Pārlekt uz galveno saturu

Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā II

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_255LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts studiju kurss "Ievads pasaules kinovēsturē un teorijā I".
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar pasaules kinomākslas vēsturi, lai nodrošinātu studējošo vispārējā humanitārā redzesloka paplašināšanu. Padziļināt izpratni par mūsdienu komunikācijas un mediju vēsturi un nozīmi Eiropas kultūras attīstības kontekstā. Iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pasaules kinomākslas attīstības posmiem, stilistiskajiem strāvojumiem un nozīmīgākajiem kinokultūras pārstāvjiem – viņu hrestomātiskajiem darbiem. Apgūt un spēt analizēt izcilākos kinomākslas paraugus, kas raksturo kinovēstures attīstību, kā arī attīstīt izpratni par kinovalodas attīstību un tās ietekmi uz mūsdienu audiovizuālās komunikācijas telpu. Sniegt informāciju par pasaules kinovēsturi un tās attīstības posmiem. Sniegt izpratni par kinovalodas pamatprincipiem. Kurss iepazīstina ar kino attīstību XX gs. otrajā pusē, akcentējot modernisma tendenču dominanti XX gs. 50. un 60. gadu Eiropas kinovēsturē, kas iezīmējas kā opozīcija Holivudas klasiskajam stilam, kā arī tā atskaņām pasaules kinematogrāfijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Alfreds Hičkoks – starp Holivudas klasisko stilu un autorību. Autorstils studiju sistēmas ietvaros.Lekcijas1.00auditorija
2Žanri: trillera žanra īpatnības un spriedzes mehānisms Alfreda Hičkoka filmās.Nodarbības1.00auditorija
3Neoreālisma attīstība Itālijā XX gs. 40.–50. gados.Lekcijas1.00auditorija
4Itālijas kino autori – Federiko Fellīni, Mikelandželo Antonioni u.c. Itālijas autorkino kulminācija XX gs. 50.–70. gados.Lekcijas1.00auditorija
5Modernisma tendences Eiropas kino. Autorteorijas un Francijas jaunā viļņa dzimšana XX gs. 50.–60. gados – Fransuā Trifo, Žana Lika Godāra u.c. darbība.Nodarbības1.00auditorija
6Jaunā viļņa atskaņas (modernisma tendences) Eiropā, kā arī Latvijā (Rolanda Kalniņa filmu piemēri).Nodarbības1.00auditorija
7Autorteorijas ietekmes ASV un Jaunā Holivuda XX gs. 60.–70. gadu mija.Lekcijas1.00auditorija
8Blokbāsteru ēras sākums Holivudā XX gs. 70.–80.gadi.Nodarbības1.00auditorija
9Kino attīstība Eiropā un ASV XX–XXI gs. mijā.Lekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Alfreds Hičkoks – starp Holivudas klasisko stilu un autorību. Autorstils studiju sistēmas ietvaros.Lekcijas1.00auditorija
4Itālijas kino autori – Federiko Fellīni, Mikelandželo Antonioni u.c. Itālijas autorkino kulminācija XX gs. 50.–70. gados.Lekcijas1.00auditorija
5Modernisma tendences Eiropas kino. Autorteorijas un Francijas jaunā viļņa dzimšana XX gs. 50.–60. gados – Fransuā Trifo, Žana Lika Godāra u.c. darbība.Nodarbības1.00auditorija
6Jaunā viļņa atskaņas (modernisma tendences) Eiropā, kā arī Latvijā (Rolanda Kalniņa filmu piemēri).Nodarbības1.00auditorija
7Autorteorijas ietekmes ASV un Jaunā Holivuda XX gs. 60.–70. gadu mija.Lekcijas1.00auditorija
8Blokbāsteru ēras sākums Holivudā XX gs. 70.–80.gadi.Nodarbības1.00auditorija
9Kino attīstība Eiropā un ASV XX–XXI gs. mijā.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros apgūtās zināšanas aprobēt patstāvīgi veicamā filmas analīzē (četras A4) lapas un prezentācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitātes semināros. • Noslēguma semināra darbs – filmas prezentācija un analīze (četras A4) lapas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie: • Atpazīs un izpratīs kinomākslas attīstības galvenos posmus un stilistiskos virzienus (līdz XX gs. 40.-50. gadiem). • Analizēs kinomākslas un sabiedrības attīstības mijiedarbību. • Nosauks un raksturos kinomākslas būtiskākos virzienus, kā arī teorētiskās analīzes pieejas. • Izpratīs kino valodas uzbūves principus un to izmantojumu dažādos laika posmos un dažādu nacionālo skolu tradīcijās.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši: • Prasmi atpazīt dažādas kinomākslas skolas. • Prasmi novērtēt kinomākslas ietekmi uz mūsdienu masu medijiem. • Iemaņas analizēt kino autorus un kinomākslas paraugus. • Iemaņas interpretēt kinomākslas ietekmi uz sabiedrības komunikāciju. • Iemaņas izmantot kinomākslas vēstījumu pieejas multimediju komunikācijā.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie: • Izvērtēs audiovizuālos darbus filmās, kas tapušas no XX gs. 40. gadiem. • Atpazīs atšķirīgu kinovalodas izmantojumu. • Orientēsies klasiskos kinovalodas principos, kā arī tiem alternatīvajā modernisma principu izmantojumā. • Izpratīs galvenos kinomākslas attīstības posmus un dominējošos stilistiskos principus. • Saskatīs mūsdienu audiovizuālās kultūras saikni ar būtiskiem kinomākslas attīstības posmiem, un dažādos laika posmos veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sklar, Robert. Film. An International History of the Medium. Themes and Hudson: London, 1993
2Neimes, Jil (edited by). An Introduction to Film Studies. Routledge: New York, 1996
3Bordwell, David, Thompson, Kristin. Film Art. An Introduction. McGraw-Hill, Inc. 1993
4Abrams, Nathan, Ian Bell, Udris, Jan. Studying Film. Oxford University Press: New York., 2001
5Villarejo, Amy. Film Studies. The Basic. Routledge, 2007
Citi informācijas avoti
1Filmas:
2Dubultā apdrošināšana/Double Indemnity (1944)., rež. Billijs Vailders/Billy Wilder.
