Pārlekt uz galveno saturu
Medicīna un veselības aprūpe

Brīvpieejas elektronisko žurnālu datubāzes medicīnā, ķīmijā, bioloģijā u. c. zinātnēs

 • ABC Chemistry
 • Annual Reviews – gada pārskati (ASV) brīvpieejā dažādās zinātņu nozarēs (medicīnā u. c.).
 • Bentham Open Access – Bentham OPEN pieejami vairāk nekā 230 zinātniski recenzētie brīvpieejas (open access) žurnāli. Šie tiešsaistes žurnāli ir visās galvenajās zinātņu nozarēs: medicīnā, tehniskajās zinātnēs un sociālajās zinātnēs.
 • BiomedCentral – ASV. Izdevniecība, kas nodrošina tiešu brīvo pieeju biomedicīnas resursiem. Vairāk nekā 130 žurnālu dažādās biomedicīnas nozarēs (vairākumam no tiem brīvi pieejami pilnie teksti), klīnisko izmēģinājumu datu bāze, jaunumi biomedicīnā. Žurnālu meklēšana pēc nosaukuma vai pēc kategorijas. Jaunumi, informācija zinātniekiem, kontrolēto izmēģinājumu apskats.
 • Canadian Journal of Surgery, Journal of Psychiatry and Neuroscience, Canadian Journal of Rural Medicine
 • CDC stacks Public Health Publications - Centers for Disease Control and Prevention
 • CogPrints – raksti psiholoģijā, neirozinātnē, bioloģijā
 • Directory of Open Access Journals – Lund University Libraries, Zviedrija. Brīvi pieejamo periodisko izdevumu meklētājs. Meklēt iespējams pēc nosaukuma, pēc nozares. Iespējama arī meklēšana arī rakstos.
 • Electronic Journals Library – University Library of Regensburg, Vācija. Interfeiss vācu un angļu valodās. Periodisko izdevumu meklētājs. Meklēt iespējams pēc priekšmeta, nosaukuma, atslēgvārda, izdevēja.
 • Elsevier open access journals
 • F1000 Posters Open Access – brīvpieeja zinātnisko konferenču informatīviem plakātiem par pētījumiem bioloģijā un medicīnā.
 • FindArticles – meklē rakstus dažādu nozaru žurnālos, ieskaitot medicīnu. Meklēt iespējams pēc atslēgvārda, pēc izdevuma nosaukuma, pēc tēmas. Pieejami rakstu pilnie teksti.
 • Free Medical Journals – saites uz brīvi pieejamajiem medicīnas žurnāliem angļu, vācu, franču, krievu u. c. valodās.
 • Over the next years, the most important medical journals will be available online, free and in full-text. The unrestricted access to scientific knowledge - the new standard in medical publishing - will have a major impact on medical practice.
 • High Wire – Free Online Full-text Articles – HighWire Press, ASV. Alfabēta secībā sakārtotas saites uz biomedicīnas žurnāliem ar norādi par brīvi pieejamajiem iepriekšējo gadu numuriem un izmēģinājuma periodiem.
 • Hindawi Publishing Corporation – vairāk nekā 45 žurnāli dažādās nozarēs, ieskaitot medicīnu.
 • INTECHopen – datubāze piedāvā vairāk nekā 900 e-grāmatas un e-žurnālus fizikā, inženierzinātnē, dabaszinātnēs, veselības zinātnē. Tiek piedāvāta iespēja tos izprintēt un lejupielādēt.
 • International Journal of Advanced Research
 • International Network for Natural Sciences -  brīvpieejas žurnāli dabas zinātnēs, bioloģijā, biomedicīnā un citās jomās.
 • Internet Scientific Publications – ASV tiešsaistes medicīnas žurnālu izdevniecība. Vairāk nekā 60 medicīnas žurnālu teksti dažādās specialitātēs.
 • JAMA & Archives – ASV Medicīnas asociācijas žurnāli.
 • JIAATS JOURNAL -  JIAATS Žurnāli ir peer-reviewed atklātas pieejamības žurnāli, kas pieejami tiešsaistē. JIAATS žurnāli cenšas publicēt augstas kvalitātes teorētiskos vai empīriskos pētījumus, situāciju analīzi, grāmatu recenzijas, izdevumus, kā arī pedagoģiskos un mācību jautājumus, kas saistīti ar dažādām pētniecības jomām. Visi pētnieki var iesniegt savus rakstus JIAATS žurnālos.
 • Journal@rchive
 • Karolinska Institutet Library, List of Jornals
 • Liebert Open Access - Mary Ann Liebert, Inc izdevniecība piedāvā zinātniski recenzētus (peer-reviewed) brīvpieejas (open access) žurnālus medicīnā. 
 • Medicine and Health Sciences Commons – Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities. Brīvpieejas raksti medicīnā, psihiatrijā, psiholoģijā, māszinībās, rehabilitācijā, farmakoloģijā, zobārstniecībā u.c ar medicīnu saistītās nozarēs.
 • Open Access at Routledge and Taylor & Francis – datubāzē pieejamas dažādu zinātņu nozaru (arī medicīnas) brīvpieejas e-grāmatas un e-žurnāli.
 • Open J-Gate – žurnālu rakstu meklētājs dažādās nozarēs, ieskaitot medicīnu. Iespējama ātrā meklēšana pēc atslēgas vārda, paplašinātā meklēšana un meklēšana pēc žurnāla nosaukuma. Raksta aprakstam pievienota saite uz brīvi pieejamo tekstu.
 • Open Medicine
 • Open Physics
 • Oxford University Press
 • Questia Online Library – daļa e-resursu ir pieejama brīvi, bez maksas, daļa maksas. Datubāze piedāvā dažādu zinātņu nozaru (nedaudz arī medicīnas) grāmatu, žurnālu un laikrakstu pilno tekstu kolekcijas.
 • PLOS – Public Library of Science
 • PubMed Central – U.S. National Institutes of Health. Brīvpieejas žurnāli biomedicīnā angļu valodā.
 • SciELO – Brazīlijas zinātnisko žurnālu kolekcija
 • Scientific & Academic Publishing (SAP) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli daudzās akadēmiskajās disciplīnās (t.sk. medicīnā, ķīmijā).
 • Scientific Journals International (SJI) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli lielākajās akadēmiskajās disciplīnās (t.sk. medicīnā).
 • SpringerOpen journals
 • The Ptolemy Project – Toronto Universitātes projekts. Open Access resursi medicīnā. Resursi pieejami angļu, kā arī franču, spāņu un portugāļu valodā.
 • Биомедицина – pieejami gan jaunākie žurnāli, gan žurnāla arhīvs (no 2005.g.).Krievija.
 • Морфологія.DP.UA – Ukrainas sabiedriskās organizācijas "Научное общество анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины" oficiālā mājas lapa. Informācija pieejama ukraiņu un krievu valodā. Autormateriāli ir publicēti orģinālvalodā. Konferenču materiālu  un periodisko izdevumu morfoloģijā pilnie teksti (ar anotāciju angļu valodā) pieejami sadaļā Публикации.
 • Журнал Российского общества акушеров-гинекологов – pieejami gan jaunākie žurnāli, gan žurnāla arhīvs (2006.-2010.).
 • Социальные аспекты здоровья населения – brīvpieejas zinātniskais (recenzējamais) žurnāls, kurā publicēti zinātnisko pētījumu rezultāti (no disertācijām). Tēmas: veselības politika, demogrāfiskā situācija, vides aizsardzība, veselības aprūpes sistēmas darbība, medicīnas speciālistu sagatavošana, likumdošanas un normatīvie akti veselības aizsardzības sfērā un citi jautājumi, kas skar sabiedrības veselības un sociālās jomas jautājumus.
 • Pulmonology
 • Федеральная электронная медицинская библиотека – Krievijas Centrālās Zinātniskās Medicīnas bibliotēkas (Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ)) veidots elektroniskais resurss. Brīvpieejā pieejami 21194 dokumenti – disertācijas/autoreferāti, grāmatas, pētījumi, mācību materiāli, klīniskās rekomendācijas, elektroniskie žurnāli medicīnā.

