Pārlekt uz galveno saturu

 

2019

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Sofijas Medicīnas Universitātes bibliotēku

Bulgārija

ERASMUS+ stipendija

Latvijas valsts

RSU līdzekļi

1120

140

658

Bibliotēkas darbinieku līdzdalība (apmācību programmu informācijpratībā veselības aprūpes speciālistiem izveide un pasniegšana (kopumā 60 akadēmiskās stundas), kā arī mācību metodiskā līdzekļa izveide) Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” programmā "Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos"LatvijaESF līdzekļi 
Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: 
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv
 
Latvija

 

RSU līdzfinansējums

 

 

134 789 

 

2018

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR
Nippona fonda grāmatu dāvināšanas programma "Read Japan"    JapānaNippona fonds929

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kārļa Universitātes biblotēku

Čehija

ERASMUS+ stipendija

Latvijas valsts

RSU līdzekļi

1120

140

658

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: 
EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO Dentistry & Oral Sciences Source; EBSCO nacionālās e-resursu paketes datubāzes; ProQuest Health Research Premium C; ProQuest eBooksAcademic Complete; ProQuest Dissertation & Theses set B; PsycARTICLES, Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane Library; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.lv; Letonika.lv; LETA Arhīvs/ Nozare.lv
 
Latvija

RSU līdzfinansējums

KISC

 

189 928

307 

2017

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Bibliotēkas darbinieka pieredzes apmaiņas brauciens uz Kembridžas Universitātes bibliotēkām un Londonas Universitātes Birkbekas bibliotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija
Latvijas valsts
RSU līdzekļi

480
52,50
400

Dalība projektā Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām: EBSCO eBook Academic Subscription Collection; EBSCO DynaMedPlus; EBSCO MEDLINE Complete; EBSCO Communication Source; EBSCO Sociology Source Ultimate; EBSCO nacionālās paketes datubāzes; ProQuest;Health Research Premium Collection; ProQuest Academic Complete; PQDT(B); Wiley Journals Online Core Collection; Wiley Cochrane; SAGE Premier; Laikrakstu bibliotēka NEWS.llv; Letonika

Latvija

 

RSU līdzfinansējums

KISC

175 400

254

2016

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Divu bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Edinburgas Universitātes biblotēku

Lielbritānija

ERASMUS+ stipendija
Latvijas valsts
RSU līdzekļi

960
105
800

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO nacionālā pakete, EBSCO Discovery Service, Wiley  Online Library Full Collection, EBSCO eBooks Academic Full Collection, EBSCO divas akadēmiskās datubāzes, Lursoft Laikrakstu bibliotēka (25 % „Kultūras informācijas sistēmu centra” (KISC) finansējums), Leta Arhīvs un Nozare.lv

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

83 287
206

2015

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley Online Library Full Collection, EBSCO trīs akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, Wiley  Cochrane, EBSCO Discovery Service, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Letonika.lv (25 % KISC finansējums, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka (40 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

94 384
441

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

915

 

2014

Pasākums / aktivitāteValstsFinansējuma avotiSumma EUR

Trīs bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Instituto Superiore di Sanità bibliotēku un dalība profesionālajā EAHIL konferencē Divided we fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation Romā

Itālija

ERASMUS stipendija
EAHIL stipendija
RSU līdzekļi

1890
500
1200

Dalība projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”: EBSCO eBooks Academic Full Collection, Wiley  Online Library Full Collection, EBRARY Ebooks, EBSCO piecas akadēmiskās datubāzes, SagePremier2012, EBSCO A-to-Z, Wiley Cochrane, EBSCO nacionālās pakete, Leta Arhīvs un Nozare.lv, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” (40 % KISC finansējums), Letonika.lv (25 % KISC finansējums)

Latvija

RSU līdzfinansējums
KISC

112 945
485

The Journal Donation Project (The New School Journal Donation Project, New York) – žurnālu abonementu dāvinājums un daļēja abonēšanas izmaksu sponsorēšana

ASV

RSU līdzfinansējums

674