Pārlekt uz galveno saturu

Veselības un sporta zinātņu fakultātes darbības pamatideja sakņojas Pasaules Veselības organizācijas definīcijā, kurā veselība raksturota kā pilnīgas fiziskas, psihiskas un sociālas labbūtības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas neesamība.

Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija. 

finanse_es_nacionalais_attistibas_plans.jpg

Veselību kā lielu vērtību nereti apzināmies situācijās, kad saskaramies ar veselības traucējumu radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem – šādās situācijās talkā nāk fakultātes sagatavotie rehabilitācijas jomas profesionāļi, veidojot multiprofesionālu speciālistu komandu, kas veicina un optimizē iespējas personām ar veselības traucējumiem piedalīties visdažādākajās dzīves norisēs.

svslf-millere-sq.jpg

Mēs apvienojam tālredzīgu veselības aprūpes izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, jūs iegūsiet zināšanas, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt.

Prof. Inga Millere, Veselības un sporta zinātņu fakultātes dekāne

Veselības un sporta zinātņu fakultāte piedāvā plašāko studiju programmu izvēli RSU. Fakultātes studiju programmas pamatojas multidisciplinārā izglītības un pētniecības nodrošināšanā un pilnveidošanā veselības aprūpes, sabiedrības veselības, rehabilitācijas, sociālās labklājības un sporta jomā, kas balstās biopsihosociālajā un holistiskajā pieejā sabiedrības, grupas un indivīda līmenī. Globālo izaicinājumu – sabiedrības novecošanas, urbanizācijas, infekciju slimību un militāro draudu laikmetā – jo īpaši aktualizējas starpdisciplināri un mūsdienīgi sagatavotu profesionāļu nozīme.

Studijas

Veselības un sporta zinātņu fakultātē vari apgūt plašu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju programmu klāstu, starp kurām ir gan Latvijā unikālas programmas, gan starpaugstskolu programmas. Mēs lepojamies ar piedāvāto kvalitatīvo starpdisciplināro izglītību, sagatavojot studentus par nākotnes novatoriem un nozares vadošajiem līderiem.

Tev būs iespēja iegūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur drošā vidē var praktizēt medicīniskās simulācijas. Turpat mēs piedāvājam studējošiem attīstīt prasmes praktiskajā veselības veicināšanā un rehabilitācijā, piemēram, fitnesa zālē veselības sporta speciālistiem, lieliski aprīkotā mācību virtuvē uztura speciālistiem vai specializētajās mācību telpās fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un audiologopēdiem.

Mācoties pie mums, ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, kas dod stabilu pamatu tavai un tavas karjeras izaugsmei.

Studiju programmas

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
AudiologopēdijaPilna laika studijas4 gadi28
ErgoterapijaPilna laika studijas4 gadi22
FizioterapijaPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 5 gadi22
MāszinībasPilna laika studijas4 gadi345
Ortozēšana, protezēšanaPilna laika studijas4 gadi14
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas4 gadi21
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi12
UztursPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi12
VecmātePilna laika studijas4 gadi13
Veselības sporta speciālistsNepilna laika studijas2,5 gadi0
Veselības sportsNepilna laika studijas2 gadi0

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Mākslas terapijaPilna laika studijas2,5 gadi10
MāszinībasPilna laika studijas2 gadi16
RehabilitācijaPilna laika studijas2 gadi16
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas2 gadi10
Sociālais darbsNepilna laika studijas2,5 gadi
Sociālais darbs (ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas1,5 gadi / 2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiemPilna laika studijas2 gadi4
UzturzinātnePilna laika studijas2 gadi10
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas1,5 gadi2
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas2 gadi2

Uzņemšana maģistra studiju programmā Fizioterapija kopš 2021. gada ir pārtraukta. Lūdzam sekot līdzi Veselības un sporta zinātņu fakultātes aktuālajam studiju programmu piedāvājumam!

