Pārlekt uz galveno saturu

Mērķstipendija sociālo zinātņu studiju programmu akadēmiskajam personālam. 

Mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi, kā arī inovatīvu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanu esošos studiju kursos. Mērķstipendiju saņem docētājs, kurš vissekmīgāk izstrādājis jaunu inovatīvu studiju kursu vai inovatīvi pilnveidojis esošo studiju kursu atbilstīgi RSU studiju reglamenta prasībām. Trīs mēneši paredzēti satura izstrādei, viens mēnesis – izstrādāto materiālu ievietošanai RSU e-studijās. Mērķstipendijas ietvaros izstrādātais studiju kurss īstenojams tikai RSU studiju programmās.

Mērķstipendija tiek izmaksāta vienreizējā maksājumā EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti eiro, nulle centi) bez avansa maksājumiem tikai pēc rezultāta ievietošanas RSU e-vidē un mērķstipendijas komisijas gala lēmuma. 

Pieteikšanās – līdz 2023. gada 28. septembrim.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar mērķstipendijas nolikumā norādīto informāciju par noteiktajām prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem. Visi dokumenti jāiesniedz elektroniskā formātā ar e-parakstu!

  • Aizpildīta pieteikuma veidlapa;
  • Pretendenta CV (Europass formā) ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu; 
  • Studiju kursu novērtējuma anketēšanas rezultāti (ja ir pedagoģiskā darba pieredze); 
  • Studiju programmas direktora(u) un struktūrvienības vadītāja rakstisks saskaņojums pretendēšanai uz Mērķstipendiju. 

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lvrel="noreferrer noopener" target="_blank"  

Dokumenti

Piesakoties mērķstipendijai

Mērķstipendijas nolikums

Inovāciju vadlīnijas

Pieteikuma veidlapa

Saskaņojumu veidlapa I

Mērķstipendijas noslēgumā

Atskaites veidlapa

Saskaņojumu veidlapa II

Citi

Prezentācijas sagatave

Veidlapa ar logotipiem

Logotipi ievietošanai izstrādātajos materiālos