Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Tradicionālie pasākumi

No 21. jūnija līdz 1. jūlijam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) noritēs vasaras izlaidumi – diplomu saņems 1153 bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi no astoņām fakultātēm, Ārvalstu studentu nodaļas un RSU Liepājas filiāles. Izlaidumi noritēs klātienē RSU aulas pagalmā līdzās Iedvesmas parkam, bet absolventu sveicēji aicināti sekot izlaidumiem līdzi arī tiešsaistē RSU mājaslapā.

Šosvasar RSU absolvē 812 medicīnas un veselības aprūpes studentu, tai skaitā 45 Liepājas filiāles un 195 ārvalstu studenti. Diplomus saņems arī 341 sociālo zinātņu students; salīdzinājumā ar pērno gadu sociālo zinātņu studiju programmu absolventu skaits palielinājies teju par 10 %.

Izlaidumu maratonu otrdien, 21. jūnijā atklāja RSU Liepājas filiāle. Šovasar tās diplomu saņēmuši 20 māszinību absolventi, 13 ārsta palīgi un 12 ārstnieciskie masieri. RSU Liepājas filiāle ir vienīgā augstskola Kurzemes reģionā, kas jau vairāk nekā 75 gadus piedāvā izglītību veselības aprūpē.

Nedēļu vēlāk izlaidumi turpināsies Rīgā. Otrdien, 28. jūnijā, plkst. 11 izlaidumu svinēs 134 Komunikācijas fakultātes absolventi, tai skaitā 39 multimediju komunikācijas eksperti, 26 psihologi, 17 sabiedrisko attiecību bakalauri un 14 maģistri, 14 sociologi, kā arī kopskaitā 22 veselības komunikācijas speciālisti, žurnālisti, fotogrāfi un mediju studiju eksperti. Plkst. 15 izlaidumu svinēs Farmācijas fakultāte, kuru šovasar beidz 31 jaunais farmaceits, un Rehabilitācijas fakultāte, kuras absolventu rindās ir 114 dažādu jomu funkcionālie speciālisti, no kuriem visvairāk ir jauno fizioterapeitu (56), audiologopēdu (17), ergoterapeitu (12), uztura speciālistu (9), kā arī 15 rehabilitācijas un fizioterapijas maģistru un pieci ortozētāji protezētāji.

Trešdien, 29. jūnijā, plkst. 11 savus 126 absolventus suminās Eiropas studiju fakultāte. Šīs fakultātes absolventu vidū ir visvairāk starptautisko attiecību bakalauru (34) un maģistru (20), starptautiskā mārketinga un reklāmas (19), reģionālās politikas un pārvaldības (13), kā arī starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomikas (11) speciālistu. Fakultāti šovasar absolvē arī 29 jaunie politoloģijas bakalauri, starta uzņēmējdarbības vadītāji, starptautiskā mārketinga un biznesa vadības maģistri, kā arī angliski īstenotās programmas International Governance and Diplomacy beidzēji. Plkst. 15 izlaidumā pulcēsies daudzskaitlīgs RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes absolventu pulks, kuru pavisam 11 programmās šovasar beidz 193 speciālisti. No fakultātes absolventiem visvairāk ir māszinību, sabiedrības veselības un sociālā darba bakalauru un maģistru. Tāpat absolventu rindās šovasar ir vecmātes, veselības vadības, psiholoģijas, supervīzijas un uzturzinātnes speciālisti.  

Ceturtdien, 30. jūnijā, plkst. 11 savus absolventus sveiks Zobārstniecības fakultāte, kuru šogad beidz 33 latviešu plūsmas zobārsti, 45 ārvalstu plūsmas zobārsti un 15 zobu higiēnisti, savukārt plkst. 15 stafeti pārņems Juridiskā fakultāte ar 56 tiesību zinātnes bakalauriem un 25 maģistriem.

Izlaidumu maratonu piektdien, 1. jūlijā, noslēgs mediķi. Plkst. 11 tiks sumināti RSU Medicīnas fakultātes 176 latviešu plūsmas jaunie ārsti, bet plkst. 15 – ārvalstu plūsmas un jauktās grupas absolvējošie 160 ārsti.

Paredzēts, ka izlaidumos jaunos speciālistus sveiks ne tikai RSU un fakultāšu vadība, bet video formātā un klātienē arī valsts amatpersonas, darba devēju pārstāvji un citi viesi.