RSU programma "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
14 maksas
2 400,00 EUR/gadā

Programma sagatavo starptautisko attiecību speciālistus darbam dažādās starptautiskās organizācijās un politikas veidošanā ar mērķi analizēt starptautiskās pārvaldības un diplomātijas izpausmes.

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijās apgūsi zināšanas par starptautiskās pārvaldības teorijām un diplomātiju, kā arī dažādiem starptautisko attiecību jautājumiem, t. sk. pasaules vēstures aspektiem (ar īpašu uzsvaru uz karu un diplomātijas vēsturi), starptautiskās ekonomijas un starptautisko likumu nozīmi globālās pārvaldības jautājumos. Mācīsies par dažādiem pasaules reģioniem un starptautisko attiecību aspektiem, īpašu uzsvaru liekot uz mazu valstu starptautiskās politikas iespējām. Gūsi zināšanas par dažādām politiskajām ideoloģijām un doktrīnām, kas veido globālo politisko spēlētāju rīcību. Ņemot vērā struktūrvienībā iesaistīto docētāju zinātniskās aktivitātes un padziļināto izpratni par Krieviju un postkomunistiskajām valstīm, īpašs uzsvars tiks likts uz Krieviju un tās nozīmi pasaules politikā. Apgūsi neformālās globālās pārvaldības praksi un to, kā globālie faktori sadarbojas caur neformāliem tīkliem, lai sasniegtu savus mērķus un to, kā tas ietekmē jautājumus, kas skar dažādus globālus izaicinājumus, piemēram, miera uzturēšanu, politikas veidošanu un tās institucionālo implementāciju. Mācīsies veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus, kas demonstrētu studentu spēju kritiski domāt, kā arī spēju analizēt, izvērtēt un prognozēt politisko procesu attīstību.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi ir sagatavoti starptautiski orientētām profesionālām aktivitātēm un darbam valsts un pašvaldību iestādēs, privātās un starptautiskās organizācijās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs valsts akreditētā studiju programmā,

vai

 • gadījumā, ja augstākā izglītība iegūta valsts akreditētā studiju programmā citās zinātnēs, - pārrunas ar programmas vadītāju,

kā arī

 • angļu valodas sertifikāts, kas atbilst CEFR C1 līmenim vai
  • IELTS 6.0,
  • TOEFL iBT 80,
  • TOEFL CBT 213,
  • TOEFL PBT 550,
  • GCSE (vai GCE) C līmenis,
  • Cambridge First Certificate in English - Grade B,
  • Cambridge Certificate in Advanced English - Grade C,
 • eseja angļu valodā (1000 vārdu apjomā) par aktuālu starptautisko attiecību jautājumu,
 • motivācijas vēstule angļu valodā.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://admission.rsu.lv.

 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).

 • Eseja.

 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskā pārvaldība un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējās atzīmes un esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē esejas vērtējums.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija