Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki turpina stiprināt NATO aizsardzības kapacitāti. Gan Latvijā, gan ASV atzinību guvušais jaunuzņēmums Anatomy Next ir aicinājis RSU pētniekus iesaistīties virtuālajā realitātē balstīta neatliekamās medicīniskās palīdzības simulatora izveidē, kas ļautu militārajiem mediķiem apgūt precīzas rīcības modeli dažādu traumu gadījumā.

Ar simulatora palīdzību, izmantojot īpašas brilles, mediķis nonāk virtuālā militārā medicīnas centra uzņemšanas nodaļā, kur ir jāpieņem lēmumi par cietušo ārstniecības kārtību, balstoties uz ASV akreditētu vienotu rīcības algoritmu ATLS (Advanced Trauma Life Support). Simulācijas laikā virtuālais cietušais reaģē atbilstoši veiktajām manipulācijām, un viņa veselības stāvoklis var gan uzlaboties, gan pasliktināties, piemēram, ja netiek apturēta asiņošana. Tādējādi simulatora mākslīgais intelekts novērtē mediķa spējas.

Simulatoru militārās medicīnas personāla apmācībām uzņēmums Anatomy Next izstrādā pēc ASV Aizsardzības departamenta pasūtījuma, un sākotnēji tas tiks izmantots ASV militāro mediķu sagatavošanā, bet turpmāk varētu tikt lietots arī citās NATO dalībvalstīs. Patlaban, sadarbojoties IT speciālistiem no Anatomy Next un RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra speciālistiem, norisinās programmēšanas darbi.

"ASV armija ir vadošais militārais spēks NATO kolektīvās aizsardzības mehānismā, tādēļ tās militārās kapacitātes stiprināšana ir ieguldījums arī Latvijas drošībā. Turklāt pētnieku intelektuālais ieguldījums kolektīvajā drošībā ir ne mazāk nozīmīgs kā militārais spēks," uzskata RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs Ainārs Stepens, kurš no universitātes puses koordinē sadarbību ar Anatomy Next. Savukārt Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docētājs Jevgēnijs Kravčuks kā medicīnas tehnoloģiju eksperts palīdz projektā iesaistītajiem IT speciālistiem veidot militārās medicīnas prasībām atbilstošas simulācijas programmas.

Sadarbība ar Anatomy Next tika sākta aizvadītā gada oktobra beigās. Tā ir veiksmīgi attīstījusies, tādēļ uzņēmums ir aicinājis RSU pētniekus iesaistīties jau nākamajā simulatora izstrādes posmā, kurā šoreiz tiks apgūta mediķu precīza rīcība ievainoto šķirošanā pirms turpmākās ārstēšanas. Arī šīs manipulācijas ir jāveic pēc noteikta ASV akreditēta algoritma, un virtuālā realitāte dod iespēju modelēt cietušos ar ļoti dažādām traumām.

RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs tika izveidots 2017. gada nogalē ar mērķi koordinēt RSU aktivitātes drošības un aizsardzības jomā. Šī centra paspārnē tiek īstenoti un organizēti dažādi ar militārās medicīnas attīstību saistīti pētījumi. Piemēram, centra zinātnieks, RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras lekt. Kārlis Rācenis pēta ārstniecības vajadzībām mākslīgi izraisīta vīrusa labvēlīgo ietekmi uz dažādām bakterioloģiskām saslimšanām. Pētījums tiek īstenots sadarbībā ar Beļģijas partneriem, kuriem jau ir ievērojama pieredze šīs metodes izmantošanā karadarbībā, terora aktos un dabas katastrofās cietušo ārstēšanā.