Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Šajā ziņojumā tiek pārskatītas un analizētas zāļu līdzfinansējuma politikas, kuras tiek piemērotas PVO Eiropas reģiona valstīs.

Pētījumā tika izmantotas dažādas datu ievākšanas metodes, kā:

  • kompetentu iestāžu aptaujas, kuras ir iekļautas Farmācijas cenu noteikšanas un atlīdzības informācijas tīklā (eng. Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI) network); 
  • literatūras apskats; 
  • intervijas ar iestādēm un pētniekiem.

Pētījumā tika konstatēts, ka lai gan gandrīz visās Eiropas reģiona valstīs pilnībā tika nodrošināts zāļu klāsts stacionārajā sektorā, pacientiem bieži vien tikai lūgts līdzfinansēt atlīdzināmos medikamentus ambulatorajā sektorā. Parasti pacientam ir jāmaksā noteikta daļa no zāļu cenas; taču dažās valstīs pacientam nākas maksāt arī par zāļu receptes izsniegšanu. PVO Eiropas reģionā tiek izmantoti mehānismi, kas aizsargā noteiktas iedzīvotāju grupas no pārmērīgiem līdzfinansējuma maksājumiem. Galvenais iemesls maksājuma samazinājumam un atbrīvojumam no līdzfinansējuma par zālēm ir zemi ienākumi, noteiktas slimības, invaliditāte un vecums.

Finansiālās slodzes analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka līdzfinansējums var radīt ievērojamu finansiālo slogu pacientiem, jo īpaši valstīs ir zemiem vidējiem ienākumiem.

Ziņojumā ir uzskaitīti principi, kuru mērķis ir uzlabot zāļu pieejamību un aizsargāt pacientus no pārmērīgiem maksājumiem. Principi ietver skaidru prioritāšu noteikšanu, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, pārredzama procesa nodrošināšanu, regulāru rīcības novērtēšanu un politiskās stratēģijas plānošanu.

Vairāk par šo tēmu: 

Ziņojums “Zāļu līdzfinansējuma politika Eiropā(2018)