Pārlekt uz galveno saturu

2022

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avoti

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta pieaugušo izglītības sektorā “Medical information literacy” (2019-2021) ietvaros, sadarbībā ar Baltijas valstu medicīnas bibliotekāriem izstrādāts mācību materiāls - e-grāmata “Medicīnas informācijpratība” un mācību programma. Grāmatas prezentācija un projekta noslēguma konference. 

Latvija

Eiropas Komisija

Dalība Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projektā augstākās izglītības sektorā "Brain @ Work". Projekta noslēguma konference, bibliotēkas darbinieks ar prezentāciju “The pilot training in Latvia – lessons learned”. Projekta ietvaros tapusi publikācija. 

Itālija

Erasmus+

Divu bibliotēkas darbinieku dalība starptautiskajā EAHIL konferencē "BROADEN THE HORIZONS - diversity, partnership and innovation with a human touch" Roterdamā, Nīderlandē. 

Nīderlande

EAHIL stipendija 

RSU stipendija 

Dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas bibliotēkām. 

Somija

LBB 
RSU

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu universitāti. 

Igaunija

RSU

Dalība apmācību seminārā Eiropas dokumentācijas centru pārstāvjiem Briselē, Beļģijā. 

Beļģija

Eiropas Komisija

2021

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

2021. gada 22.–26. martā RSU organizēja starptautiska mēroga  konferenci “RSU Zinātnes nedēļa 2021” (RSU Research Week 2021), kuras ietvaros RSU Bibliotēka pirmo reizi kā projektu organizēja paneļdiskusiju “Akadēmisko bibliotēku loma pētniecības veicināšanā” (The Role of Academic Libraries in Research Support) ar vairāk kā 70 ārvalstu un Latvijas akadēmisko bibliotēku vadošo speciālistu dalību tiešsaistē. Dažādu valstu bibliotēkas speciālistu pieredzes apmaiņa sniedza apstiprinājumu tam, ka RSU bibliotēkas attīstības virziena pamatā ir svarīgākās mūsdienu universitāšu bibliotēku prioritātes – ātri, ērti un kvalitatīvi pakalpojumi, lietotāju informācijas prasmju celšana un pētniecības atbalsts. 

Latvija

  

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Brain @ Work – Information competence as booster for prospective scientists

Koordinators: The library of CNR Bologna Research Area (Italy)

Partneri: University of Liège (Belgium), University of Minho (Portugal), Rīga Stradiņš University (Latvia); Fundacio Eurecat (Spain); Smart Skills Center (Italy)

Projekta tiešsaistes vietne

Itālija

Erasmus+

 

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Medical information literacy

Koordinators: Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

Partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka; Lithuanian University of Health Science ; Tartu University Hospital; Tallinn University 

Projekta tiešsaistes vietne

Latvija

Erasmus+

141815

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” sadarbībā ar RSU Tālākizglītības centru Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos 2020–2022. 1 cikls – 15 akadēmiskās stundas (notiek 2 dienas). Mērķauditorija: ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits. 2020. gadā notikušas 12 nodarbības (6 – attālinātas tiešsaistē, 6 – klātienē), 98 dalībnieki no visas Latvijas.

Latvija

ESF līdzekļi

 

2020

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Sadarbojoties Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēkas struktūrvienībai Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēka Latvijā, Pasaules Veselības organizācijai (PVO), Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Ārējās apkalpošanas punktam Saulaino dienu bibliotēka BKUS tiek rīkota bērnu zīmējumu akcija Paldies, māsiņ! Tu liki man justies labāk!

Latvija

PVO

 

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Brain @ Work – Information competence as booster for prospective scientists

Projekta mērķis - padziļināt zināšanas par to, kā informācijas pratība tiek pielietota STEM disciplīnās Eiropā, un līdz ar to uzlabot projektā iesaistīto organizāciju izglītības piedāvājumu, izveidojot novatorisku mācību modulāru kopumu pētniekiem un doktorantiem, pašreizējiem un nākamajiem darbiniekiem tehniski zinātniskajās nozarēs.

Koordinātors: The library of CNR Bologna Research Area (Italy)

Partneri: University of Liège (Belgium), University of Minho (Portugal), Rīga Stradiņš University (Latvia); Fundacio Eurecat (Spain); Smart Skills Center (Italy)

Projektā (26 mēneši) ir paredzētas šādas aktivitātes:

  1. sākuma aktivitātes un 4 intensīvu apmācību kursu organizēšana, kas adresēti pašai projekta komandai
  2. izpētes ziņojumu, apmācības moduļu un iegūto prasmju novērtēšanas rīku izstrāde un realizācija
  3. pētniekiem un studentiem adresētas vietējās apmācības un pasniedzēju apmācība
  4. projekta rezultātu izplatīšana

Projekta tiešsaistes vietne

Italy

Erasmus+

 

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Medical information literacy

Projekta mērķis ir izstrādāt novatorisku, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem medicīnas informācijas pratības jomā, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmatu) pasniedzējiem un mācību materiālus.

