Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Publikācijā ir atrodama informācija un atziņas par PVO integrēto sistēmu, kuras mērķis ir radīt novecošanai labvēlīgu vidi. Šī sistēma tika izmēģināta Friuli-Venezia Giulia reģionā.

PVO definē veselīgu novecošanos kā funkcionālo spēju attīstīšanas un uzturēšanas procesu, kas nodrošina labklājību vecumā. Veselīga novecošana ir atkarīga no mijiedarbības starp cilvēka spējām un vidi.

Pēdējo 20 gadu laikā šajā reģionā tika īstenotas PVO pamatprogrammas veselīgai novecošanai, kas veicina dzīvildzi, solidaritāti savstarpējās attiecībās un rīcībā, sociālo atbildību, iekļaušanos sabiedrībā, atklātību un dialogu.

Vairāk par PVO veselības programmu, tās īstenošanas procesu un atziņām lasiet publikācijā.