Pārlekt uz galveno saturu

Darba uzdevumi

 • organizēt informācijas resursu uzņemšanu bibliotēkas krājumā
 • veicināt RSU studējošo un mācībspēku izglītību un zinātnisko darbu, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem visos universitātes studiju virzienos, kā arī īstenot apmācības resursu izmantošanā
 • veicināt veicināt veselības aprūpes darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem un apmācībām šo resursu izmantošanā
 • veikt pasākumus Bibliotēkas krājuma saglabāšanai un atjaunošanai

Darba procesi

 • lietotāju informatīvā apkalpošana Bibliotēkas Informācijas centrā un Brīvpieejas abonementā
 • iesiešana un laminēšana
 • jaunsaņemto informācijas avotu pieņemšana un izvietošana krājumā
 • bibliotēkas krājuma popularizēšana
 • bibliotēkas krājuma inventarizācija
 • izstāžu veidošana studiju programmu akreditācijām
 • bibliotēkas krājuma vērtēšana, neuzkrājot un nedublējot bibliotēkas lietotāju nepieprasītu literatūru
 • literatūras sagatavošana retrospektīvajai konversijai