Pārlekt uz galveno saturu
Intervijas

2019. gada februārī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Absolventu asociācija (AA) svinēs 10 gadu jubileju. Dibināta ar mērķi veicināt absolventu mūžizglītību un iesaistīt viņus universitātes dzīvē, šo gadu laikā asociācija ir spērusi nozīmīgu soli absolventu kultūras stiprināšanā RSU. AA valdes priekšsēdētājs Dins Šmits ir pārliecināts, ka no plašākas absolventu iesaistes RSU projektos un augstskolas pārvaldībā ieguvējas būs abas puses, tāpēc asociācijas uzdevums ir radīt platformu šādai sinerģijai.

Dins_Smits03-lead.jpg

Dins Šmits piedalās AA un Studējošo pašpārvaldes sadarbības projekta "Pētnieku akadēmija" atklāšanā 2018. gada oktobrī

Salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm, Latvijā tradīcija veidot absolventu kopienas vēl ir ļoti jauna. Kāda ir bijusi jūsu paša motivācija pirms 10 gadiem pievienoties tajā laikā jaunizveidotajai RSU Absolventu asociācijai?

Esmu viens no RSU Absolventu asociācijas dibinātājiem. Tajā laikā savā uzņēmuma vadītāja amatā biju izveidojis organizāciju, kura labi strādā ar saviem pamatuzdevumiem, un kā savu vēlmi un arī pienākumu arvien vairāk apzinājos sabiedrisko darbību. Tai ir bijušas arī citas praktiskas izpausmes, piemēram, atbalsts nodibinājumam Iespējamā misija, organizācijai Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam. Par savām profesionālajām veiksmēm es lielā mērā varu būt pateicīgs izglītībai, ko esmu ieguvis RSU, tāpēc bija likumsakarīgi, ka kļuvu par vienu no AA dibinātājiem un valdes locekļiem.

Jebkurai organizācijai iespēja nosvinēt 10 gadu jubileju ir apliecinājums tās dzīvotspējai un zināmam briedumam – ir īstenoti dažādi projekti, izmēģināti atšķirīgi pārvaldības modeļi. Kā jūs raksturotu asociāciju šodien – kādi jautājumi ir tās dienaskārtībā?

2018. gada vasarā asociācijā tika apstiprināta jauna valde – šo mēnešu laikā esam daudz strādājuši, lai mūsu darbs būtu strukturētāks, ar konkrētiem sasniedzamajiem mērījumiem. Esam daudz diskutējuši par to, ko un kā vēlamies sasniegt. Nedaudz pārfrāzējot bijušā ANO ģenerālsekretāra Pana Kimuna (Ban Ki-moon) citātu "Keep your head in the clouds, but your feet on the ground", varu teikt, ka tagad esam ne tikai ar galvu mākoņos, bet arī ar kājām uz zemes.

Mūsu galvenais šī darbības perioda uzdevums bija un paliek absolventu piesaiste, ko mēs mērām pēc diviem kritērijiem: kopējais biedru skaits un aktīvo biedru skaits. Šobrīd šī proporcija ir pietuvojusies 300 biedriem, no kuriem 50 aktīvi iesaistās AA aktivitātēs.

Kvantitatīvā mērījumā es vēlētos, lai mūsu biedru skaits šā gada laikā sasniegtu tūkstoti, piecu gadu perspektīvā tie būtu vairāki tūkstoši.

Asociācijas ikdienas darbu nodrošina trīs cilvēku komanda: izpilddirektors Artūrs Kaļva un divas asistentes – Katrīna Narbute un Elizabete Ribalkina. Esmu īpaši gandarīts par tām bieži vien neredzamām, bet nozīmīgām lietām, ko ir izdevies sakārtot šo mēnešu laikā, lai atvieglotu asociācijas administratīvo darbu.

Kas ir izaicinošākais darbā ar absolventiem?

Ņemot vērā, ka asociācijā uzņemam gan Rīgas Medicīnas institūta (RMI), gan Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML), gan RSU absolventus, lielākais izaicinājums ir atrast efektīvākus veidus, kā uzrunāt gan vecuma, gan profesionālās jomas ziņā atšķirīgas mērķauditorijas. Darbā ar esošajiem studentiem strādājam tā, lai pievienošanās asociācijai būtu neatņemama daļa, absolvējot RSU.

Šogad esam būtiski atvieglojuši iestāšanās procesu – tagad pieteikšanās par asociācijas biedru notiek tiešsaistē. Esam atcēluši biedra naudu. Sapratām, ka mums daudz būtiskāka ir biedra aktīva iesaiste asociācijas projektos vai to iniciēšana. Administratīvo jautājumu sakārtošana ļāva lielāku uzmanību pievērst tieši absolventu uzrunāšanai.