Atsevišķi e-žurnāli medicīnā, veselības aprūpē un bioloģijā

Sociālās zinātnes

Brīvpieejas e-žurnālu datubāzes sociālajās zinātnēs

 • Annual Reviews – gada pārskati (ASV) brīvpieejā dažādās zinātņu nozarēs, tostarp sociālajās zinātnēs
 • Bentham Open Access – Bentham OPEN pieejami vairāk nekā 230 zinātniski recenzētie brīvpieejas (open access) žurnāli. Šie tiešsaistes žurnāli ir visās galvenajās zinātņu nozarēs: medicīnā, tehniskajās zinātnēs un sociālajās zinātnēs.
 • Brill Online Books and Journals – datubāze piedāvā pilnteksta grāmatas un žurnālu rakstus humanitārās zinātnēs, starptautiskajās tiesībās un bioloģijā. Lielākā daļa grāmatu un žurnālu ir pieejami par maksu, tomēr ir arī tādi žurnāli un grāmatas, kas pieejamas bez maksas.
 • JIAATS JOURNAL -  JIAATS Žurnāli ir peer-reviewed atklātas pieejamības žurnāli, kas pieejami tiešsaistē. JIAATS žurnāli cenšas publicēt augstas kvalitātes teorētiskos vai empīriskos pētījumus, situāciju analīzi, grāmatu recenzijas, izdevumus, kā arī pedagoģiskos un mācību jautājumus, kas saistīti ar dažādām pētniecības jomām. Visi pētnieki var iesniegt savus rakstus JIAATS žurnālos.
 • Journal@rchive
 • MERLOT – multimediju izglītības un pētniecības resursi mācībām tiešsaistē: brīvi pieejamas pilnu tekstu grāmatas, žurnālu raksti, disertācijas un citi materiāli angļu un holandiešu valodās.
 • Open Access at Routledge and Taylor & Francis – datubāzē pieejamas dažādu zinātņu nozaru brīvpieejas e-grāmatas un e-žurnāli.
 • Oxford University Press
 • Questia Online Library – daļa e-resursu ir pieejama brīvi, bez maksas, daļa maksas. Datubāze piedāvā dažādu zinātņu nozaru, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu, grāmatu, žurnālu un laikrakstu pilno tekstu kolekcijas.
 • Peer-reviewed Open Access Journals – zinātniski recenzētie (peer-reviewed) brīvpieejas (open access) žurnāli. Kārtojums alfabētiski pēc tēmām (Journal Category) dažādās zinātņu nozarēs.
 • Scientific & Academic Publishing (SAP) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli daudzās akadēmiskajās disciplīnās.
 • Scientific Journals International (SJI) – pieejami brīvpieejā (open access) recenzēti zinātniski (peer-reviewed) žurnāli lielākajās akadēmiskajās disciplīnās.
 • SpringerOpen journals

Laikraksti un žurnāli tiešsaistē