Pārlekt uz galveno saturu

Latviešu zinātnes valoda 

Zinātnes valoda - digitāls rīks zinātnisko tekstu plānošanā un veidošanā dažādos mācību, studiju un pētniecības līmeņos

Medicīnas vārdnīcas un enciklopēdijas

Medicīnas terminu skaidrojošās vārdnīcas

 • Glossary of Eye Terminology – Triad Communications, Inc., ASV. Ietverti 5000 termini, 1000 saīsinājumi un akronīmi.
 • Medi Lexicon – Pharma-Lexicon International, Lielbritānija. Vairāk nekā 200000 biomedicīnas, farmācijas, medicīnas akronīmu un saīsinājumu, kā arī medicīnas jaunumi, saites.
 • Rare Disease Terms -  retu slimību terminu glosārijs.
 • Whonamedit.com – medicīnas eponīmu biogrāfiska vārdnīca, iekļauti vairāk nekā 7200 eponīmu un vairāk nekā 2800 personu biogrāfijas.
 • Bioloģijas terminu vārdnīca – vārdnīca par augu un dzīvnieku valsti, biotopiem, ekoloģiju. Tas ir LU Bioloģijas fakultātes veidots resurss.

Medicīnas terminu brīvpieejas kurss

Sociālo zinātņu vārdnīcas un encikopēdijas

 • AkadTerm – akadēmiskā terminu datubāze, kura ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums, kuram pievienoti arī citi terminu krājumi. Datubāzē ievietoti 857 352 termini 6 valodās.
 • Allmovie by Rovi – filmu ceļvedis.
 • Allmusic by Rovi – mūzikas ceļvedis.
 • Dictionary.com – terminu meklēšanas iespējas vārdnīcā, enciklopēdijā, tēzaurā un internetā. Lapa pieejama arī spāņu valodā.
 • Enciklopēdija „Krugosvet” – universāla populārzinātniska enciklopēdija krievu valodā.
 • Encyclopedia Mythica (mitoloģijas enciklopēdija)
 • Latvijas daba – enciklopēdija "Latvijas Daba" ir izveides stadijā. Patlaban šeit atrodama dažādas gatavības pakāpes informācija par 5458 sugām ar 7858 attēliem.
 • Latvijas vēsture internetā – latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi, Latvju enciklopēdijas šķirkļi un citu avotu šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv.
 • Merriam-Webster Online – universāla vārdnīca un tēzaurs. Pieejama arī spāņu-angļu tulkojošā vārdnīca.
 • Merriam-Webster Law Dictionary - juridisko terminu rokasgrāmata un tezaurs ietver ap 10000 terminu
 • Reliģiju enciklopēdija – virtuāls informācijas avots, kurā, cik vien iespējams ievērojot neitralitātes principu (apzināti neaizvainot nevienu reliģisku grupu un nesniegt vienpusīgu informāciju), apkopotas ziņas par galvenajām pasaules reliģijām un tām jaunajām reliģiskajām kustībām, kuras sastopamas Latvijā.
 • The Encyclopedia of Earth – enciklopēdija par Zemi, tās dabisko vidi un tās mijiedarbību ar sabiedrību.
 • Wikipedia – universāla bezmaksas enciklopēdija. Jebkurš lietotājs informāciju var papildināt un rediģēt.
 • Wikispecies – brīvpieejas sugu katalogs (enciklopēdija), kuru ikviens var rediģēt. Apkopota informācija par dzīvniekiem, augiem, baktērijām, sēnēm un citām dzīvības formām.
 • World Factbook – ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes faktu (ģeogrāfiskās ziņas, kartes, informācija par ekonomiku, valdību, transportu u.c.) grāmata par pasaules valstīm, atsevišķiem reģioniem .

Valodu vārdnīcas

 • Cambridge Dictionaries Online – vārdnīcas angļu valodas apguvei.
 • Daudzvalodu elektroniskā vārdnīca matemātikā un informātikā – vārdnīca izstrādāta Latvijas Izglītības Informatizācijas Sistēmas ietvaros ar Latvijas - Islandes projekta LAIMA atbalstu. Šobrīd vārdnīcā iekļauti gandrīz 3000 jēdzieni. Iespējams tulkot 11 valodās.
 • Dictionary.com Translator – tekstu tulkotājs.
 • Etranslator.ro - tiešsaistes daudzvalodu tulkotājs - tulko vārdus, frāzes, izpausmes, tekstus.
 • Ectaco – Ectaco Corporate Center, ASV. Direktorijā “Try our dictionaries” iespējams tulkot no vairāk nekā 20 valodām (arī no latviešu un krievu valodām) uz angļu valodu un no angļu valodas uz šīm valodām.
 • Letonika – SIA Tilde, Latvija.
 • Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca;
  Terminu vārdnīca;
  Tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas;
  Datorenciklopēdija Latvijas vēsture.
  Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, daļa resursu pieejama ikvienam lasītājam bez maksas - terminu vārdnīca, latviešu-angļu-latviešu valodas vārdnīcas tulkojamā vārda katras vārdšķiras pirmās trīs nozīmes, pirmie trīs izteicieni un skaidrojumi, kā arī nedēļas jaunumi.
 • Angļu-Latviešu vārdnīca
 • Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta veidota vārdnīca ar 146 952 šķirkļiem.
 • Latviešu–angļu frazeoloģiskā vārdnīca
 • Latviešu–krievu frazeoloģiskā vārdnīca
 • Lietvedības terminu vārdnīca – latviešu-angļu un latviešu-krievu lietvedības terminu vārdnīca
 • On-line переводчик, Промт – Promt, kompānija, kas nodarbojas ar elektroniskiem tulkojumiem un vārdnīcām, Krievija. Iespējams tulkot tekstus un mājas lapas. Tulko septiņās valodās – angļu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, krievu, spāņu.
 • One Look Dictionary Search – interneta vārdnīcu apkopojums no vairāk kā 1060 vārdnīcām dažādās nozarēs.
 • ImTranslator – tekstu tulkotājs, kas darbojas uz kompānijas Promt tulkošanas tehnoloģijas pamata. Tulko vairāk kā 90 valodās.
 • OneLook Dictionary – meklētājs, kurā indeksēti vairāk nekā 5 miljoni vārdu no vairāk nekā 900 vārdnīcam. Ierakstot nepieciešamo vārdu meklēšanas logā iespējams dabūt saites uz vārdnīcām, kurās tas minēts. Iespējams skatīt vārdnīcu saites arī pēc nozares. Saites uz medicīnas terminu skaidrojošām vārdnīcām.
 • Spellex Corporation – Spellex Corporation, ASV. Iespējams pārbaudīt angļu valodas terminu pareizrakstību.
 • „Tildes” datorvārdnīca internetā – angļu–latviešu–angļu datorvārdnīca.
 • Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls
 • Translate.eu (daudzvalodu tulkojošā vārdnīca)
 • YourDictionary.com – YourDictionary.com Inc., ASV. Vārdnīcu saišu portāls, kas satur angļu valodas skaidrojošo vārdnīcu; saites uz valodu vārdnīcām. Vārdnīcas iespējams meklēt pēc valodas un pēc nozares.
 • Wiktionary – skaidrojošā un tulkojošā vārdnīca.
 • Словари и энциклопедии – Большая Советская энциклопедия, Иллюстрированный словарь, Брокгауз и Ефрон, Толковый словарь Даля, История отечества, Всемирная история, Малая медицинская энциклопедия, Рок-энциклопедия, Великие мастера, Биографический словарь, Популярная художественная энциклопедия и другие.