Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt orientēt cilvēkus, kuri atbalsta COVID-19 reakciju, integrēt psihosociālā atbalsta prasmes ikdienas darbā, tādējādi mainot to cilvēku labklājību, ar kuriem viņi saskaras pandēmijas laikā. Precīzāk, rokasgrāmata ir paredzēta veselības un sociālajiem darbiniekiem; neatliekamās palīdzības sniedzējiem; cilvēkiem, kas strādā pārtikas veikalos, sabiedriskajā transportā, apbedīšanas birojos un aptiekās; darba devējiem un vadītājiem; cilvēkiem, kuri sniedz atbalstu neaizsargātiem ģimenes locekļiem vai viņu kopienas locekļiem.

PVO_guide_covid.PNG

Ilustrētās nodaļas sniedz praktiskus padomus, kā rūpēties par savu garīgo labsajūtu, sazināties ar empātiju un palīdzēt cilvēkiem, kuri cieš no stresa vai smaga stresa. Tajā iekļauta gadījumu izpēte un padomi, kas jāatceras.

Rokasgrāmatu izstrādāja Starpiestāžu pastāvīgās komitejas Psihiskās veselības un psihosociālā atbalsta atsauces grupa (Inter-Agency Standing Committee’s Mental Health and Psychosocial Support Reference Group) sadarbojoties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūru un nacionālajām un starptautiskajām nevalstisko organizācijām, kas sniedz garīgās veselības un psihosociālo atbalstu ārkārtas situācijās. Datus ceļvedim sniedza vairāk nekā 200 cilvēku, kuri ir atveseļojušies no COVID-19, un ārkārtas palīdzības sniedzēji 24 valstīs.

Publikācija pieejama lejupielādei