Skip to main content

Work experience

2009 - Present

Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2003 - Present

Occupational therapist

State Ltd. "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Education and training

2007 - 2009

Professional Master's degree in social work

Rīga Stradiņš University

1997 - 2002

Occupational therapy qualification, Health Sciences, bachelor's degree in health care

Riga Medical Academy

1994 - 1997

Nurse qualification

Red Cross Riga Medical School

1981 - 1993

Riga French Lyceum

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

RSU 15 scientific conference. 03/17/2016. - 03.18.2016.

LEA seminar "technical aids from the state budget." 05.25.2016.

Celebration of the Conference "Mental Health". 01.23.2016.

LEA seminar "Rehabilitation in cancer patients: a multidisciplinary team cooperation within the framework of" 22.01.2016.

RSU. Scientific conference. 26.03.2015.-03.27.2015.

Latvian Nurses Association. Current events mental health nursing practice. 04.12.2014.

RSU. 13. Scientific Conference. 04.10.2014. - 04.11.2014.

Association of Rehabilitation Professional Organizations. 8th Congress of the Baltic Association for Rehabilitation. 09.18.2013. - 09.19.2013.

LEA. The Conference of Latvian Association of Occupational Therapists. 09.19.2013.

LEA. Aging and related psychic disorders. 04.25.2013.

RSU. 12. Scientific Conference. 03.21.2013. - 22.03.2013.

LEA. Family-focused practice in rehabilitation. 03.16.2013.

LEA. Current events in legislation in health and social care fields Latvian. 01/26/2013.

COTEC. 9th COTEC Congress of Occupational Therapists. 24.05.2012. - 27.05.2012.

LEA. Occupational therapy practice in the context of contemporary Latvian. 19.05.2012.

RSU. 11. Scientific Conference. 29.03.2012. - 30.03.2012.

LEA. Communication and interaction. 22.03.2012.

RSU. Pedagogical Skills in adult education. 08.03.2012. - 21.03.2012.

RSU. Visitors research work - methodological and practical utilization. 10.01.2012. - 17.01.2012.

LEA. Occupational therapy in Latvia - 15 years. 18.06.2011.

COHEHRE. International course on health care issues. 17.11.2011.

RSU 10 Scientific Conference. 14.04.2011. - 14.05.2011.


RSU pedagogical development center organized courses:

1) "The course module" Google Apps - How Google tools can help teach and learn?

2) 05.26.2016. "Turnitin work repairing and content originality programs use".

3) From 05.03.2016. to 17.05.2016. "Research work efficient management".

Field of research

Mental health and occupational performan​​ce.

Supervised study course

Clinical practice for persons with mental delay

Clinical practice in psychiatry


Mental retardation


Rehabilitation in Psychiatry

Clinical practice for persons with mental delay

Clinical practice in psychiatry

Mental retardation

Occupational Therapy in pediatrics

Lectured study course

Clinical practice for persons with mental delay

Clinical practice in psychiatry

Conceptual models of practice

Mental retardation

Occupational Therapy in pediatrics

Psychiatry in Occupational Therapy

Rehabilitation in Psychiatry

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

Bachelor`s thesis: 8

Reviewed:

Bachelor's thesis: 5

qualification papers: 1

International cooperation

International intensive learning course "Community Based Mental Health"

Certifications

Occupational therapist

Memberships

Latvian Association of occupational therapists​ from 2000.

Member of the Certification Commission of the Latvian Association of Occupational ​Therapists.

Publications

Abstracts​​

Timma, Zanda. Topošo veselības aprūpes speciālistu attieksme pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem / Z.Timma, I.Rugina // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 349.lpp.

Dmitrijeva, Margarita. Grupu darba efektivitātes izvērtējums darbā ar depresijas slimniekiem / M.Dmitrijeva, I.Rugina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 350.lpp.

Beķere, Anda. Sociālā funkcionēšana pacientiem ar šizofrēniju / A.Beķere, Ļ.Renemane, I.Rugina // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 330.lpp.

Beķere, Anda. Ergoterapijas nepieciešamība Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, lietojot nodarbes apstākļu novērtēšanas interviju un vērtējuma skalu / A.Beķere, I.Rugina // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 351.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Director of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Zane Liepiņa
Director of Study Programme, Academic Staff
Illa Mihejeva
Academic Staff
Daiga Pulmane
Academic Staff
Liene Saukuma
Academic Staff
Marita Spuntele-Kondrjakova
Academic Staff, Study Specialist