Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistents

RSU Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedra

Pasniedzēja kursā Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes

2016 - pašlaik

Pasniedzēja

Organizāciju attīstības centrs Spring Valley

Apmācību semināru vadīšana

2009 - pašlaik

Pētniece, organizācijas Valdes priekšsēdētāja

Veselības projekti Latvijai, NVO

Pētniecība, patērētāju interešu aizstāvība, semināru vadīšana

1999 - 2005

Uzņēmumu apkalpošanas nodaļas direktore

Swedbank

Klientu apkalpošana, finanšu pārskatu analīze, konsultācijas

1997 - 1999

Privātpersonu kreditēšanas nodaļas vadītāja

Hansabanka

Administratīvais darbs, darbs ar klientiem, finanšu un tirgus situācijas analīze

1996 - 1997

Uzņēmumu apkalpošanas nodaļas asistente

Hansabanka

Darbs ar klientiem, finanšu pārskatu analīze

1995 - 1996

Tulks

Laikraksts The Baltic Observer

Izglītība

2014

Dr.sc.soc.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba "Bezrecepšu medikamentu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā"

Promocijas darba vadītāja: Signe Dobelniece

1997 - 2002

Uzņēmējdarbības vadīšanas maģistrs (MBA)

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Biznesa skola, Bufalo universitāte, Otavas universitāte

1993 - 1997

Bc.philol.

Latvijas universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

Zāļu lietošana

Pacientu, ārstu, farmaceitu, farmācijas nozares sadarbība

Neizlietoto zāļu utilizācija

Patērētāju uzvedība

Veselības aprūpes politika

Komunikācija

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2015 Pētījums "Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība un pieredze (līdzfinansē EEZ finanšu instruments)

2014 Aptauja "Neizlietoto zāļu utilizācija: Latvijas iedzīvotāju informētība un rīcība" (kvantitatīvs pētījums, līdzfinansē EEZ finanšu instruments)

2013 Pētījums "Farmācijas firmu pārstāvju informatīvās vizītes Rīgas slimnīcās: rīcībpolitikas analīze" (kvalitatīvs pētījums, līdzfinansē EEZ finanšu instruments)

2013 Pētījums "Ārstu un farmācijas nozares sadarbība Latvijā" (kvalitatīvs pētījums, līdzfinansē ESF)

2012 Aptauja "Bezrecepšu medikamentu vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā" (kvantitatīvs pētījums, finansē ESF)

2012 Aptauja "Interneta avotu izmantošana informācijas gūšanai veselības aprūpes jautājumos" (kvantitatīvs pētījums)

2011 Pētījums "Deguna asinsvadus sašaurinošu pilienu lietošana 0‒6 gadus veciem bērniem" (kvalitatīvs pētījums)

2010 Aptauja "Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās slimību gadījumos" (kvantitatīvs pētījums)

2013 Institūts VIA Integralis. Meditācijas skolotāju apmācības programma.

2014 Ennegarm Europe (Nīderlande) apmācības programma

2014 Medicīnas statistikas pamata kurss, RSU

2013 Augstskolu didaktika, RTU

2004 Sabiedriskās attiecības, London School of Public Relations 2002 Bilancspējīga grāmatveža sertifikāts, apmācības un konsultāciju centrs „Grāda"

2000 Uzņēmējdarbības analīzes speciālista sertifikāts, Komercizglītības centrs

 

Docētie studiju kursi

 

Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes

 

NVO "Veselības projekti Latvijai"

 

Pētniecība, patērētāju tiesību aizstāvība, veselības aprūpes politika

 

Publikācijas

 

Ivanovs, Andrejs. The impact of socioeconomic factors on tuberculosis prevalence in Latvia. Universal Journal of Public Health. Ivanovs, A., Salmane-Kulikovska, I., Vīksna, L. (2016), Nr.4 (5), p.230-238​.

 

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Bezrecepšu zāļu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā. Problēmas un risinājumi. Salmane-Kuļikovska, I., Mežinska, S. //ārsts.lv (2016):3​

 

 

Dobelniece, Signe. Situation analysis of social risk families with children in Latvia / S.Dobelniece, J.Millere, I.Salmane-Kulikovska // Economic Science for Rural Development. - No.40: 1.Marketing and sustainable consumption. 2.New dimensions in the development of society (2015), p.141-150.

 

 

Poplavska, Elita. Polifarmācijas problēmas - pārskats un iespējamie risinājumi / E.Poplavska, I.Salmane-Kuļikovska // Materia Medica. - Nr.2 (2015), 10.-20.lpp.

 

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Socio-demographic characteristics of users of non-prescription medicines, vitamins and nutritional supplements in Latvia / I.Salmane-Kulikovska, S.Dobelniece // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2014 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga (2015) - P.5-12.

