Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

10. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā (Kronvalda bulv. 9) notiks studentu 23. Morfoloģisko zinātņu konference. Sākums – plkst. 14.00. Darba tēžu iesniegšanas termiņš – 3. aprīlis.

Par darba tēžu noformēšanu un iesniegšanu

 • Darba tēzes jāiesniedz datordrukā uz vienas A4 formāta lapas kopā ar kopiju diskā vai USB zibatmiņā Anatomijas un antropoloģijas institūta sekretariātā.
 • Tēžu noformēšana (ievērojot secību):
  • darba nosaukums;
  • darba autors(-i) – pilns vārds, uzvārds;
  • darba vadītājs – pilns vārds, uzvārds, zinātniskais grāds (vadītājs nedrīkst būt darba līdzautors);
  • autora fakultāte, kurss;
  • darba kopsavilkums (Summary) angļu valodā, kurā norādīts darba nosaukums un ietverts īss darba satura apraksts;
  • ievads;
  • darba mērķis;
  • materiāli un metodes;
  • rezultāti vai diskusija;
  • secinājumi;
  • prezentācijas vēlamais veids (mutiski vai stenda referāts);
  • autora e-pasta adrese un kontakttālruņa numurs;
  • kādi vizuālie materiāli tiks izmantoti mutiskajā prezentācijā.
 • Tēzes jāparaksta studentam un darba vadītājam.
Lūdzam precīzi ievērot tēžu noformēšanas prasības!
Kontakttālrunis papildu informācijai: 67320862