Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

9. augustā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja ekspertu komisiju vēlēšanas, kas notiks šā gada 12. –13. septembrī. Vēlēšanās var piedalīties zinātnieki ar doktora grādu. Tā ir iespēja ikvienam Rīgas Stradiņa universitātes zinātniekam iesaistīties pētniecības procesu attīstībā un pilnveidošanā valsts mērogā, nosakot tās prioritātes un rosinot kopējo izaugsmi.

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību – piemēram, sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas zinātni, iesaistoties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā un sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē.

Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija – jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Vairāk informācija par LZP ekspertu komisijas vēlēšanām

Svarīga informācija vēlētājiem!

Vēlēšanās var piedalīties tikai Latvijā nodarbināti zinātnieki:

  • t. i. ar doktora zinātnisko grādu,
  • vēlētājam jābūt NZDIS (Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēma) lietotāja tiesībām,
  • vēlēt var tikai par vienu kandidātu.

Lai iegūtu NZDIS lietotāja tiesības, zinātniekam ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikums sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai. Pieejams ir šeit.

Aizpildītu un parakstītu Pieteikumu ir jāiesniedz RSU Zinātniskajai sekretārei Elīnai Dācei (ieskenētu iesūta elektroniski uz e-pasta adresi elina[pnkts]daceatrsu[pnkts]lv). Informācija par NZDIS lietotāja kontu tiks nosūtīta e-pastā.