Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie darbības virzieni

Pētniecības virzieni

 • Medikamentu klīniskās mijiedarbības izpēte un analīze
 • Medikamentu farmakokinētiskā izpēte, terapeitiskais zāļu monitorings
 • Medikamentu pēcreģistrācijas uzraudzība

Sadarbības partneri pētniecībā

 • P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • LLU Veterinārmedicīnas fakultāte

Promocijas darbu pētījumi

 • Kolistīna lietošanas prakse un nefrotoksicitāte kritiski slimiem pacientiem ar karbapenēmu rezistentu gramnegatīvo baktēriju infekciju (Aleksandra Bule)
 • Kolistīna farmakokinētikas izmaiņas mijiedarbībā ar paralēli lietotām zālēm pacientiem ar multirezistentu gramnegatīvu baktēriju infekciju terapijas laikā (Dmitrijs Kustovs)
 • Fluorohinolonu farmakokinētikas pētījumi veterinārajā medicīnā (Andrejs Šitovs)

Katedras vēsture

 • Par farmakoloģijas pamatlicēju Latvijā un pirmo katedras vadītāju uzskatāms Vīnes Universitātes Farmakoloģijas institūta privātdocents Cēzars Amslers (1881–1965), kuru 1921. gadā ievēlēja par Latvijas Augstskolas Medicīnas fakultātē jaundibināmās Farmakoloģijas katedras (sākotnēji sauktas par institūtu) profesoru
 • Pirmo mācību grāmatu farmakoloģijā latviešu valodā 1942. gadā izdeva C. Amslera skolnieks, vācbaltu izcelsmes farmakologs, privātdocents Eduards Rencis (1898–1962)
 • Par ilgāko Farmakoloģijas katedras vadītāju (1966–1994) uzskatāms profesors Modris Melzobs (1927–2014)
 • Kopš 1950. gada Farmakoloģijas katedra darbojās Medicīnas fakultātes sastāvā Rīgas Medicīnas institūtā, Latvijas Medicīnas akadēmijā un Rīgas Stradiņa universitātē
 • Kopš 2015. gada Farmakoloģijas katedra darbību turpina kā RSU Farmācijas fakultātes sastāvdaļa