Pārlekt uz galveno saturu

Obstruktīvās miega apnojas sindroms

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_010LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība; Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Svaža
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
iepriekš jābūt pamatzināšanām anatomijā, normālajā fizioloģijā, iekšķīgajās slimībās.
Mērķis:
Atpazīt biežākās obstruktīvās miega apnojas izraisītās komplikācijas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Normāla miega fizioloģija, miega traucējumu klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Obstruktīvās miega apnojas sindroms, patoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
3OMAS loma kardiovaskulāro slimību un vielmaiņas traucējumu patoģenēzē. Obstruktīvas miega apnojas un krākšanas ķirurģiska ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Polisomnogrāfija, poligrāfija un miega stadijas.Lekcijas1.00auditorija
5Praktiskie darbi miega laboratorijāNodarbības5.00klīniskā bāze
6Praktiskie darbi miega laboratorijā. Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Nodarbības2.00klīniskā bāze
11Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenta piedalīšanās diagnostiskajo un ārstniecisko manipulāciju veikšanā, pašmācība, darbs bibliotēkā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte, katras nodarbības laikā. Spēja izskaidrot miega izmeklējumu rezultātus, demonstrēt praktiskās iemaņas pielietojot pozitīvā spiediena terapiju. Kursa noslēgumā ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs izklāstīt pamatzināšanas biežākajiem elpošanas traucējumu veidiem miegā, to patoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas paņēmieniem.
Prasmes:Studiju programmas apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt pacientus ar paaugstinātu OMAS risku, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi, nosūtīt pacientus uz miega izmeklējumiem, prast interpretēt to rezultātus, katrā individuālā gadījumā izvēlēties optimālo ārstēšanas paņēmienu un alternatīvas.
Kompetences:Studiju programmas apguves rezultātā studējošie pratīs patstāvīgi novērtēt Obstruktīvās miega apnojas sindroma paaugstinātu risku, nosūtīt uz diagnostiku, interpretēt miega izmeklējumu rezultātus. Pielietot pozitīvā spiediena ārstēšanas paņēmienu, pieņemt lēmumus par citu speciālistu piesaistīšanu ārstēšanas procesam, sarežģītos slimības gadījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Principles and practice of sleep medicine . 3rd edition / M.H. Kryger, T. Roth, W.C. Dement. W.B.Saunders Company. 2000.
2Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Clinical Guideline for the Evaluation, Management and Long-term Care of Obstructive Sleep Apnea in Adults // J Clin Sleep Med, 2009; 5(3): 263–76.
3Leung RS, Bradley TD. Sleep apnea and cardiovascular disease// Am J Respir Crit Care Med. Dec 15 2001;164(12):2147-65. [Medline].
Papildu literatūra
1Punjabi N. M. The Epidemiology of Adult Obstructive Sleep Apnea // Proceedings of the American Thoracic Society, 2008; 5:136.– 43.
2Netzer N.C., Hoegel J.J., Loube D., et al. Prevalence of symptoms and risk of sleep apnea in primary care // Chest, 2003; 124:1406-14.
3Parati G, Lombardi C, Hedner J, Bonsignore M.R, Grote L, Tkacova R, et al. EU COST Action B26 members. Recommendations for the management of patients with obstructive sleep apnoea and hypertension // Eur Respir J. 2013 Mar;41(3):523-38.
4Foster G.D., Sanders M.H., Millman R., Zammit G., et al. Obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes // Diabetes Care 2009; 32:1017-9.
5Jennum P., Santamaria J. Members of the Task Force. Report of an EFNS task force on management of sleep disorders in neurologic disease (degenerative neurologic disorders and stroke) // Eur J Neurol, 2007; 14(11):1189-200.
6Friedman M. Sleep apnea and snoring: surgical and non-surgical therapy// ISBN 978-1-4160-3112-3, Elsevier Inc, 2009; 104-7.
7Aurora R.N., Casey K.R., Kristo D., Auerbach S., Bista S.R., Chowdhuri S., et al. American Academy of Sleep Medicine. Practice parameters for the surgical modifications of the upper airway for obstructive sleep apnea in adults // Sleep, 2010; 33(10):1408-13.
8Shahar E, Whitney CW, Redline S, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med. Jan 2001;163(1):19-25. [Medline].
Citi informācijas avoti
1http://www.esrs.eu/
2http://www.sleepandbreathing.org/
3http://www.aasmnet.org/