Pārlekt uz galveno saturu
Skolotājiem

Skolēnu rudens brīvlaikā 23. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) norisinājās nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums Atvērtās lekcijas vidusskolu skolotājiem. Pasākumu apmeklēja teju simts skolotāju no visas Latvijas. Vistālāko ceļu bija mērojusi skolotāja no Viļānu vidusskolas. Pēc lekcijām skolotāji devās ekskursijā pa MITC.

Atvērtās lekcijas vidusskolas skolotājiem gadu no gada tiek veidotas ar mērķi stiprināt saikni starp RSU un vidusskolām, sniedzot skolotājiem interesantu un ikdienas darbā noderīgu informāciju. Pasākuma saturs tika veidots, balstoties uz pērnā gada aptaujas datiem, kur skolotāji norādīja, kādas tēmas viņiem ir īpaši saistošas. Šogad par pasākumu bija ārkārtīgi liela interese, un dalībnieku skaits salīdzinājumā ar pērno gadu bija teju divas reizes lielāks.

Pasākumu atklāja rektors profesors Aigars Pētersons, sniedzot izsmeļošu informāciju par RSU uzņemšanas rezultātiem, kuri ir pieauguši kā sociālo zinātņu, tā medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās. Rektors norādīja arī uz skolotāju īpašo nozīmi tajā, lai skolēni nākotnē kļūtu par motivētiem studentiem.

Izpratni par to, kas ir veselībpratība un kur pusaudži meklē informāciju par veselību, radīja Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes docente Inese Stars. Viņas pētījumā, kas tika prezentēts, ir noskaidrots, ka pusaudži spēj kritiski izvērtēt informāciju un informācijas avota ticamību.

RSU Fizikas katedras lektors Ansis Ēcis ar praktiskiem piemēriem demonstrēja, cik svarīgi skolēnus ir mācīt harismātiski. Skolotājiem lektors, kurš ir arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs, rādīja, kā darbojas Oma likums. Lekcijā A. Ēcis uzsvēra, ka skolēniem jājūtas līdzatbildīgiem par saviem sasniegumiem mācību procesā un atgādināja, ka šķietami pašsaprotamu jautājumu uzdošana ir ļoti vēlama un tā ir jāveicina.

RSU studiju programmas Politika un politiskā komunikācija vadītājs lekt. Mārtiņš Daugulis skolotājiem deva praktiskus padomus, kā efektīvi vadīt dažāda rakstura sarunas. Savā lekcijā viņš sniedza pārliecību, ka verbālā komunikācija ir cilvēku superspēja.

Pasākuma formālo daļu ar lekciju par to, kur un kāpēc bērnos rodas dusmas, noslēdza Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras asistente Dace Krūmiņa. Viņa stāstīja par to, cik dusmas kā emocija ir svarīgas un cik ļoti liela nozīme vecākiem un skolotājiem ir bērnu emocionālajā pasaulē.