Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte kopā ar Juridisko koledžu un Tallinas augstskolu Nord, kā arī Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu 26. aprīlī organizē starptautisku konferenci Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni; reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas.

Konferences izvēlētā temata aktualitāte ir balstīta uz to, ka pašreizējos apstākļos, mainoties sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, saasinās problēmas, kuras ir saistītas ar drošības nostiprināšanu. Praktiski un teorētiski nozīmīgi jautājumi par dažādu nozaru un apakšnozaru tiesisko normu efektivitātes izvērtēšanu, tiesību aizsardzības un drošības iestāžu darbības rezultativitātes apzināšanu tiesiskās kārtības nostiprināšanā. Tiesisko normu piemērošanas prakse ir daudzveidīga, atsevišķos gadījumos neatbilstoša sociālā taisnīguma principiem. Sabiedrības tiesiskās apziņas un kultūras līmenis nav augsts un pietiekami virzīts uz tiesiskuma un taisnīguma nodrošināšanu. Sabiedrībā aizvien redzamāk iezīmējas arī drošības nostiprināšanas aktualitātes pašreizējos apstākļos.

Konferencē tiks pievērsta īpaša uzmanība šādam problēmu lokam:

  • tiesiskās sistēmas normatīvā regulējuma stāvoklis un attīstības perspektīvas;
  • jaunās pieejas tiesiskajā politikā drošības nostiprināšanā pašreizējos apstākļos;
  • tiesību aizsardzības un drošības iestāžu darbības rezultativitātes kritēriji un efektivitāte tiesiskās kārtības nostiprināšanā;
  • tiesību aizsardzības iestāžu un speciālo dienestu darbības prakse sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
  • tiesiskā apziņa un kultūra sabiedrības transformācijas apstākļos;
  • tiesībsargājošo iestāžu speciālistu un juristu sagatavošanas perspektīvas.

Konferences darbā piedalīsies speciālisti un eksperti drošības un noziedzības novēršanas un apkarošanas jautājumos no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Zviedrijas un Latvijas.

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Referentu ziņojumi, noformēti atbilstīgi prasībām (skat. apakšā pie Dokumenti), jāiesniedz līdz 26. aprīlim. Raksti tiks publicēti RSU elektroniskajā juridiskajā žurnālā Socrates.

Konferences norises vieta: Rīga, Dzirciema iela 16, Rīgas Stradiņa universitāte, 3. auditorija.

Sākums: plkst. 10.00.