Pārlekt uz galveno saturu

Korporatīvā un globālā stratēģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.09.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_133LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Komunikācijas pamati.
Mērķis:
Attīstīt izpratni par stratēģiskas pieejas nepieciešamību, sniegt ieskatu stratēģisko jautājumu vadībā, stratēģiju plānošanā un īstenošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizāciju dažādība. Organizāciju un sabiedrības mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
2Organizāciju vadība mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
3Organizācijas stratēģija mūsdienās. Aktuālo pētījumu pārskats.Nodarbības1.00auditorija
4Stratēģiskās plānošanas process.Lekcijas1.00auditorija
5Teorētisko atziņu un prakses mijiedarbība. Gadījuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
6Korporatīvo un globālo stratēģiju analīze.Lekcijas1.00auditorija
7Stratēģiju ieviešana virtuālajā un reālajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
8Panākumu mērīšana.Lekcijas1.00auditorija
9Stratēģijas izstrāde izvēlētam notikumam vai uzņēmumam.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Stratēģijas izstrāde. Saskaņojot ar pasniedzēju, izvēlēties organizāciju, uzņēmumu vai notikumu, kuram izstrādāt globālo stratēģiju, ievērojot kursa laikā apgūtās atziņas.
Vērtēšanas kritēriji:
1 – 10 ballu skalā: 20% – dalība nodarbībās 40% – stratēģijas izstrāde un prezentēšana 40% – rakstveida eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie zina un padziļināti izprot globālās un korporatīvās stratēģijas būtību, veidus, mūsdienu pieejas un metodes globālās un korporatīvās stratēģijas izveidei.
Prasmes:Ievērojot teorētiskās atziņas, studējošie radoši un kritiski analizē korporatīvo un globālo stratēģiju, skaidro tās nozīmi notikuma īstenošanā vai uzņēmuma darbībā.
Kompetences:Studējošie analizē, pamato un izstrādā stratēģiju izvēlētam uzņēmumam vai notikumam, apliecinot pētniecības spējas un izpratni, tostarp starpdisciplināri, par mūsdienu norisēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1New Media and New Public Governance: The Strategic Communication Approach (Ed. Petersons, A., Matkeviciene, R.), Trnava, 153 p.
2Hatch, M., J. (2006). Organization Theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives." 2nd Ed. Oxford University Press
3Rumelt, R. (2011) Good strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. Currency, 336 p.
4Molleda, J., C. (2019). Global and Multicultural Public Relations. John Wiley & Sons. 280 p.
5Simerson, K.,B. (2011). Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution. Praeger, 282 p.
6Frankenheimer, J. (2018). Strategic Communication. Routledge. 174 p.
7Farwell, J. (2017). Persuasion and Power. The art of Strategic Communication. Georgetown University Press. 306. p.
Papildu literatūra
1Hatch, M., J. (2006). Organization Theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives." 2nd Ed. Oxford University Press
2Drucker. P. (2009). Management Challenges for the 21 st Century. Harper Collins. 224 p.
3Ristino, R.,J. (2013). Integrated Strategic Communication: Influencing and Changing Public Opinion and Behavior. Create Space Independent Publishing Platform, 188 p.
4El-Sherbini, M. (2019). RDA: Strategies for Implementation. Facet Publishing. 464 p
5Olivant, S. (2016). Keeping Shtum and Other Communication Strategies: A disruptive look at public relations, reputation and crisis management that redefines communication strategy. CreateSpace Independent Publishing Platform. 474 p.