 

 

Mežinska, Signe. Polifarmācijas riska mazināšana vecāku cilvēku vidū: informācijas un komunikācijas nozīme". Mežinska, S., Salmane-Kulikovska, I. // Cito: (2014) 4: 6-7​

 

 

Mežinska, Signe. Ārsts kā zāļu reklāmas seja ‒ kā vērtēt un mainīt praksi?", Mezinska, S., Salmane-Kulikovska, I. // Latvijas Ārsts (2014):70‒71.​

 

 

Salmane-Kulikovska, Ieva. 'I had to help my child!': The role of emotions, risk, and trust in use of nasal decongestants in children. Salmane-Kulikovska, I., Mezinska, S. // Journal of Child Health Care (2013), Nr. 17 (1), p. 41–52.​

 

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Internet as a source of health information in Latvia. Salmane-Kulikovska, I., Ivanovs, A. // RSU Zinātniskie raksti (2012) 38–47.​

 

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Information sources about medicines used in case of children's rhinitis = Informācijas avoti par medikamentiem bērnu iesnu gadījumos / I.Salmane-Kuļikovska, S.Dobelniece // 7th Annual International Scientific Conference "New dimensions in the development of society" dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences (Jelgava, Latvia, Oct.6-7, 2011) : Proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Sciences. - Jelgava (2012) - P.193-200. - Pieejams arī tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/new-dimensions-develop/2011/

 

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Jēdzienu „racionāls" un „racionalitāte" izmantošana medikamentu lietošanas kontekstā" // RSU Zinātniskie raksti (2011): 144–150.​

 

 

Ivanovs, Andrejs. Comparison of the results of the health-related quality of life health survey (SF-36) in Latvia and European countries. Ivanovs, A., Salmane-Kulikovska, I., Vīksna, L. // University of Daugavpils, International Scientific conference „Social and economic dimension of European integration: problems, solutions, perspectives", Proceedings of the International Scientific Conference (2011), p. 22–33.​

 

 

Salmane-Kulikovska, Ieva. Influence and interplay of structure and agency in studying use of pharmaceuticals by consumers. Salmane-Kulikovska, I., Ivanovs, A. // University of Daugavpils, International Scientific conference „Social and economic dimension of European integration: problems, solutions, perspectives", Proceedings of the International Scientific Conference (2011), p. 103–111.​

 

 

Salmane-Kulikovska, Ieva. Caregivers' knowledge and perceptions of side-effects and properties of nasal decongestants for small children (0–6) in Latvia // International Journal of Arts and Sciences, Nr. 4 (21)​ (2011) p. 299–306​.

 

Information sources regarding common cold medicines in Latvia / I.Salmane-Kulikovska, S.Mezinska, S.Dobelniece, R.Rungule // Filosofija. Sociologija. - Vol.22, N 2 (2011), p.198-206. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Studies of medicines use by consumers / I.Salmane-Kulikovska, S.Dobelniece // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00027-p.1-00027-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās slimību gadījumos / I.Salmane-Kuļikovska, S.Dobelniece, R.Rungule // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 96.-109.lpp.

 

Abstracts

 

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Cooperation between physicians and pharmaceutical industry : qualitative study of the opinions of physicians / I.Salmane-Kulikovska, S.Mezinska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 389.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Opinions of physicians in pharmacists regarding generic medicines : the qualitative study in Latvia : [abstract] / I.Salmane-Kulikovska, E.Poplavska, S.Mezinska // BSA Medical Sociology Study Group 47th Annual Conference (York, UK, Sept.9-11, 2015) : Programme / British Sociological Association. - York, 2015. - P.42.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Sociodemographic characteristics of over-the-counter medicine users in Latvia / I.Salmane-Kulikovska, S.Dobelniece // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 403.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskais portrets / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 209., 383.lpp.

Kašķis : slimību izplatības analīze Latvijā 2011.-2012. gadā / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, I.Lucenko, L.Vīksna // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 36.-37.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Interneta avotu izmantošana informācijas meklēšanai par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā / I.Salmane-Kuļikovska, A.Ivanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 395.lpp.

Ivanovs, Andrejs. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pētījuma (SF-36V2) Latvijas un Eiropas valstu rezultātu salīdzinājums / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska, L.Vīksna // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 47.-48.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Information sources in dealing with common cold : rhinitis case / I.Salmane-Kulikovska, S.Dobelniece // 7th Annual International Scientific Conference "New dimensions in the development of society" dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences (Jelgava, Latvia, Oct.6-7, 2011) : [Abstracts] / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Sciences. - Jelgava, 2011. - P.53.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. The influence and interplay of structure and agency in studying patterns of medicines' use / A.Ivanovs, I.Salmane-Kuļikovska // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 55.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās slimību gadījumos / I.Salmane-Kuļikovska, S.Mežinska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 399.lpp.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Problems regarding use of medicines in cases of common cold / I.Salmane-Kulikovska, S.Dobelniece // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.83-84.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja