Pārlekt uz galveno saturu

 

Grāmatvedības nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt RSU finanšu līdzekļu izmantošanu, uzskaiti un aprites dokumentēšanu atbilstīgi Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī RSU rektora, administrācijas un attīstības prorektora un Finanšu departamenta direktora rakstiskiem un mutiskiem rīkojumiem.

Darbības jomas

  • Grāmatvedības uzskaites organizēšana
  • Materiālo vērtību uzskaite
  • Sadarbība ar uzraudzības un kontroles iestādēm
  • Nodokļu jautājumi
  • Sadarbība ar bankām un Valsts kasi
  • Savlaicīga norēķināšanās ar darbiniekiem, studentiem un sadarbības partneriem
  • Pārskatu un atskaišu gatavošana
  • Savā darbībā ievērot spēkā esošās likumdošanas prasības, normatīvos aktus, grāmatvedības politiku un saistītos RSU rīkojumus; pastāvīgi sekot likumdošanas izmaiņām, nodrošinot izmaiņu ieviešanu grāmatvedības uzskaitē

Saistītās ziņas