Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Skolēniem

Studijas īpaši vērtīgas ir tad, ja jaunieši tiek sagatavoti darba tirgus prasībām, dodot viņiem iespēju teoriju pārbaudīt praksē. Ir pierādīts, ka šo mērķi var sasniegt, ļaujot studentiem iejusties simulētās situācijās, kad jāveic praktiski un lietderīgi uzdevumi. Lai simulācija būtu maksimāli pietuvināta reālajai dzīvei, līdz ar to vairojot studentu atbildību par padarīto, uzdevumus Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) topošajiem uzņēmējiem un uzņēmuma vadītājiem, mārketinga un reklāmas speciālistiem bija sagatavojusi uzņēmuma Maxima pārstāve.

Studentiem bija jāizpēta un jānovērtē uzņēmuma Maxima svētku mārketinga aktivitātes un krīzes komunikācija Covid-19 apstākļos, kā arī jāizvērtē konkrēta reklāmas kampaņa un jāiesniedz priekšlikumi par to, ko turpmāk līdzīgās kampaņās varētu pilnveidot.

Eiropas studiju fakultātes bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma 3. studiju gada studenti, ņemot vērā šos darba uzdevumus, formulēja apakšuzdevumus, ko pēc simulācijas scenārija nodeva izpildei mārketinga aģentūrām, ko spēlēja 2. studiju gada studenti no bakalaura studiju programmām Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, Starta uzņēmējdarbības vadība un Starptautiskais mārketings un reklāma.

Jaunieši, izstrādājot un radot praktiski izmantojamu darba rezultātu reālā uzņēmumā, mācījās cits no cita, kā arī apguva prasmi strādāt komandā, deleģēt un formulēt uzdevumus, sadarboties un prezentēt pētījuma rezultātus.

Paveiktā darba izvērtējumā piedalījās uzņēmuma Maxima Mārketinga nodaļas pārstāve Līva Utāne, kura ir RSU bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma un maģistra studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība absolvente: "Sadarbības rezultātā studenti ir izstrādājuši sešus pētījumus, kuri ļoti labi ilustrē to sagatavošanās darbu, ko es veicu pirms katras jaunas reklāmas kampaņas darba uzdevumu formulēšanas Maxima radošajām aģentūrām.

Līdz ar to visi studentu darbi būs praktiski izmantojami, lai objektīvāk novērtētu līdz šim realizētās Maxima mārketinga kampaņas. Turklāt daudzi ieteikumi ir vērtējami kā pamatoti un praktiski realizējami, veidojot nākamā gada kampaņas komunikācijas plānus."

Studentiem šo iespēju, iesaistot viņus uzņēmuma Maxima aktuālo problēmjautājumu un uzdevumu formulēšanā, studiju kursos Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana un Starptautiskais mārketings nodrošināja Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektore un studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja Kristīne Blumfelde-Rutka, kura bieži vien studiju procesā veicina studentu sadarbību ar nozares pārstāvjiem un RSU absolventiem.

"Uzdevums bija kā "punkts uz i" pēc apgūtā līdzšinējos studiju gados, jo bija jādomā par reālu situāciju, reālu zīmolu un reāliem ieteikumiem, kas noderētu zīmola Maxima pilnveidošanai," pastāstīja studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma 3. studiju gada studente Anna Miķelsone.

Viņas kursabiedram Lūkasam Lielāmuram visvairāk bija paticis iejusties līdera amatā, kad jāvada komandas darbs, sekojot līdzi darbu izpildes termiņam, pārraugot kopējo darbu utt.

Studentiem, veicot noteiktos uzdevumus, protams, netrūka arī izaicinājumu. "Ikvienam no mums bija iespēja pārdomāt savus patērētāja paradumus un vērtības – kas mani uzrunā mazumtirdzniecības kampaņās, ko es pamanu katrā reklāmā un kuras reklāmas pamanu vai nepamanu. Līdz ar to radās pirmie izaicinājumi grupu darbā, jo katram ir atšķirīgs viedoklis un skatījums uz lietām, taču rezultātā bija jāprezentē vienota vīzija," bija atklāta 2. studiju gada studente Evija Dišlere.

Vairāki studenti īpaši atzinīgi šādu dažādu studiju gadu studentu sadarbību un komunikāciju, kad var diskutēt un kopradīt, novērtēja tieši tāpēc, ka pašlaik ir attālināto studiju apstākļi.

"Prasība sadarboties ar 2. studiju gada studentiem bija interesants uzdevuma nosacījums, ko studiju laikā pieredzēju pirmo reizi. Attālinātais studiju process ierobežo komunikāciju ar citiem RSU studentiem, tāpēc bija forši paveikt kaut ko kopā, iepazīties un aprunāties par studēšanu RSU,” atzina 3. studiju gada studente Anete Keita Zute.

Domājot par tālākajiem plāniem un arvien vairāk RSU studiju procesā attīstot simulācijas pieeju, kā arī orientējoties uz kombinēto studiju nodrošināšanu, simulācijā balstītas izglītības projektu vadītāja Evita Grigoroviča norāda, ka RSU tiek izvērtēti arī jauni risinājumi, kā īstenot simulāciju ne tikai klātienes nodarbībās, bet arī digitālajā vidē. Šim nolūkam tiek vērtētas dažādas inovatīvas izglītības tehnoloģijas, kas modernizētu studiju procesu un radītu interaktīvu mācīšanās vidi.

Pašlaik SAM 8.2.3. projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011) tiek izstrādāti digitālie simulāciju scenāriji. Tie piedāvā iespēju studentiem risināt gadījumus caur sazarotu lēmumpieņemšanas koku, lai nostiprinātu izpratni par profesionālo darba vidi, veicinātu analītisko domāšanu un spriestspēju. Šāda mācīšanās paver telpu mēģinājumiem un kļūdām drošā vidē, izprotot katra sava lēmuma sekas konkrēta tematiska gadījuma risināšanā un interaktīvā veidā apgūstot zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas praktiskajā darbā.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB_2018.png