Noslēguma darbu tematiskās pētniecības jomas

Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Māsas un pacienta (vecmātes un pacienta) mijiedarbības modelēšana līdzestības veicināšanai aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Problēmas veselības aprūpes jomā – demogrāfijas maiņa, slimību ārstēšanas un aprūpes modeļa maiņa, aprūpes lomu maiņa un cerībasKatedras štata docētāji
Aprūpes kvalitātes pētījumi, aprūpes kvalitātes kritēriju izstrāde, monitorings. Kvalitātes indikatori aprūpēKatedras štata docētāji
Aprūpes dokumentācija kā pacientu aprūpes kvalitātes veicināšanas instrumentsKatedras štata docētāji
Pacientu drošība aprūpes procesā. Māsas līderes pacientu drošības kultūrā. Māsu vadītāju lomaKatedras štata docētāji
Māsu (aprūpes) diagnozesKatedras štata docētāji
Darba un vides veselības jautājumi (darba drošība, noslodze, prevencija)Katedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu trūkums darba tirgū. Cilvēkresursu problemātikaKatedras štata docētāji
Profesionālās ētikas jautājumiKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu kompetences un profesionalitātes robežas un legālie pienākumiKatedras štata docētāji
Sabiedrības novecošanas problēma (senioru aprūpe un tās organizēšana)Katedras štata docētāji
Veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanaKatedras štata docētāji
Veselīga dzīvesveida neatbilstību novēršanaKatedras štata docētāji
Uz personu centrēta veselības aprūpeKatedras štata docētāji
Pacientu pieredze veselības aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Hronisko pacientu uzraudzība (vadīšana) un māsas loma šajā procesāKatedras štata docētāji
Starpdisciplinārā sadarbība aprūpēKatedras štata docētāji
Aprūpe pārejas posmāKatedras štata docētāji
Komplementārās un alternatīvās medicīnas metodes, māsu / vecmāšu loma tajā, sadarbība ar pacientiem / ģimenēm / sabiedrībuKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu izglītības atbilstība veselības aprūpes praksei (un otrādi)Katedras štata docētāji
Aprūpes stratēģiju izstrāde un testēšana. Jaunie aprūpes modeļiKatedras štata docētāji
Standartizēta vs individualizēta aprūpeKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu autonomijas veicināšana, lēmumu pieņemšanas kompetences attīstīšanaKatedras štata docētāji
Mentorings veselības aprūpes jomā un profesijāsKatedras štata docētāji
Jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešana terciārajā aprūpē (adaptīvie viskoelastiskie materiāli, automatizētā slimnīcu pārvaldība)Katedras štata docētāji
E-veselība. Telemedicīnas attīstība un iespējas aprūpē. Tehnoloģiju inovācijas veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Modernās pacientu monitoringa, mobilo sensoru, integrētas aprūpes tehnoloģiju un pieeju ieviešana veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Inovatīvās tehnoloģijas un digitālās prasmes aprūpes procesā / māsu (vecmāšu) izglītībāKatedras štata docētāji
Datu drošība veselības aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Profesijas identitāte un vērtībasKatedras štata docētāji
Māsas, vecmātes emocionālā veselība, personības faktori, motivācijaKatedras štata docētāji
Resursu pārvaldība pacientu grupāsKatedras štata docētāji
Vide un aprūpeKatedras štata docētāji
Sadarbības pētījumi / tīklošanās prakse un pētījumiKatedras štata docētāji
Medicīnas un aprūpes tehnoloģijasKatedras štata docētāji
Slimību profilakses, tiešas aprūpes un rehabilitācijās izvērtējums (visās pacientu grupās)Katedras štata docētāji
Hronisku un komplicētu pacientu starpdisciplināra aprūpe, uz ģimeni orientēta aprūpeKatedras štata docētāji
Veselības aprūpes reformas rezultātu un ietekmes vērtējumsKatedras štata docētāji
Bioinformātikas metožu un platformu attīstībaKatedras štata docētāji
Inovāciju testēšana, efektivitātes un izmaksu pētījumiKatedras štata docētāji
Veselības aprūpes sistēmas, to rentabilitātes un ilgtspējības mērījumiKatedras štata docētāji
Daudzu līmeņu (iespējams, digitāla) inovatīva ekosistēma  veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Rehabilitācijas katedra
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības veicināšana un slimību profilakseInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Gunta Lazdāne
Vides veselība un vides riskiĢirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Darba veselība, riski un profilakseĢirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Veselības sistēmu pētniecībaĢirs Briģis, Dins Šmits, Dzintars Mozgis, Daiga Behmane, Anita Villeruša