Jauns virziens, ko plānojam attīstīt, sākot ar 2019. gadu, ir darbs ar ārvalstīs dzīvojošajiem absolventiem – gan tiem latviešiem, kuri pašlaik strādā citviet pasaulē, gan absolventiem no ārvalstīm, kuri pēc diploma saņemšanas atgriezās savā mītnes zemē. Viena no sadarbības iespējām, ko palīdzam īstenot, ir kļūt par RSU viesdocētāju – padarot interesentiem ārzemēs pieejamu informāciju, kā tieši kļūt par viesdocētāju. Tas noteikti bagātinās studiju saturu un absolventiem ļaus profesionāli augt. Šovasar, kad notika IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, esmu ticies ar ASV strādājošiem latviešu ārstiem LĀZA valdes locekļiem Uģi Gruntmani un Gundaru Katlapu, ar kuriem pārrunājām iespējas informēt par šo piedāvājumu ārzemēs dzīvojošos ārstus, kuri savulaik ir absolvējuši RMI, AML vai RSU.

Kādos projektos asociācija pašlaik piedalās?

Projekta Pētnieku akadēmija, ko organizējam sadarbībā ar RSU Studējošo pašpārvaldi, mērķis ir veicināt studentu interesi par pētniecību un zinātni. Līdz šim iesaistīties pētniecībā studiju laikā pārsvarā bija ieinteresēti tikai Medicīnas fakultātes studenti, jo tā viņi krāja punktus rezidentūrai. Mūsu mērķis ir aizraut visus studentus, palīdzot viņiem saprast, ar ko sākt, un sniedzot praktisku informāciju. Kā daļa no šī projekta ir veidot tiešsaistes datubāzi, kurā RSU struktūrvienības publicēs aktuālos projektus, kuros ir iespēja iesaistīties studentiem. Vairākus gadus asociācija palīdz piesaistīt līdzekļus RSU starptautiskajai studentu konferencei. Visas šīs aktivitātes, kā arī stipendiju fonda administrēšana palīdz veicināt Absolventu asociācijas atpazīstamību topošo biedru vidū.

Lai aktivizētu attiecības ar sociālo zinātņu studiju programmu absolventiem, 2018. gada 19. oktobrī piedalījāmies absolventu vakara Kopsavilkums organizēšanā, ko augstu novērtēja gan docētāji, gan absolventi. Mani šis notikums pozitīvi pārsteidza un aizrāva.

Dins_Smits01-lead.jpg

Dins Šmits piedalās RSU sociālo zinātņu absolventu vakarā "Kopsavilkums" 2018. gada 19. oktobrī

Vēl viens svarīgs virziens ir sponsoru piesaiste un ziedojumu administrēšana. Ievērojamākais no šādiem projektiem ir ziedojumu piesaiste RSU Anatomijas muzejam. Šeit aktīvi strādājam, lai piesaistītu industriālos sponsorus. Kā papildu aktivitāte kopš pagājušā gada novembra ir sadarbība ar RSU Zinātnes pārvaldi, iesaistoties industrijas līdzfinansējuma piesaistē Eiropas Savienības projektā Inovāciju granti studentiem. Joprojām svarīga asociācijas dienaskārtībā paliek RSU interešu pārstāvniecība lēmējinstitūcijās.

Kāda ir jūsu vīzija par asociācijas nākamajiem 10 gadiem?

Kvalitatīvā izpratnē mans kā asociācijas priekšsēdētāja mērķis būtu, ka RSU studējošo un absolventu kultūra mainītos tā, ka kļūšana par AA biedru būtu pašsaprotama gan racionālu, gan emocionālu iemeslu dēļ. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams laiks un cītīgs valdes darbs.

Esmu pārliecināts, ka absolventi pēc būtības ir ieinteresētākā puse universitātes veiksmē. Mūs, absolventus, darba tirgū lielā mērā vērtē pēc mūsu augstskolas, kura izsniegusi diplomu, un darba devējs skatās, kāda reputācija mūsu alma mater ir šodien, nevis izlaiduma gadā. Absolventi ir ieinteresēti, lai viņu augstskolai būtu izcila reputācija! Tāpēc mēs aktīvi strādāsim arī turpmāk, lai radītu absolventiem dažādas iespējas iniciēt un iesaistīties projektos RSU izaugsmei.

RSU absolventus raksturo tieksme pastāvīgi pilnveidoties, un Absolventu asociācijas mērķis ir palīdzēt absolventiem iegūt izglītību visa mūža garumā, īpaši izmantojot RSU resursus un sniegtās pēcdiploma izglītības iespējas. Es ticu, ka ar laiku arī Latvijā absolventu kultūra kļūs populārāka un absolventi iesaistīsies augstskolas dzīvē arī formālajā līmenī, piemēram, tiks pārstāvēti dažādās lemšanas institūcijās. Tāpēc es ticu, ka turpmākos gados asociācijas nozīme RSU attīstībā tikai pieaugs.