3Sanseta bulvāris/Sunset Boulvard (1950), rež. Billijs Vailders/Billy Wilder.
4Vertigo (1958), rež. Alfreds Hičkoks/Alfred Hitchcock.
5Psycho/Psiho (1960), rež. Alfreds Hičkoks/Alfred Hitchcock.
6Putni/The Birds (1963), rež. Alfreds Hičkoks/Alfred Hitchcock.
7Logs uz sētu/Rear Window (1954), rež. Alfreds Hičkoks/Alfred Hitchcock.
8Ceļš/La Strada (1954), rež. Federiko Fellīni/Federiko Fellini.
9Kabīrijas naktis/Nights of Cabiria (1957), rež. Federiko Fellīni/Federiko Fellini.
10La Dolce Vita (1960), rež. Federiko Fellīni/Federiko Fellini.
118 ½ (1963), rež. Federiko Fellīni/Federiko Fellini.
12Amarcord (1973, ) rež. Federiko Fellīni/Federiko Fellini.
13Nakts/La notte (1961), rež. Mikelandželo Antonioni/Mikelangelo Antonioni.
14Blow-up (1966), rež. Mikelandželo Antonioni/Mikelangelo Antonioni.
15Līdz pēdējam elpas vilcienam/Breathless (1960), rež. Jean Luc Godard/Žans Liks Godārs.
16Weekend (1967), rež. Jean Luc Godard/Žans Liks Godārs.
17Trakais Pjēro/Pierrot le Fou (1965), rež. Jean Luc Godard/Žans Liks Godārs.
18400 sitieni/The 400 Blows (1959), rež. François Truffaut/Fransuā Trifo.
19Pērn Marienbādē/Last Year at Marienbad (1961), rež. Alain Resnais/Alēns Renē.
20Zemeņu lauks/Wild Strawberries (1957), rež. Ingmars Bergmans/Ingmar Bergman.
21Persona/Persona (1966), rež. Ingmars Bergmans/Ingmar Bergman.
22Rozmarijas bērns/Rosemary's Baby (1968), rež. Romans Polaņskis/Roman Polanski.
23Panika Adatu parkā/The Panic in Needle Parks (1971), rež. Džerijs Šacbergs/Jerry Schatzberg.
24Duelis/Duel (1971), rež. Stīvens Spīlbergs/Steven Spielberg.
25Žokļi/The Jaws (1975), rež. Stīvens Spīlbergs/Steven Spielberg.
26Interneta avoti:
27http://www.davidbordwell.net
28http://www.filmsite.org/filmh.html
29Жорж Садуль. Всеобщая история кино http://zmier.livejournal.com/108763.html
302001: Kosmiskā odiseja/2001: A Space Odyssey (1968), rež. Stenlijs Kubriks/Stanley Kubrick.
31Citplanētietis/E.T. (1982), rež. Stīvens Spīlbergs/Steven Spielberg.
32Pa asmeni skrejošais/Blade Runner (1982), rež. Ridlijs Skots/Ridley Scott.
33Parīze, Teksasa/Paris, Texas (1984), rež. Vims Venderss/Wim Wenders.
34Lubene/Pulp Fiction (1994), rež. Kventins Trantīno/Quentin Tarantino.
35Cīņas klubs/Fight Club (1999), rež. Deivids Finčers/David Fincher.
36Telma un Luīze/Thelma and Louise (1991), rež. Ridlijs Skots/Ridley Scott.
37Svinības/Festen/The Celebration (1998), rež. Tomass Vinterbergs/Thomas Winterberg.