Infekciju un neinfekciju slimību epidemioloģijaInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne
Ar veselību saistītais dzīvesveidsInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dins Šmits
Labklājības un sociālā darba katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Sociālā darba prakse ar ģimenēmMārtiņš Moors, Liāna Deklava
Pieņemšanas un apzinātības prakse sociālā darbāSilva Rupaine, Liāna Deklava
Ģimenes un darba dzīves līdzsvarošana kā sociāla problēma: sociālā darba perspektīvaAnna Broka, Lolita Vilka
Viedo tehnoloģiju  pielietošana sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanāMarika Lotko, Mārtiņš Moors
Starpinstitūciju sadarbība vecāku aizgādības tiesību lietāsLolita Vilka, Ilze Trapenciere
Radošo stratēģiju un metožu  pielietošanas ieguvumi un izaicinājumi sociālajā darbā ar bērniem un  jauniešiemSilva Rupaine, Anita Ābele, Liāna Deklava
Aprūpes nodrošināšana bez vecāku gādības palikušiem bērniem Rīgas audžuģimenēsMārtiņš Moors, Maruta Pranka
Senioru sociālo vajadzību izpēte un novērtēšanaĀrija Baltiņa, Mārtiņš Moors, Maruta Pranka
Parādu (nodokļu, uzturlīdzekļu, kredītsaistību u. c.) ietekme uz ģimenēm ar bērniem nodrošinājumu un dzīves kvalitāti: sociālā darba perspektīvaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Anna Broka
Patversmes iemītnieku tiesiskā aizsardzībaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Mārtiņš Moors
Inovācijas un labā prakse sociālo pakalpojumu nodrošināšanā  mazaizsargātām grupām vietējās pašvaldībās LatvijāLolita Vilka, Anna Broka, Ilze Trapenciere, Anita Ābele
Vadība un proaktivitāte sociālo pakalpojumu sniegšanā Latvijas pašvaldībās un vietējās kopienāsLolita Vilka, Anna Broka, Ilze Trapenciere
Sociālo darbinieku profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju izvērtējums mikro / mezo praksēLolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele
Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiemLolita Vilka, Liāna Deklava, Marika Lotko, Anita Ābele
Brīvprātīgais darbs kā resurss sociālajā darbā LatvijāLolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele
Kredītsaistību un parādu ietekme uz ģimenes sociālo drošumspējuAnita Ābele, Lolita Vilka, Maruta Pranka
Cilvēktiesību un sociālā taisnīguma principu ievērtošana sociālajā darbā LatvijāOlafs Brūvers, Marika Lotko
Sociālā loģistika sociālo pakalpojumu nodrošināšanāLolita Vilka, Marika Lotko
Sociālās aizstāvības prakse sociālās nevienlīdzības mazināšanāOlafs Brūvers, Marika Lotko
 Sociālā darba efektivitātes un kvalitātes mērīšanaLiāna Deklava, Mārtiņš Moors, Lolita Vilka
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšanaInese Paiča, Velga Sudraba, Jana Duhovska
Kognitīvo testu adaptācija un konstruēšanaKristīne Šneidere, Ingūna Griškēviča
Latvijas Klīniskā personības testa (LKPT) pielietojums dažādām pacientu grupāmJeļena Koļesņikova
Personības funkcionēšanas izvērtēšanas instrumenta izveideVelga Sudraba
Aleksitīmija dažādām klientu vai pacientu grupām, tās ietekme uz veselības uzvedību un dzīves kvalitātiVelga Sudraba
Digitālais rīks "3D emociju kompozīcija"Inese Paiča
Vizuālā metode "3D emociju kompozīcija"Inese Paiča
Dzīvesspēks jeb psiholoģiskā noturība dažādām pacientu grupāmVelga Sudraba, Elīna Zelčāne
Dzīvesspēka rādītāju sakarības un atšķirības (dažādās vecumposma vai profesionālajās grupās)Guna Svence
Dzīvesspēka sakarības ar personības citiem rādītājiem (izvēlei: labizjūta, personības iezīmes, stresa pārvarēšanas stratēģijas, pašcieņa, izaugsmes domāšana u. c.)Guna Svence
Ekopsiholoģiskās intervences un rekreatīvās prakses dažādām klientu grupāmIngūna Griškēviča, Kristīne Mārtinsone
Emociju regulācijaInese Paiča, Velga Sudraba
Līdzestība dažādām pacientu grupāmVelga Sudraba
Līdzjūtības pret sevi nozīme veselības saglabāšanāElīna Zelčāne
Normāla un patoloģiska kognitīvā novecošanās un ar to saistītie faktoriKristīne Šneidere, Ervīns Čukurs
Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts attālinātā darbāErvīns Čukurs, Ilona Krone
Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupāmVelga Sudraba, Ilona Krone
Veselības uzvedība kā slimību profilakse un tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanaiZane Gulbe, Jana Duhovska
