Pārlekt uz galveno saturu

Mūsdienu ķirurģijas aktuālie jautājumi

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:10.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.08.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_028LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Brikuns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. – 8. semestru apmācības cikli anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā un patofizioloģijā un ķirurģijā.
Mērķis:
Veicināt studentu zināšanas par: minimāli invazīvās ķirurģijas iespējām dažādās ķirurģijas jomās, par aptaukošanās, proktoloģijas, kolorektālās ķirurģijas, pankreatoloģijas, krūts dziedzera ķirurģiskām ārstēšanas metodēm, aktualitātēm trūču ķirurģijā, par aizcietējumu ārstēšanu, plaukstas ķirurģiju un mikroķirurģijas pamatiem, par moderniem trofisko čūlu, nekrožu, gangrēnas, izgulējumu ārstēšanas principiem. Veicināt studentu laparaskopiskās ķirurģijas iemaņu apgūšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Novitātes endokrīnajā ķirurģijā.Lekcijas1.00cits
2Aktualitātes kolorektālajā ķirurģijā. Aktualitātes proktoloģijā.Lekcijas1.00cits
3Ķirurģiskais šuvju materiāls. Mehāniskie šuvēji. Modernās hemostāzes metodes.Nodarbības1.00MITC
4Šūšanas iemaņas apgūšana.Nodarbības1.00MITC
5Laparoskopiskās ķirurģijas principi un tehnikaNodarbības1.00MITC
6Laparoskopiskās ķirurģijas iemaņas apgūšanaNodarbības1.00MITC
7Aizcietējumu ķirurģiska ārstēšana. Perineoloģija.Lekcijas1.00cits
8Aktualitātes pankreatoloģijā.Lekcijas1.00cits
9Aktualitātes trūču ķirurģijā.Lekcijas1.00cits
10Mikroķirurģijas pamati. Plaukstas ķirurģija.Nodarbības1.00cits
11Minimāli invazīvās diagnostiskās manipulācijas (punkcijas, bioprsijas, stentēšanas, drenēšanas) US vai CT kontrolē.Nodarbības1.00cits
12Trofiskās čūlas, nekrozes, gangrēnas, izgulējumi un to ārstēšanas principi.Nodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Individuāla lekciju un nodarbību materiālu apguve, izmantojot E-studijās pieejamos materiālus. - Patstāvīgs treniņš uz laparoskopiskā simulatora un mulāžām. Sākotnējās laparoskopiskās prasmes tiek apgūtas kopā ar pasniedzēju, veicot noteiktus uzdevumus (atpazīst instrumentus, trenē telpisko orientāciju, apgūst bāzes paņēmienus).
Vērtēšanas kritēriji:
Lai saņemtu studiju kursa gala vērtējumu, studentam ir jānoskatās visas lekcijas un jāapmeklē visas kursā paredzētās nodarbības. Laparoskopisko manipulāciju prasmes tiek vērtētas, studentam izpildot pasniedzēja uzdotos uzdevumus noteiktā laika posmā. Studiju kursa gala vērtējums (atzīme) tiek aprēķināta no: - Visu zināšanu pārbaudes testu vidējā atzīme E-studijās (50%); - Gala testa (eksāmens) rezultāts (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši zināšanas un spēs: • raksturot minimāli invazīvās ķirurģijas iespējas onkoloģijā; • izklāstīt minimāli invazīvo metožu pielietošanas indikācijas ķirurģijā un to būtību; • nosaukt laparoskopiskās ķirurģijas indikācijas un laparoskopiskās ķirurģijas pielietošanas iespējas mūsdienu klīniskajā praksē; • raksturot mikroķirurģijas pamatus dažādu patoloģiju ārstēšanā; • raksturot izgulējumu ārstēšanas principus; • raksturot VAC sistēmas pielietošanas principus; • aprakstīt modernās ārstēšanas iespējas endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, mamoloģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā un aizcietējumu ārstēšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs veikt minimālās laparoskopiskās manipulācijas (uz laparoskopijas simulatora), pratīs šūt, izmantojot dažādas šūšanas tehnikas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izvērtēt indikācijas un priekšrocības, izmantojot minimāli invazīvās ķirurģijas metodes onkoloģijā, kā arī spriest par mikroķirurģijas metožu pielietošanas iespējām. Spēs spriest par izgulējumu aprūpi, VAC sistēmas pielietošanu klīniskajā praksē, kā arī spriest par mūsdienu ārstēšanas pieeju endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā un aizcietējumu ārstēšanā.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Donati tipa šuveB1 - Pamatlīmenis
2Intrakutāna šuveB1 - Pamatlīmenis
3Laparoskopijas pamati, izmantojot BoxTrainerB1 - Pamatlīmenis
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-studijās/ lecture materials in E-studies.
2Townsend, C.M. 2022. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 21st ed. Elsevier.
3Zollinger, R.M., Ellison, E.C. 2011. Zollinger's Atlas of Surgical Operations. 11th ed. New York: Mc Graw Hill. (akceptējams izdevums)
Papildu literatūra
1Gardovskis, J. 2013. Ķirurģija. 2.izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
2DeJong, M.R. 2017. Ultrasound-guided interventional techniques. In: Textbook of Diagnostic Sonography. Mosby, CHAPTER 18, p. 467-498.
3Rutherford, E.E., Stedman, B., Breen, D.J. 2011. Interventional ultrasound in the abdomen. In: Clinical Ultrasound. Churchill Livingstone, CHAPTER 43, p. 847-864
4CT-GUIDED INTERVENTIONS, Ashley S. Shaw and Mathias Prokop Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, Chapter 4, 76-89.e1 2021
5Hope, W.W., Cobb, W.S., Adrales, G.L. 2017.Textbook of Hernia. Springer.
6Mandalia, A., Wamsteker, E.J., DiMagno, M.J. 2019. Recent advances in understanding and managing acute pancreatitis. Available at: https://f1000research.com/articles/7-959/v2
7Krustiņš J., Krustiņš U., Kapickis M., Tihonovs A. (2012). Plauksta: Izmeklēšana un diagnostika. Latvijas Plastiskās, Rekonstruktīvās un Mikroķirurģijas Centrs.
8Informatīvi izglītojošie izdevumi “Plastikos” (pieejami http://www.mikrokirurgija.lv/aktuali/plastikos/)
9Hotchkiss, R. N., Kozin, S. H., & Cohen, M. S. (2022). Green's Operative Hand Surgery, 7th Edition. Elsevier.
10Ārvalstu studentiem/For International students:
11DeJong, M.R. 2017. Ultrasound-guided interventional techniques. In: Textbook of Diagnostic Sonography. Mosby, CHAPTER 18, p. 467-498.
12Rutherford, E.E., Stedman, B., Breen, D.J. 2011. Interventional ultrasound in the abdomen. In: Clinical Ultrasound. Churchill Livingstone, CHAPTER 43, p. 847-864
13CT-GUIDED INTERVENTIONS, Ashley S. Shaw and Mathias Prokop Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, Chapter 4, 76-89.e1 2021
14Mandalia, A., Wamsteker, E.J., DiMagno, M.J. 2019. Recent advances in understanding and managing acute pancreatitis. Available at: https://f1000research.com/articles/7-959/v2