Skip to main content

Work experience

2011 - Present

Head of Division of communication and international cooperation

Ombudsman’s Office of the Republic of Latvia

2009 - Present

Head of Bachelor Programme “Public Relations”

Riga Stradiņš University Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2006 - Present

Lecturer

School of Business Administration Turiba, Public Relations Faculty, Department of Communication Studies

2005 - Present

Lecturer

Riga Stradiņš University Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2008 - 2009

Project assistant

European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security supported project “Best practice of legal aid and compensations to crime victims in European Union” from Criminal Justice Programme

2006 - 2009

Director Advisor on Public Relations

Legal Aid Administration of Republic of Latvia

2003 - 2006

Executive of Customer Relationship Management and Selling Unit

Parex banka branch Citadele

Several positions, this is the last​​

2002 - 2003

Press Secretary

Board of Naturalization of Republic of Latvia

Education and training

2006 - 2009

Candidate of Dr.sc.soc.

Riga Stradiņš University

Doctoral Programme "Social science"

2002 - 2004

Mg.sc.soc.

University of Latvia

Master of Social Science in Public Administration

1998 - 2002

Bc.sc.soc.

Riga Stradiņš University

Bachelor of Social Science in Communication Science, Public Relations

1995 - 1998

Secondary education

Riga Secondary School No. 69

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2015

Practicum of infographics

"Inforgrafikas praktikums", Latvian School of Public administration

2015

Training on Convincing Presentation

"Pārliecinoša prezentācija", Ltd. "TRIVIUMS apmācība"

2014

National Human Right Institution (NHRI) Academy

Summer School

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE / ODIHIR)

European Network of National Human Right Institution (ENNHRI)

School of Public Policy / Central European University

Budapest, Hungary

2012

Training on Public Speech

„Runas prasme", Public broadcasting of Latvia

2010

Methods of learning

"Mācīšanās metodes", Alberta College, Latvia

2010

Training on Creativity and Self-actualization

Riga Teacher Training and Educational Management Academy

2010

Peer Mediation in Schools

NGO „Integrācija sabiedrībai"

Certificate VM 10-15

2008

Masterclass by Peter Fisk „Marketing genius"

Ltd „Hansa Conferences / Best-Marketing"

2007

Remodeling the Public Sector: Recent Trends and Initiatives in European Public Administration

European Institute of Public Administration, The Netherlands, Maastricht

2006 – 2007

University Didactics

University of Latvia Faculty of Education and Psychology

Certificate Nr.1377

Presentations

2015

"Limited resources for communication: challenges and opportunities"

FRA-Equinet-ENNHRI meeting, Session: Communications with limited resources

Vienna, Austria

2014

Research presentation „Catching Opinion: Opinion Leaders as Promoters of Verbal Aggressiveness in Internet Communication"

(New) Audience Practices , NAP 2014

Catholic University of Portugal

Lisbon, Portugal

2013

"About what have agreed academics regarding evaluation of public relations? Approaches and tools"

Co-workshop of Association of PR professionals in Latvia and European Association of Communications Directors

Riga, Latvia

Research presentation „Catching Opinion: Impact of Opinion Leaders Statements on Aggressive Comments in Internet Portals"

10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World"/ Panel: Index of the Internet Communication Aggressiveness

Tallinn University, Estonia

Expert

2013

Evaluation expert in jury of call for sketch proposals "Euro Changeover Communication Strategy development and implementation regarding Euro Changeover Communication Strategy and Latvia's National Euro Changeover Plan"

2011, 2014, 2016

Jury of annual communication management forum in Northern Europe "The Baltic PR Awards"

2006-2013, 2015

Moderator at Workshop of Dynamic Thoughts

Communication student and practitioners summer workshop

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Bachelor, Full-time studies, Public Relations

Supervised study course

Analysis of Social Networks

Crisis Communication

Development and Management of International Brands

History of European integration

Integrated Marketing Communication

Introduction to Studies and Specialty

Models of Public Relations Management

Non-verbal Acoustic Communication

PR Strategies and Campaigns

Public Relations Text Writing

Risk and Crisis Communication

Speech Communication

State communication

Lectured study course

Civil Precaution

Civil Service and Government Communications

Crisis Communication

Development and Management of International Brands

Integrated Marketing Communication

Introduction to Studies and Specialty

Legal Aspects of Professional Activity

Models of Public Relations Management

Organization Psychology

Placement

PR Strategies and Campaigns

Risk and Crisis Communication

Seminar of Bachelor_s Thesis

Speech Communication

State communication

Publications

Research articles​​

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 30.-40.lpp.

Abstracts​​

Siliņa, Ruta. Citādības (ne)pieņemšana : interneta portālu komentāru par diskriminācijas riska grupu problemātiku analīze / R.Siliņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 464.lpp.

Siliņa, Ruta. Interneta komentētāju agresivitāte par cilvēktiesību jautājumiem portālos Delfi, Tvnet un Apollo / R.Siliņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 478.lpp.

Siliņa, Ruta. Tīkla metodes lietojums iekšējās komunikācijas izpētei / R.Siliņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 477.lpp.

Siliņa, Ruta. Sociālie darbinieki kā informācijas vārtsargi / R.Siliņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 424.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 388.lpp.

Books and brochures​​

Lehtonen, Jaakko. Riska un krīzes komunikācija : monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem / J.Lehtonens, R.Siliņa, B.Ābelniece. - Rīga : Turība, 2011. - 198 lpp. - Grāmatā izmantoti materiāli no Jaakko Lehtonen grāmatas "Ettei pahin tapahtuisi". - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

Contacts

Related news

Colleagues

Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Romans Lācis
Academic Staff, Board Member
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Ritma Rungule
Director of Study Programme, Academic Staff
Dite Liepa
Vice-Dean, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Director of Study Programme, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff, Board Member
Alnis Stakle
Director of Study Programme, Academic Staff
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Sanita Šuriņa
Academic Staff, Scientific assistant (acting) – doctoral student, Researcher