Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Attīstība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (MITC) ir vadošā medicīnas simulāciju izglītības iestāde Baltijas valstīs. Tomēr simulāciju metodes, iespējas un izmantotais aprīkojums pasaulē attīstās un pilnveidojas. Lai uzzinātu ārvalstu partneru pieredzi un jaunākās tehnoloģijas, kā arī iepazīstinātu kolēģus ar MITC sasniegumiem, 19. un 20. jūlijā RSU Medicīnas fakultātes prodekāne, MITC direktore docente Ruta Jakušonoka un Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents Reinis Balmaks viesojās Hanoveres Medicīnas augstskolā. Tā ir  dibināta 1965. gadā un ir viens no vadošajiem universitātes medicīnas centriem pasaulē, arī simulāciju jomā.

RSU pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt trīs Hanoveres Medicīnas augstskolas simulāciju centrus, kurus vieno kopējs virsuzdevums – pacientu drošības stiprināšana. Klīnisko prasmju apgūšanas centrā Skills lab jau no otrā kursa studenti individuāli apgūst dažādas medicīnas manipulācijas, bez kuru pārzināšanas nedrīkst uzsākt pacientu ārstēšanu. Tajā ir piecpadsmit telpas, kurās notiek klīnisko prasmju praktiskās nodarbības pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Studentiem ir iespēja patstāvīgi trenēties brīvajā laikā, tātad daudz kas atkarīgs no paša uzņēmības un darbaspējām.

Simulāciju centrā Simulatorium, tiek trenēts komandas darbs dažādās pacientam dzīvībai bīstamās situācijās. Tajā ir divas telpas – operāciju zāle un intensīvās terapijas / reanimācijas telpa, kurās ceturtā gada studenti neatliekamās medicīnas un anestezioloģijas mācību kursa ietvaros apgūst darbību sešos īpaši izstrādātos scenārijos. Centrs ir publiski atvērts, un tajā trenējas gan studenti, gan jau izglītību ieguvuši ārsti un māsas no Hanoveres Medicīnas augstskolas un citām ārstniecības iestādēm.

Docente Ruta Jakušonoka stāsta, ka abi simulāciju centri ir cieši saistīti, jo students nevar piedalīties komandas darba mācībās, ja pirms tam nav apguvis klīniskās prasmes. Pārfrazējot zināmu teicienu, komandai jābūt kā vienotai stiprai ķēdei, un ķēde ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Students, kurš nav attīstījis individuālās prasmes, nevar veikt savu uzdevumu komandā vai veic to slikti un apdraud kopējo rezultātu, tādēļ Hanoveres Medicīnas augstskolā tiek rūpīgi sekots, lai medicīnas simulāciju apguve notiktu, sākot no Skills lab un turpinot Simulatorium, tātad no individuālā uz kopējo. Vizītes laikā tika pārrunāta iespēja, ka 2019. gada 2. aprīlī  Zinātnes nedēļas laikā Hanoveres Medicīnas augstskolas kolēģi apmeklēs RSU un iepazīstinās Latvijas speciālistus ar savu pieredzi un  prasmēm simulāciju jomā.

Trešais centrs, kuru apmeklēja RSU pārstāvji, bija Gaisa medicīniskās transportēšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības simulāciju centrs, kurš atrodas Johanītu Akadēmijā un kurā notiek dažādu negadījumu simulācija. Tajā paramediķi trenējas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un  Hanoveres Medicīnas augstskolas Traumatoloģijas departamenta speciālisti apmāca ārstus, kā pareizi sadarboties ar helikoptera apkalpi, lai ātri un droši transportētu cietušos uz slimnīcu. Arī Latvijā nepieciešamības gadījumā tiek īstenota cietušo transportēšana pa gaisu, ko sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu veic Nacionālo bruņoto spēku helikopteri.

Vācijā gūts novērojums, kuru varētu ieviest Latvijā, ir simulāciju mobilitātes iespēja. Piemēram, pašreizējos MITC rīcībā esošos sarežģītos augstas tehnoloģijas simulatorus nevajadzētu pārvietot to drošības dēļ, tomēr Hanoveres Medicīnas augstskolas  pieredze rāda, ka varētu izmantot speciālas ierīces, kuras dotu iespēju  veikt augstas sarežģītības simulācijas ārpus MITC, izmantojot zemākas klases simulatorus – manekenus.

Rutai Jakušonokai ir mērķis izveidot centru kā vadošu uz simulācijām balstītu izglītības iestādi Baltijā. Sākts darbs ar Nacionālo prehospitālās neatliekamās medicīnas asociāciju (National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT – angļu val.), ASV, par starptautiska apmācības kursa Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam pirmsslimnīcas etapā (Prehospital trauma life support – angļu val.) ieviešanu RSU, lai MITC iegūtu starptautiska apmācību centra statusu.

Uz simulācijām balstīta izglītība ir RSU prioritāte, savukārt sadarbība ar Latvijas un ārvalstu partneriem ir ikdienas nepieciešamība un atslēga uz izcilību. Sadarbība visplašākajā spektrā, arī simulāciju jomā, sekmēja RSU kļūšanu par reputācijas līderi starp augstskolām Latvijā un iekļūšanu 1000 labāko pasaules universitāšu vidū starptautiskajā reitingā QS World University Rankings.