Bibliotēkas pakalpojumi | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Konsultācijas

Konsultācijas studentiem par informācijas meklēšanu pētnieciskajiem darbiem (2018./19. st. gada 1. semestris)

Informācijas avotu rezervēšana

Iespēja rezervēt nepieciešamos informācijas avotus (pamācība)

Kopēšana, drukāšana, skenēšana

Kopēšana, melnbalta un krāsaina izdruka, attēla vai teksta skenēšana ar daudzfunkcionālajām iekārtām (DFI), kas darbojas pašapkalpošanās režīmā (instrukciju skatīt zemāk)

Vienotā lasitāja karte

Vienotās lasītāja kartes pasūtīšana. Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi skatīt zemāk.

Iesiešana un laminēšana

Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi skatīt zemāk

Izstādes

Izstāžu rīkošana pēc pasūtījuma

Tematiskais pieprasījums

Diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tematiskajiem pieprasījumiem (veidlapu skatīt zemāk); sazinieties pa tālruni +37167062645 ar Natāliju Kisļakovu vai rakstīt Natalija[pnkts]Kislakovaatrsu[pnkts]lv  

Sistemātiskais pārskats

Bibliotēkas speciālistu atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā – konsultācija par sistemātiskā pārskata veidošanu, meklēšanas stratēģijas izstrāde (protokola metožu sadaļa), pētījumu meklēšana u. c. pakalpojumi pēc bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāža, kuru var skatīt zemāk (kontaktinformācija: Inga[pnkts]Znotinaatrsu[pnkts]lv, tālr. +37167062664)