Viltus atmiņu izpēte dažādās klientu vai pacientu grupāsKristīne Šneidere, Velga Sudraba
PsihoonkoloģijaJana Duhovska
Garīgums kā resurss profesionālajā un personīgajā dzīvēKristīne Mārtinsone
Profesionālā identitāte un profesionālā darbība pārmaiņu laikos (digitalizācija, klimata pārmaiņas, pandēmijas)Elīna Akmane
Profesionālo prasmju attīstībaAira Aija Krūmiņa
Profesionālā identitāte un tās attīstībaAnita Pipere, Elīna Akmane
Profesionālā darbība un tās novērtējumsKristīne Mārtinsone
Pašpalīdzība un rūpes par sevi kā resurss profesionālajā un personīgajā dzīvēKristīne Mārtinsone, Ilona Krone, Jana Duhovska
Sociāli emocionālā veselība skolotājiem (vai citai profesionālajai grupai)Guna Svence
Sociāli emocionālās veselības un dzīvesspēka rādītāju sakarības un atšķirības dažādu profesiju un ... (citu grupu) indivīdiemGuna Svence
Sportistu personības iezīmes, attieksme, uzvedība, motivācija, saliedētība, psiholoģiskā noturība, fiziskā Es-koncepcijaGatis Upesleja
Bibliometriskā analīzeSanita Šuriņa
Sistemātiskie pārskatiInese Paiča, Velga Sudraba, Sanita Šuriņa
Dažādu profesionālo jomu supervīzijas vajadzībasBaiba Pumpiņa
Supervīzija izglītības vidēBaiba Pumpiņa, Kristīne Mārtinsone
Supervīzijas metožu un tehniku adaptācijaInese Paiča, Ilona Krone
Pedagoģiskā kompetence veselības aprūpes vidēAira Aija Krūmiņa
Sporta un uztura katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Dažādu tehnoloģiju pielietošanas iespējas fitnesāVoldemārs Arnis, Indra Vīnberga, Uģis Ciematnieks, Irēna Upeniece
Augstas intensitātes intervālu treniņu ietekme uz fiziskās sagatavotības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz spēka, spēka izturības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fiziskās aktivitātes un dažādu fizisko vingrinājumu pielietošanas izmaiņas ar Covid-19 pandēmiju saiastīto ierobežojumu laikāVoldemārs Arnis, Una Veseta, Indra Vīnberga
Dažādu studiju programmu studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikāVoldemārs Arnis, Una Veseta, Indra Vīnberga
Studiju programmas VSS reflektantu aerobās darbaspējas, to saistība ar dažādiem faktoriem un izmaiņas 15 gadu periodāVoldemārs Arnis, Una Veseta, Indra Vīnberga
Dažādas grupu nodarbības fitnesa klubosMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks, Daina Lazdeniece-Auniņa
Fizisko īpašību attīstīšana veselības veicināšanaiUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga, Una Veseta, Andris Eikens
Fizisko aktivitāšu iespējas senioriemMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Una Veseta
Veselības sporta tehnisko līdzekļu, vingrinājumu un metožu variācijaUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu apjoma un intensitātes izpēte veselības veicināšanai dažādos vecumposmosUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga, Una Veseta
Fizisko aktivitāšu monitorings veselības sportāMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks, Una Veseta
Fizisko vingrinājumu nozīme un pielietošana sievietēm grūtniecības laikāMaruta Hoferte, Inese Kanneniece
Fiziskās aktivitātes un uztursLolita Neimane, Laila Meija, Māra Kampara, Jānis Leitis
Fiziskās aktivitātes ietekme uz personības iezīmēm un kognitīviem procesiemIrēna Upeniece, Lāsma Reide
Motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēmIrēna Upeniece, Kristīne Šneidere
Malnutrīcijas prevalance dažādām pacientu grupāmLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore, Māra Kampara
Antioksidanti uztura produktosLolita Neimane, Andrejs Šķesters
Bērnu un pusaudžu uztura paradumiLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore
Dažādu sporta veidu sportistu uztura paradumiMāra Kampara, Jānis Leitis
Virssvara un aptaukošanās korekcijas iespējas ar uzturuLolita Neimane, Laila Meija, Māra Kampara, Liene Sondore
Uztura terapija pie dažādām saslimšanāmLaila Meija, Lolita Neimane
Grūtnieču uztura paradumiLaila Meija, Lolita Neimane, Māra Kampara
Uzturs un ēšanas uzvedības psiholoģiskie faktoriLāsma Reide, Eva Kataja
Medicīnas fakultātes studentiem
Uztura mītu un faktu kritiska analīzeMāra Kampara
Aptauja par medicīnas studentu zināšanām un izpratni par uzturuMāra Kampara
Īslaicīgo diētu apskats, to ietekme uz veselībuMāra Kampara
Alkohola lietošana – par, pret, ieteiktie limitiMāra Kampara
Uzturs un miegsMāra Kampara
Ilgtspējīgs uztursMāra Kampara
Uzturs vecākiem cilvēkiemMāra Kampara
Ar uzturu vai sporta uzturu saistītas tēmas pēc studējošā izvēlesMāra Kampara
