Pārlekt uz galveno saturu
Medicīna un veselības aprūpe

Brīvpieejas elektronisko žurnālu datubāzes medicīnā, ķīmijā, bioloģijā u. c. zinātnēs

Atsevišķi e-žurnāli medicīnā, veselības aprūpē un bioloģijā

Sociālās zinātnes

Brīvpieejas e-žurnālu datubāzes sociālajās zinātnēs

 • Annual Reviews – gada pārskati (ASV) brīvpieejā dažādās zinātņu nozarēs, tostarp sociālajās zinātnēs
 • Bentham Open Access – Bentham OPEN pieejami vairāk nekā 230 zinātniski recenzētie brīvpieejas (open access) žurnāli. Šie tiešsaistes žurnāli ir visās galvenajās zinātņu nozarēs: medicīnā, tehniskajās zinātnēs un sociālajās zinātnēs.
 • Brill Online Books and Journals – datubāze piedāvā pilnteksta grāmatas un žurnālu rakstus humanitārās zinātnēs, starptautiskajās tiesībās un bioloģijā. Lielākā daļa grāmatu un žurnālu ir pieejami par maksu, tomēr ir arī tādi žurnāli un grāmatas, kas pieejamas bez maksas.
 • JIAATS JOURNAL -  JIAATS Žurnāli ir peer-reviewed atklātas pieejamības žurnāli, kas pieejami tiešsaistē. JIAATS žurnāli cenšas publicēt augstas kvalitātes teorētiskos vai empīriskos pētījumus, situāciju analīzi, grāmatu recenzijas, izdevumus, kā arī pedagoģiskos un mācību jautājumus, kas saistīti ar dažādām pētniecības jomām. Visi pētnieki var iesniegt savus rakstus JIAATS žurnālos.
 • Journal@rchive
 • MERLOT – multimediju izglītības un pētniecības resursi mācībām tiešsaistē: brīvi pieejamas pilnu tekstu grāmatas, žurnālu raksti, disertācijas un citi materiāli angļu un holandiešu valodās.
 • Open Access at Routledge and Taylor & Francis – datubāzē pieejami dažādu zinātņu nozaru brīvpieejas e-žurnāli.
 • Oxford University Press
 • Questia Online Library – daļa e-resursu ir pieejama brīvi, bez maksas, daļa maksas. Datubāze piedāvā dažādu zinātņu nozaru, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu, grāmatu, žurnālu un laikrakstu pilno tekstu kolekcijas.
 • Peer-reviewed Open Access Journals – zinātniski recenzētie (peer-reviewed) brīvpieejas (open access) žurnāli. Kārtojums alfabētiski pēc tēmām (Journal Category) dažādās zinātņu nozarēs.
 • ScienceRise: Juridical Science - Ukrainas brīvpieejas zinātniskais (peer-reviewed) žurnāls  par valsts un likumu veidošanas aktuālajām problēmām.
 • Scientific & Academic Publishing (SAP) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli daudzās akadēmiskajās disciplīnās.
 • Scientific Journals International (SJI) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli lielākajās akadēmiskajās disciplīnās.
 • SpringerOpen journals

Laikraksti un žurnāli tiešsaistē