Pārlekt uz galveno saturu

Bibliotēka no 2009. gada ir arī galvenā medicīnas un veselības zinātņu nozares bibliotēka valstī, kā arī nodrošina Latvijas veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām metodisko palīdzību un atbalstu.

Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR Bibliotēku likumu, LR normatīvajiem aktiem, RSU Satversmi, RSU Senātā apstiprināto RSU Bibliotēkas Nolikumu un atbilstoši starptautiskajam kvalitātes standartam  ISO 9001:2015.

RSU bibliotēka 2004. gada 15. janvārī reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB 0523 un LR Kultūras ministrija 2016. gada 17. novembrī apstiprināja Bibliotēku akreditācijas komisijas lēmumu atbilstoši LR Bibliotēku likumam akreditēt atkārtoti RSU bibliotēku kā valsts nozīmes bibliotēku (akreditācija notiek reizi piecos gados un pirmo reizi RSU Bibliotēka tika akreditēta 2005. gadā).

Bibliotēka nodrošina universitātes akadēmisko un zinātnisko darbu informācijas resursu un pakalpojumu jomā un pieeju Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem resursiem, kā arī nodrošina veselības aprūpē nodarbinātām personām kvalitatīvu informāciju veselības aprūpes, farmācijas un vispārējo uzziņu jomā.

Misija

Nodrošināt RSU studiju procesu, pētniecisko darbību un Latvijas veselības aprūpi ar augstas kvalitātes informācijas resursiem un pakalpojumiem, kas atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām ātri un ērti pieejami ikvienam lietotājam.

Vīzija

RSU bibliotēka ir valsts nozīmes bibliotēka, kas strādā vienotā bibliotēku informācijas sistēmā, vadoties darba organizācijā pēc Eiropas augstskolu bibliotēku labākās pieredzes, ar kvalitatīvu informācijas avotu krājumu, profesionāliem darbiniekiem, sakārtotu darba vidi un mūsdienu pasaules līmeņa tehnoloģijām.