Pārlekt uz galveno saturu

2020

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Sadarbojoties Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēkas struktūrvienībai Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēka Latvijā, Pasaules Veselības organizācijai (PVO), Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Ārējās apkalpošanas punktam Saulaino dienu bibliotēka BKUS tiek rīkota bērnu zīmējumu akcija Paldies, māsiņ! Tu liki man justies labāk!LatvijaPVO 
Trīs bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciensPolijaERASMUS+ stipendija 
KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Brain @ Work – Information competence as booster for prospective scientistsItalyErasmus+ 
Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Medical information literacyLatvijaErasmus+141815

2019

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Sofijas Medicīnas universitātes bibliotēkuBulgārijaERASMUS+ stipendija1120
Latvijas valsts140
RSU līdzekļi658
Bibliotēkas darbinieku līdzdalība (apmācību programmu informācijpratībā veselības aprūpes speciālistiem izveide un pasniegšana (kopumā 60 akadēmiskās stundas), kā arī mācību metodiskā līdzekļa izveide) Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana programmā Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursosLatvijaESF līdzekļi 
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv
LatvijaRSU līdzfinansējums134789
Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Medical information literacy. 2019-1-LV01-KA204-060371LatvijaErasmus+141815
KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Brain @ Work – Information competence as booster for prospective scientistsItalyErasmus+ 

2018

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Nippona fonda grāmatu dāvināšanas programma Read JapanJapānaNippona fonds929
Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kārļa Universitātes biblotēkuČehijaERASMUS+ stipendija1120
Latvijas valsts140
RSU līdzekļi658
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO Dentistry & Oral Sciences Source; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium C; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane Library; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv; Letonika.lv; LETA Arhīvs/ Nozare.lv
LatvijaRSU līdzfinansējums189928
KISC307

2017

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Bibliotēkas darbinieka pieredzes apmaiņas brauciens uz Kembridžas Universitātes bibliotēkām un Londonas Universitātes Birkbekas bibliotēkuLielbritānijaERASMUS+ stipendija480
Latvijas valsts52,50
RSU līdzekļi400
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO nacionālās paketes datubāzes; ProQuest;Health Research Premium Collection; ProQuest Academic Complete; PQDT(B); Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.llv; LetonikaLatvijaRSU līdzfinansējums175400
KISC254

2016

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Edinburgas Universitātes biblotēkuLielbritānijaERASMUS+ stipendija960
Latvijas valsts105
RSU līdzekļi800
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO nacionālā pakete, EBSCO Discovery Service, Wiley  Online Library Full Collection, EBSCO eBooks Academic Full Collection, EBSCO divas akadēmiskās datubāzes, Lursoft laikrakstu bibliotēka (25 % Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) finansējums), Leta arhīvs un Nozare.lvLatvijaRSU līdzfinansējums83287
KISC206

2015

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley Online Library Full Collection, EBSCO trīs akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, Wiley  Cochrane, EBSCO Discovery Service, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Letonika.lv (25 % KISC finansējums, Lursoft laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums)LatvijaRSU līdzfinansējums94384
KISC441
The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšanaASVRSU līdzfinansējums915

 

2014

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Trīs bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Instituto Superiore di Sanità bibliotēku un dalība profesionālajā EAHIL konferencē Divided we fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation RomāItālijaERASMUS stipendija1890
EAHIL stipendija500
RSU līdzekļi1200
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley  Online Library Full Collection, EBRARY Ebooks, EBSCO piecas akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, EBSCO A-to-Z, Wiley Cochrane, EBSCO nacionālās pakete, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums), Letonika.lv (25 % KISC finansējums)LatvijaRSU līdzfinansējums112945
KISC485
The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšanaASVRSU līdzfinansējums674