Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Ziņas

2016. gada 17. un 18. martā notiks kārtējā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Tēzes jāiesniedz līdz 19. janvārim.

Zinātniskās konferences tēmas

Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā

  • Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte
  • Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā
  • Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte
  • Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai
  • Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi
  • Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā
  • Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācija Latvijā un pasaulē

Par pieteikumu piedalīties konferences darbā tiks uzskatītas iesniegtās tēzes.

RSU zinātniskās konferences atlases komisija neiekļauj programmā un nepublicē tēzes par atsevišķa gadījuma analīzi klīniskajā praksē. Studentus lūdzam iesniegt darbus studentu zinātniskajai konferencei.

Prasības tēzēm

Tēzes jāiesniedz līdz 2016. gada 19. janvārim latviešu vai angļu valodā.

Tēzes tiks recenzētas, un atlases komisija patur tiesības mainīt pieteikto uzstāšanās veidu. Atsevišķos gadījumos atlases komisija var atteikt uzstāšanos konferencē, neiekļaujot to programmā, bet tikai publicējot tēzes.

Tēzes, kuras nebūs noformētas atbilstīgi noteikumiem un tematikai, tiks noraidītas.