Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Kopš 2018. gada RSU Sabiedrības veselības institūta direktore prof. Gunta Lazdāne (attēlā – pēdējā rindā pirmā no kreisās) ir Federālā Veselības izglītības centra (Bundeszentrale für gesundheitliche AufklärunBZgA) starptautiskās ekspertu grupas biedre un aktīvi piedalās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sadarbības centra realizētajos projektos.

Ekspertu grupā darbojas universitāšu, nevalstisko organizāciju un starptautisko organizāciju (UNESCO, UNFPA un PVO) pārstāvji. Dažādās sfēras un prasmes kopā ar Vācijas valdības finansiālo atbalstu rada optimālu augsni projektiem (apmācības, vadlīnijas u. c.) un pētījumiem seksuālās izglītības jomā.

rsu-svi-gunta-lazdane-kelne-darba-grupa-lead.jpg

Veselības izglītības centra starptautiskā ekspertu grupa 25. un 26. jūnijā tikās Ķelnē. Foto no prof. Guntas Lazdānes privātā arhīva

Pasaulē vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo ar kādu psihisku vai fizisku traucējumu, kas bieži samazina dzīves kvalitāti un ierobežo iespējas (UNFPA, 2018).

BZgA ir PVO sadarbības centrs Ķelnē (Vācija) jau kopš 1983. gada, un kopš 2003. gada tas īpašu uzmanība pievērš veselībpratībai seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Seksuālās izglītības standarti Eiropā (Standards for Sexuality Education in Europe, 2010) ir viena no vispopulārākajām BZgA un PVO Eiropas reģionālā biroja publikācijām. Tā ir tulkota 13 valodās un ietekmējusi attiecību un seksuālās veselības skolu apmācības programmu izstrādi vai pārskatīšanu 15 Eiropas valstīs.

25. un 26. jūnijā Ķelnē ekspertu grupa vienojās par tālākiem soļiem dokumenta Ieteikumi seksuālā izglītībā jauniem cilvēkiem ar ierobežotām spējām (Guidance on Sexuality Education for Young People with Disabilities) izveidē. Ieteikumus paredzams publicēt 2019. gada nogalē.

Latvijā sociālie darbinieki, nevalstiskās organizācijas, skolas un vecāki aktualizē problēmu par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību tēmu apmācības trūkumu cilvēkiem ar fiziskiem vai psihiskiem traucējumiem. RSU Sabiedrības veselības institūts plāno aktualizēt šo tēmu, popularizējot starptautisko pieredzi un izvērtējot pētījumu iespējas, lai rezultāti palīdzētu Latvijas politikas veidotājiem un Latvijas Nacionālā attīstības plāna (2014. –2020.) īstenotājiem.