Reģistrācija Pasaules HIV/AIDS dienai veltītai konferencei | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Piedalīšos kā:

Dalība konferencē ir 12 EUR. RSU studentiem un rezidentiem bez maksas.

Samaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu uz kontu

Nodibinājums “Eglītes fonds”, reģ.Nr.40003580553
AS “SEB banka”, konts: LV67UNLA0050019649905 ar norādi “RSU HIV/AIDS”

Par dalību konference ārstniecības personām tiks piešķirti tālākizglītības punkti.

Sertifikātus izsniedz tikai konferences dienā.

Piekrītu manu personas datu apstrādei šajā pieteikumā norādītajā apjomā profesionālās pilnveides programmas administrēšanai, tajā skaitā, sertifikāta sagatavošanai.

Esmu informēts, ka profesionālās pilnveides programmas norises dienā man būs pašrocīgi jāparakstās dalībnieku reģistrācijas lapā un dalībnieku reģistrācijas laikā reģistrācijas lapā par mani norādītā informācija būs redzama arī citiem šīs programmas dalībniekiem.