Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Šā gada pavasarī Latvijas Republikas Valsts policija un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību zinātnes un pētniecības jautājumos Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūras (CEPOL) ietvaros.

Saskaņā ar šo vienošanos Rīgas Stradiņa universitāte uzņēmās pildīt CEPOL zinātnes un pētniecības (Research & Science) korespondenta pienākumus, deleģējot kontaktpersonu sadarbības nodrošināšanai un dalībai korespondentu sanāksmēs CEPOL mītnē Budapeštā, tiešsaistes sanāksmēs, kā arī citās aktivitātēs saskaņā ar CEPOL darba plānu un CEPOL nodrošināto finansējumu komandējuma izdevumu segšanai. RSU Juridiskā fakultāte ir atbildīga par šo pienākumu izpildi.

Mīkola Romera Universitātē Viļņā 8.–10. jūnijā notika ikgadējā CEPOL konference Preparing Law Enforcement for the Digital Age, kurā piedalījās arī Latvijas delegācija ar pārstāvjiem no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un RSU Juridiskās fakultātes (tās dekāns Jānis Grasis un lektore Ilze Bērziņa).

Konferencē tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem sakarā ar digitālo prasmju piemērošanu gan apmācības procesā un pētniecībā, gan profesionālajā darbībā. RSU Juridiskās fakultātes pārstāvji pārrunāja sadarbības iespējas ar Francijas, Lietuvas, Slovēnijas, Nīderlandes, Portugāles, Austrijas un citu valstu kolēģiem.

jf_grasis_berzina_vilnius_jun2022.png

RSU Juridiskās fakultātes lektore Ilze Bērziņa (no kreisās) un dekāns prof. Jānis Grasis kopā ar CEPOL izpilddirektori Monseratu Marinu Lopesu