Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

11.–12.aprīlim Sorbonas universitātē (Sorbonne Université) Parīzē notika Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) ģenerālā asambleja un konference, kura šogad tika veltīta universitāšu lomai inovāciju virzīšanā. Konferencē ar priekšlasījumu par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pieredzi inovāciju un internacionalizācijas dimensiju integrācijā, veidojot sadarbību ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu, uzstājās Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone.

Konferencē īpaša uzmanība tika veltīta universitāšu sadarbībai ar dažādiem ārējiem partneriem, kuri veido inovāciju ekosistēmas. “Universitāšu loma ir balansēt Eiropas ekonomisko attīstību un sociālo kohēziju. Mūsdienās zināšanu paplašināšana un sociālo izaicinājumu risināšana var notikt, ja tiek sekmēta brīva pētniecība, ja nākošās paaudzes izglītība ir bāzēta zinātnē un balstās uz tādiem principiem kā kritiskā domāšana, radošums, autonomija un uzņēmējdarbība, un ja notiek mijiedarbība ar privāto sektoru, lai nodrošinātu tā vajadzības pētniecības un mūžizglītības jomās,” tā savā konferences atklāšanas uzrunā universitāšu pozīciju inovāciju ekosistēmās raksturoja Sorbonas universitātes prezidents Žans Šambāzs (Jean Chambaz).

Savukārt, Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju ģenerāldirektors Žans Ēriks Pakē (Jean Eric Paquet) un jaunatnes, izglītības un Erasmus+ direktore Sofija Ēriksone Vateršūta (Sophia Eriksson Waterschoot) konferences atklāšanas plenārijā analizēja, kā Eiropas programmas, piemēram, Erasmus+ un Apvārsnis var  veicināt inovāciju nostiprināšanos Eiropas universitātēs. Konferences laikā dažādu Eiropas universitāšu pārstāvji dalījās savā pieredzē, kas saistīta ar inovācijām labvēlīgas universitātes vides veidošanu un dažādu inovāciju ieviešanu. Konferences noslēguma sesijā tika apskatīta mākslīgā intelekta ietekme uz augstāko izglītību, zinātni un augstskolu pārvaldību.

Pirms konferences notika ģenerālā asambleja, kurā tika ievēlēts EUA nākošais prezidents. Korkas Universitātes koledžas (Cork University College) bijušais prezidents Maikls Mērfijs (Michael Murphy) pārņems asociācijas vadību no Rolfa Taraka (Rolf Tarrach), kurš desmit gadus vadīja Luksemburgas Universitāti (Université du Luxembourg). Asamblejas laikā notika arī asociācijas valdes vēlēšanas. 

EUA, kura apvieno vairāk nekā 800 universitātes un nacionālās rektoru padomes no 48 valstīm, ieņem nozīmīgu lomu Eiropas augstākās izglītības politikas veidošanā. Arī RSU ir asociācijas biedrs.