Postprandiālā (hiperinsulinēmiskā) hipoglikēmija pēc bariatriskās ķirurģijas operācijasGuna Bīlande
Ilgtermiņa komplikācijas pēc bariatriskās ķiruģijas operācijasGuna Bīlande
Dzīves kvalitātes izmaiņas pacientiem pēc bariatriskās ķirurģijasGuna Bīlande
Malnutrīcijas risku izvērtējums pacientiem pēc bariatriskās ķirurģijas operācijasGuna Bīlande
Aptaukošanās ārstēšanas metodes un jaunākās tendences (literatūras apskats par pēdējiem 5 gadiem)Guna Bīlande
Aptaukošanās ietekme uz imūnsistēmuGuna Bīlande
Aptaukošanās un miega apnojaGuna Bīlande
Malnutrīcija aptaukošanās gadījumā pirms un pēc bariatriskās operācijasGuna Bīlande
Vegānu diētas sportistiemGuna Bīlande
Veģetāriešu un vegānu uzturs grūtniecības laikāGuna Bīlande
Vegānu diēta bērniem un pusaudžiemGuna Bīlande
Metabolie rādītāji un to izmaiņas pēc bariariskās ķirurģijasGuna Bīlande
Grelīns un leptīns – metabolisms, svars, aptaukošanāsGuna Bīlande
Covid-19 ietekme uz ēšanas uzvedībuGuna Bīlande
Ēšanas traucējumiEva Kataja
Bērnu virssvars un aptaukošanāsEva Kataja
Uzturs, (virssvars) un emocionālā veselībaEva Kataja
Grūtniecība (zīdīšana) un uztursEva Kataja
Ārvalstu studentu nodaļas studentiem
Critical analysis of nutrition myths vs factsMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Survey on medical students’ knowledge and understanding of nutritionMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Overview on Fad diets and their health consequencesMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Alcohol consumption – pros, cons, recommended limitsMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Diet and the sleepMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Sustainable dietMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Nutrition for older adultsMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Nutrition / Sports Nutrition related topics by student’s choiceMāra Kampara, Mg. sc. sal.
Postprandial (hyperinsulinemic) hypoglycaemia after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Long term complications after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Quality of life after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Malnutrition risk assessment after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Obesity treatment methods and latest trends (literature review for the last 5 years)Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Effects of obesity on immune systemGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Obesity and sleep apneaGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Malnutrition in obesity before and after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Vegan diets for athletesGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Vegetarian & vegan nutrition during pregnancyGuna Bīlande, Mg. sc. sal. 
Vegan diet in children and adolescentsGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Metabolic rate changes after bariatric surgeryGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Ghrelin and leptin – metabolism, weight, obesityGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Covid-19 influence on eating behaviourGuna Bīlande, Mg. sc. sal.
Eating disordersEva Kataja, Mg. sc. sal.
Overweight and obesity in kidsEva Kataja, Mg. sc. sal.
Nutrition (and/or weight changes) and emotional wellbeingEva Kataja, Mg. sc. sal.
Nutrition during pregnancy (and/or lactation)Eva Kataja, Mg. sc. sal.

Fakultātes dome

Veselības un sporta zinātņu fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Domes sastāvs

Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Signe Tomsone
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, projekta zinātniskā vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Una Veseta
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētnieka p. i.
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Agita Melbārde-Kelmere
Maģistra studiju programmas “Māszinības” direktore, Docētāja, Pētnieka p. i.
Sandra Rozenštoka
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Darba devēju pārstāve
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Dace Dimza-Džonsa
Nozares pārstāve
Aija Kļaviņa
Vadošais viespētnieks, Nozares pārstāve
Anda Nulle
Darba devēju pārstāve
Sabīne Blaua
Studējošo pārstāve
Linna Štrāla
Studējošo pārstāve
Elīna Tetere
Studējošo pārstāve
Kārlis Rupainis
Studējošo pārstāvis