Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

10. un 11. oktobrī viesnīcā Hotel ILF Prāgā COST (European Cooperation of Science and Technology) sponsorētā projekta Aprūpes optimizācija – nepilnīga aprūpe: starptautiska un multidimensionāla problēma ietvaros notika trešā menedžmenta komitejas, vadības grupas un četru darba grupu sanāksme. Šajā pasākumā Latviju pārstāvēja RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadītāja asoc. prof. Liāna Deklava. Pasākums tika organizēts ar Ostravas Universitātes līdzdalību. Divu dienu laikā RANCARE aktivitātes bija saistītas ar mērķi veicināt diskusiju par tēmu Aprūpes optimizācija un nepilnīga aprūpe, īstenojot un veicinot COST projekta realizāciju.

Pirmajā dienā vadības grupas sanāksmē tika diskutēts par visu darba grupās paveikto, projekta aktivitātēm, tostarp apmācības aktivitātes (Training Schools), zinātniskās aktivitātes (Short Term Scientific Missions), kā arī apspriests turpmākās darbības plāns nākamajam periodam. Vadības grupas sanāksmē piedalījās 23 dalībnieki.

Otrajā dienā notika menedžmenta komitejas sanāksme, kuru vadīja projekta vadītāja profesore Evridiki Papastavrou. Sanāksmē klātienē piedalījās 50 dalībnieki no 26 dalībvalstīm. Dr. Karina Marcus, RANCARE atbildīgā persona par zinātnisko darbību, sniedza atbildes uz vairākiem komitejas dalībnieku jautājumiem. Sanāksmes laikā galvenokārt diskutēja par sasniegumiem un paveikto projekta darbības pašreizējā periodā un turpmāko darbību.

Menedžmenta komitejas sanāksmes noslēgumā visas darba grupas (WG) apsprieda savus pašreizējos uzdevumus un aktivitātes. Projekts ietver četras darba grupas: WG1 – Konceptuālizācijas, organizatoriskie un metodoloģiskie jautājumi, WG2 – Uz pierādījumiem balstītas aprūpes intervences modelis, WG3 – Aprūpes optimizācijas ētiskie aspekti, WG4 – Izglītošanas un apmācības jautājumi.