Pārlekt uz galveno saturu

 

2019

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Sofijas Medicīnas Universitātes bibliotēku

Bulgārija

ERASMUS+ stipendija

Latvijas valsts

RSU līdzekļi

1120

140

658

Bibliotēkas darbinieku līdzdalība Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” programmā "Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos"LatvijaESF līdzekļi 
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: 
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv
 
Latvija

 

RSU līdzfinansējums

 

 

134 789 

 

2018

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kārļa Universitātes biblotēku

Čehija

ERASMUS+ stipendija

Latvijas valsts

RSU līdzekļi

1120

140

658

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: 
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO Dentistry & Oral Sciences Source; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium C; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane Library; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv; Letonika.lv; LETA Arhīvs/ Nozare.lv
 
Latvija

RSU līdzfinansējums

KISC

 

189 928

307 

2017

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Bibliotēkas darbinieka pieredzes apmaiņas brauciens uz Kembridžas Universitātes bibliotēkām un Londonas Universitātes Birkbekas bibliotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija
Latvijas valsts
RSU līdzekļi

480
52,50
400

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO nacionālās paketes datubāzes; ProQuest;Health Research Premium Collection; ProQuest Academic Complete; PQDT(B); Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.llv; Letonika

Latvija

 

RSU līdzfinansējums

KISC

175 400

254

2016

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Edinburgas Universitātes biblotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija
Latvijas valsts
RSU līdzekļi

960
105
800

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO nacionālā pakete, EBSCO Discovery Service, Wiley  Online Library Full Collection, EBSCO eBooks Academic Full Collection, EBSCO divas akadēmiskās datubāzes, Lursoft Laikrakstu bibliotēka (25 % „Kultūras informācijas sistēmu centra” (KISC) finansējums), Leta Arhīvs un Nozare.lv

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

83 287
206

2015

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley Online Library Full Collection, EBSCO trīs akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, Wiley  Cochrane, EBSCO Discovery Service, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Letonika.lv (25 % KISC finansējums, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

94 384
441

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

915

 

2014

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Trīs bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Instituto Superiore di Sanità bibliotēku un dalība profesionālajā EAHIL konferencē Divided we fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation Romā

Itālija

ERASMUS stipendija
EAHIL stipendija
RSU līdzekļi

1890
500
1200

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley  Online Library Full Collection, EBRARY Ebooks, EBSCO piecas akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, EBSCO A-to-Z, Wiley Cochrane, EBSCO nacionālās pakete, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” (40 % KISC finansējums), Letonika.lv (25 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

112 945
485

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

674