Koordinators: Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

Partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka; Lithuanian University of Health Science ; Tartu University Hospital; Tallinn University 

Paredzamie projekta rezultāti:

Inovatīva, starptautiska, profesionālās pilnveides programma;
Metodiskie un mācību materiāli, kas adresēti pasniedzējiem.
Mērķauditorija:

Bibliotēku speciālisti no publiskām, skolu, koledžu, universitāšu un slimnīcu bibliotēkām;
Veselības aprūpes speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;
Veselības zinātņu skolotāji, kurus interesē informācija mācību procesam;
Eiropas medicīnas informācijas profesionāļi, kas plāno izstrādāt un / vai nodrošināt līdzīgas apmācības programmas.

Projekta tiešsaistes vietne

Latvija

Erasmus+

141815

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” sadarbībā ar RSU Tālākizglītības centru «Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos» 2020-2022. 1 cikls - 15 akadēmiskās stundas (notiek 2 dienas). Mērķauditorija: ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits. 2020.gadā notikušas 12 nodarbības (6 – attālinātas tiešsaistē, 6 – klātienē), 98 dalībnieki no visas Latvijas.

LatvijaESF līdzekļi 

2019

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Sofijas Medicīnas universitātes bibliotēku

Bulgārija

ERASMUS+ stipendija

1120

Latvijas valsts

140

RSU līdzekļi

658

Bibliotēkas darbinieku līdzdalība (apmācību programmu informācijpratībā veselības aprūpes speciālistiem izveide un pasniegšana (kopumā 60 akadēmiskās stundas), kā arī mācību metodiskā līdzekļa izveide) Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana programmā Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos

Latvija

ESF līdzekļi

 

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām

EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv

Latvija

RSU līdzfinansējums

134789

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Medical information literacy. 2019-1-LV01-KA204-060371

Latvija

Erasmus+

141815

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Brain @ Work – Information competence as booster for prospective scientists

Italy

Erasmus+

 

2018

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Nippona fonda grāmatu dāvināšanas programma Read Japan

Japāna

Nippona fonds

929

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kārļa Universitātes biblotēku

Čehija

ERASMUS+ stipendija

1120

Latvijas valsts

140

RSU līdzekļi

658

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:

EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO Dentistry & Oral Sciences Source; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium C; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane Library; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv; Letonika.lv; LETA Arhīvs/ Nozare.lv

Latvija

RSU līdzfinansējums

189928

KISC

307

2017

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Bibliotēkas darbinieka pieredzes apmaiņas brauciens uz Kembridžas Universitātes bibliotēkām un Londonas Universitātes Birkbekas bibliotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija

480

Latvijas valsts

52,50

RSU līdzekļi

400

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:

EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO nacionālās paketes datubāzes; ProQuest;Health Research Premium Collection; ProQuest Academic Complete; PQDT(B); Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.llv; Letonika

Latvija

RSU līdzfinansējums

175400

KISC

254

2016

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Edinburgas Universitātes biblotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija

960

Latvijas valsts

105

RSU līdzekļi

800

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:

EBSCO nacionālā pakete, EBSCO Discovery Service, Wiley  Online Library Full Collection, EBSCO eBooks Academic Full Collection, EBSCO divas akadēmiskās datubāzes, Lursoft laikrakstu bibliotēka (25 % Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) finansējums), Leta arhīvs un Nozare.lv

Latvija

RSU līdzfinansējums

83287

KISC

206

2015

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:

EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley Online Library Full Collection, EBSCO trīs akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, Wiley  Cochrane, EBSCO Discovery Service, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Letonika.lv (25 % KISC finansējums, Lursoft laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums

94384

KISC

441

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

915

 

2014

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Trīs bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Instituto Superiore di Sanità bibliotēku un dalība profesionālajā EAHIL konferencē Divided we fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation Romā

Itālija

ERASMUS stipendija

1890

EAHIL stipendija

500

RSU līdzekļi

1200

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām:

EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley  Online Library Full Collection, EBRARY Ebooks, EBSCO piecas akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, EBSCO A-to-Z, Wiley Cochrane, EBSCO nacionālās pakete, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums), Letonika.lv (25 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums

112945

KISC

485

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

674