Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas
Sabiedrības veselība

Lai uzlabotu bērnu un pusaudžu fiziskās un mentālās veselības stāvokli ilgtermiņā, kā arī pievērstu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanību bērnu veselības problēmām, 8. jūlijā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu un pusaudžu resursu centrs un Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) parakstīja savstarpēju sadarbības memorandu. Šo iestāžu sadarbība paredz īstenot dažādus pētniecības projektus, sabiedrības izglītošanas pasākumus, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanas aktivitātes, kā arī studiju piedāvājumus.

rsu_lok_bf_bpc_080724.jpg

RSU rektors prof. Aigars Pētersons (centrā), Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš apmainās parakstītā memoranda eksemplāriem

“Rīgas Stradiņa universitāte ar lielu atbildību uzņemas iesaistīties šajā sadarbības projektā ar LOK, Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu un pusaudžu resursu centru, jo tikai kopā, sadarbojoties un strādājot plecu pie pleca ar kompetentiem domubiedriem un uzticamiem partneriem, varam sasniegt patiesi nozīmīgus un valstiski svarīgus mērķus. Tieši tāds ir mūsu šodien parakstītā memoranda mērķis: piesaistot universitātes pētniekus, kā arī kolēģus – profesionālus sportistus un mediķus – salikt galvas kopā, strādāt kopā, lai uzlabotu mūsu bērnu un jauniešu veselību, sportisko sagatavotību, fiziskās un mentālās spējas,” pēc līguma parakstīšanas uzsvēra RSU rektors A. Pētersons.

Memorands iezīmē vairākus sadarbības virzienus, tostarp LOK īstenoto projektu Sporto visa klase, kas kļuvis par valstī nozīmīgu iniciatīvu, veicinot fiziskās aktivitātes skolās un ģimenēs, piedāvājot pamatskolu audzēkņiem papildu sporta stundas.

”Statistikas dati liecina, ka bērnu un jauniešu veselības un fiziskās sagatavotības rādītāji ir kritiski zemi. Mūsu nākotne, nācijas pastāvēšana un arī drošība ir jaunās paaudzes rokās. Tādēļ jārīkojas jau šodien, lai, pirmkārt, apzinātos un skaidri izgaismotu problēmu, un, otrkārt, radītu tādu vidi un apstākļus, kuros situācija uzlabojas. LOK jau 10 gadus organizē projektu Sporto visa klase, kura galvenais uzdevums ir veicināt 2.–6. klašu skolēnu sportošanu piecas reizes nedēļā. Pētījumos ir pierādījies, ka tas palīdzējis bērniem būt noturīgākiem pret dažādiem ārējiem faktoriem – stresu, vīrusiem, slimībām un citiem ietekmētājiem, kā arī veicina viņu fiziskās spējas. Šodien kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un RSU mēs šo tēmu aktualizējam un apņemamies turpināt darbu gan pie projekta, gan citām iniciatīvām,” teica LOK prezidents R. Lazdiņš.

Parakstītajā dokumentā īpaša uzmanība vērsta nepieciešamībai veikt padziļinātas profilaktiskās veselības pārbaudes bērniem, kuri nodarbojas ar sportu. Tāpat svarīgi paplašināt speciālistu loku un pakalpojumu pieejamību pilsētās un reģionos, tostarp bērnu un pusaudžu sportisko spēju, fiziskās sagatavotības un kopējā veselības stāvokļa novērtēšanā. Tas ir būtiski, lai preventīvi novērstu bērnu un pusaudžu fiziskās un mentālās veselības riskus. LOK jau pašreiz pēta iespējas šajā sadarbībā iesaistīt pašvaldībām pieejamos resursus reģionālajos olimpiskajos centros.

Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja L. Dambiņa memoranda parakstīšanas pasākumā pauda: “Bērnu un pusaudžu vecumā veidojas paradumi, kuriem ir tūlītēja un ilgtermiņa ietekme uz veselību un dzīves kvalitāti. Bērni var apgūt prasmes un izveidot ieradumus, kas viņiem būs palīdzoši, piemēram, iekļaut savā ikdienā fiziskas aktivitātes, veselīgu uzturu, vai tieši pretēji, ilgstoši pavadīt laiku ekrānos, sākt smēķēt, atņemot sev gan fizisko, gan mentālo veselību. Tādēļ mūsu pienākums ir radīt apstākļus, kādos bērni Latvijā var augt un attīstīties, saglabājot un veicinot savu veselību un labsajūtu. Svarīgi, lai ikvienam bērnam tiktu nodrošinātas iespējas dzīvot veselīgi, arī bērniem ar fiziskām vai psihiskām saslimšanām. Vienas organizācijas vai nozares ietvaros to nav iespējams paveikt. Priecājos, ka no šodienas par bērnu un pusaudžu veselību varēsim iestāties kopā ar lieliskiem partneriem, RSU un LOK!”

Puses pauda pārliecību, ka noslēgtā vienošanās veicinās pozitīvas pārmaiņas Latvijas sabiedrībā, nodrošinot veselīgāku un labklājīgu nākotni bērniem un jauniešiem.

Memoranda parakstītāji organizēs regulāras tikšanās, lai apspriestu sasniegtos rezultātus un plānotu turpmākos sadarbības soļus.