Pārlekt uz galveno saturu
Pārstāvētā nozare*
Vai jums ir sadarbības pieredze ar RSU studentiem un absolventiem, docētājiem?*

Darba devēja kontaktinformācija
Par personas datu apstrādi

Datu pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte, vienotais reģistrācijas nr. 90000013771
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, www.rsu.lv, +37167409278 (turpmāk tekstā – Universitāte)
Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: personu.dati@rsu.lv, tālrunis +371 67409144.
Personas datu apstrādes nolūki – darba devēju aptauja.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu saņēmējs: Universitātes darbinieki. Personas dati netiek nodoti citām personām.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Universitāte nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Personai jebkurā gadījumā saglabājas tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131.

Personas datu apstrāde un glabāšana

Personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

Kādas ir personas tiesības

Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabā Universitāte. Tāpat personai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, kā arī dzēšanu – persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ar papildus informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā.