas izglītība bērniem ar invaliditāti Kirgizstānā

Sadarbībā ar UNICEF Kirgizstānas Izglītības ministrija ir izstrādājusi mācību materiālus par MHM. Šie materiāli tika izplatīti visās valsts skolās. Atsevišķi materiāli tika pavairoti alternatīvos formātos bērniem ar redzes un dzirdes traucējumiem, lai visiem būtu pieeja šai informācijai par higiēnu, bērnu tiesībām un drošību. Trīs publikācijas par MHM Kirgizstānā  tika izstrādātas Braila rakstā un audio formātā. Konvencija par bērnu tiesībām (the Convention on the Rights of the Child) tika izstrādāta, bērniem saprotama, video formātā ar subtitriem un zīmju valodas tulkojumu. Materiāli ir pieejami specializētās skolās, Kirgizstānas Aklo un nedzirdīgo asociācijā un īpašās tiešsaistes bibliotēkās.

Vairāk par šo tēmu:

Tackling the taboo of menstrual hygiene in the European Region

FAST FACTS: Nine things you didn't know about menstruation