Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Supervīzija
Absolventiem
Darbiniekiem
Skolotājiem

Par supervizoriem nereti jautā – kas tā ir par profesiju, un ko viņi dara? Nu arvien retāk dzirdam šo jautājumu, jo supervizoru kļūst vairāk. Kuplāks kļūst arī to cilvēku pulks, kuri izmantojuši supervizora pakalpojumus. Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) supervizorus maģistrantūrā izglīto jau astoņus gadus, un šo studiju programmu ir absolvējuši vairāk nekā piecdesmit supervizori.

Šopavasar noslēdzās RSU Karjeras centra un maģistra studiju programmas Supervīzija studentu kopīgi rīkotā aktivitāte – martā tika organizētas attālinātās supervīzijas pedagogiem un mediķiem bez maksas. Atsaucība un pieprasījums bija tik liels, ka jau pirmajās nedēļās bija aizpildītas gandrīz visas piedāvātās vietas. Kopumā uz konsultācijām pieteicās 74 cilvēki.

"Jau pirms pandēmijas palīdzošo profesiju pārstāvji bija pakļauti lielai emocionālajai slodzei, stresam un izdegšanas riskam. Covid-19 krīzes laikā negatīvie faktori, kas to ietekmē, ir vēl vairāk pastiprinājušies, tāpēc supervīzija var būt ļoti noderīga,"par motivāciju rīkot šādu akciju stāstīja RSU studiju programmas Supervīzija vadītāja Baiba Pumpiņa. "Šī bija vērtīga pieredze mūsu studentiem, jo ļāva pilnveidot profesijā nepieciešamās kompetences. Pakalpojumam pieteicās daudz interesentu, motīvi bija dažādi: gan uzzināt, kas ir supervīzija, gan noskaidrot par studijām RSU maģistra programmā Supervīzija, gan risināt sev aktuālos jautājumus – izdegšana darbā, savstarpējās attiecības kolektīvā, jēga un mērķi profesionālajā darbā u. c.

Mediķi un pedagogi ir to jomu pārstāvji, kur īpaši svarīgi atrast dažādas pašpalīdzības formas ikdienas profesionālajam atbalstam, un supervīzija var būt viena no tām. Esmu lepna par studentiem, kuri mums visiem tik sarežģītā laikā spēj dot savas zināšanas un prasmes!"

RSU Karjeras centrs aptaujāja mediķus un pedagogus, kuri bija saņēmuši supervīzijas pakalpojumus. Aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz visi (90 %) respondenti saņemto supervīziju vērtēja kā teicamu vai labu. Tāpat arī teicami vērtēts supervizoru sniegums, kas liecina par izglītotiem un profesionāliem topošajiem speciālistiem. Respondenti nosauca pozitīvākos ieguvumus no supervīzijas sesijām:

 • Supervīzija lika padomāt par saviem mērķiem un kā tos sasniegt
 • Guvu iekšēju drosmi rīkoties
 • Supervīzija palīdzēja konkretizēt personīgos mērķus un atjaunot profesionālās robežas
 • Palīdzēja iegūt emocionālā miera sajūtu
 • Uzzināju konkrētus soļus, kas jāveic savas pašsajūtas uzlabošanai
 • Palīdzēja ar ieteikumiem, kā izvairīties no izdegšanas. Paskatīties uz savu dzīvi no cita skatupunkta. Izrunāties no sirds!
 • Pārliecība, atbalsts un iedrošinājums
 • Sapratu, kā es izskatos no malas
 • Saņēmu iedrošinājumu rīkoties tālāk, interesanta saruna
 • Mainījies problēmas redzējums. Supervizors palīdzēja izvērtēt fokusu, no kura raudzīties
 • Sakārtotas domas, mazinās dusmas, rodas skaidrība, kā rīkoties turpmāk

Par pieredzi, kas gūta, konsultējot skolotājus un ārstus, stāsta studiju programmas Supervīzija 2. kursa studenti.

uva_seglina_maza.jpg

Ideja par šo akciju radās brīdī, kad Latvijā bija ļoti sarežģīta situācija pandēmijas dēļ un mēs ar kursabiedriem izteicām vēlmi palīdzēt mediķiem un pedagogiem. Konsultācijās sapratām, ka visiem ir sakrājušās emocijas, stress darbā un ne visi ar tām spēja paši tikt galā bez palīdzības no malas. Risinājām problēmas, izmantojot dažādas metodes, ko pedagogi veiksmīgi varēs izmantot arī savā ikdienas darbā. Savukārt mēs, studenti, ieguvām papildu pieredzi, supervizējot dažādu profesiju pārstāvjus, turklāt darot to īsā laika posmā un attālināti. Jutām milzīgu kopības sajūta ar palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kuru rindās ir arī supervizori.

Uva Segliņa

kirils_dubinins_maza.jpg

Darbs ar reāliem cilvēkiem bija gan izaicinājums, gan pozitīva pieredze. Es ieteiktu visiem topošajiem supervizoriem pēc iespējas vairāk iesaistīties šādos projektos, kā arī esošiem profesionāļiem nekautrēties un aktīvi palīdzēt tiem, kuri šobrīd atrodas Covid-19 apkarošanas priekšgalā. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā sabiedrībā uztvers supervizora profesiju.

Kirils Dubiņins

liga_vaite_maza.jpg

Supervīziju laikā konsultēju piecus brīnišķīgus pedagogus no visdažādākajām Latvijas vietām. Man pašai šīs satikšanās bija bagātinošas, un priecājos, ka varēju atbalstīt kolēģus saspringtajā darba laikā!

Līga Vaite

 

RSU Karjeras centrs plāno arī turpmāk sadarboties ar studiju programmas Supervīzija studentiem. Līdzšinējā pieredze liecina, ka pakalpojums ir pieprasīts un sniedz daudz ieguvumus. Karjeras centram ir iecere un nākotnes vīzija sadarboties arī ar citu RSU studiju programmu maģistrantiem un sniegt iespēju studentiem savas praktiskās iemaņas apgūt ar Karjeras centra starpniecību.