Pārlekt uz galveno saturu

Mutes, sejas un žokļu ķirurģiskā anatomija un operācijas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_017LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas34
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, histoloģija, klīniskā patoloģiskā fizioloģija, rentgenoloģija un radioloģija.
Mērķis:
Apgūt pamatzināšanas un prasmes izdarīt uz fantomiem lokālās zobārstniecības anestēzijas, vienkāršās eksodontijas, griezienu izdarīšanas, šuvju uzlikšanas, starpžokļu fiksācijas manipulācijas, lai students spētu uzsākt nodarbības klīnikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zobu un žokļu ķirurģiskā anatomija. Anestēzijas metožu anatomiskie pamati sejas-žokļu rajonā. Dentālās anestēzijas instrumenti un tehnika.Lekcijas1.00auditorija
2Eksodontijas instrumenti un metodes.Lekcijas1.00auditorija
3Mutes, sejas un žokļu audu reparatīvās reģenerācijas klīniskie aspekti. Šuvju uzlikšanas tehnikas.Lekcijas1.00auditorija
4Žokļu lūzumi, to klasifikācija, ārstēšanas principi. Pirmā palīdzība žokļu lūzumu gadījumos. Pagaidu imobilizācija IMF.Lekcijas1.00auditorija
5Neatliekamā palīdzības principi zobārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
6Neatliekamie stāvokļi zobārsta praksē. Kardiopulmonālā reanimācija – prakse uz manekena.Nodarbības1.00MITC
7Anestēzijas anatomija augšžoklī un apakšžoklī. Instrumenti zobārstnieciskai anestēzijai, WAND. Zobārstnieciskās anestēzijas metodes augšžoklī un apakšžoklī. Anestēzijas metožu pielietošanas prasmes.Nodarbības1.00auditorija
8Augšžokļa un apakšžokļa zobu un alveolārā izauguma ķirurģiskā anatomija. Zobu ekstrakciju instrumenti un metodes. Pielietošanas prasmes.Nodarbības1.00auditorija
9Žokļu un sakodiena fiksācijas metodes, to lietošanas indikācijas. Žokļu šinu un ligatūru uzlikšanas prasmes.Nodarbības1.00auditorija
10Brūču dzīšana un ārstēšana. Dažādi šuvju veidi. Šuvju uzlikšanas prasmesNodarbības1.00auditorija
11Gatavošanās operācijai (ģērbšanās). Anestēzijas metožu pielietošanas prasmes. Zobu ekstrakciju instrumentu un metožu pielietošanas prasmes. Šuvju uzlikšanas prasmes. Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu sagatavošana atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana. Pēc vajadzības patstāvīga manipulāciju veikšana uz fantomiem, lai sasniegtu nepieciešamo prasmju līmeni.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte katras nodarbības laikā. • Katras nodarbības noslēgumā jāspēj demonstrēt apgūtās prasmes atbilstoši tēmai. • Kursa beigās objektīvi strukturētais klīniskais pārbaudījums (OSCE), kurš sastāv no 10 stacijām, kuras ietver praktisko un teorētisko zināšanu pārbaudi: (100%) 1. Attēlos uzrakstīt atbilstošās anatomiskās struktūras. 2. Demonstrēt zobu anestēzijas metodes un instrumentus augšžoklī uz fantoma 3. Demonstrēt zobu anestēzijas metodes un instrumentus apakšžoklī uz fantoma 4. Demonstrēt eksodontikas metodes un instrumentus augšžoklī uz fantoma 5. Demonstrēt eksodontikas metodes un instrumentus apakšžoklī uz fantoma 6. Demonstrēt Ivy ligatūras un ligatūru noņemšanu uz modeļa 7. Demonstrēt Ernst ligatūras un ligatūru noņemšanu uz modeļa 8. Demonstrēt griezienu, šuves, šuvju noņemšanu uz modeļa 9. Demonstrēt CPR uz RESUSCI ANNIE, 10. Demonstrēt sagatavošanos operācijai, aseptiku un antiseptiku
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentam jāzina ķirurģiskā anatomija, anatomiskās normas un variantu gadījumos saistība ar zobu un žokļu ķirurģiju, iekaisumiem un traumām sejas un žokļu rajonā, siekalu dziedzeru, žokļa - deniņu locītavas, limfmezglu un asinsvadu slimībām un traumām; reparatīvas reģenerācijas klīniskie aspekti. Spēj nosaukt anestēzijas un zobu ekstrakcijas metodes un instrumentus, kā arī zina pirmās preklīniskās vispārējās iemaņas zobu anestēzijas un eksodontikas jomā. Jāzina neatliekamās medicīniskās palīdzības algoritms.
Prasmes:Studentam jāprot demonstrēt sagatavošanās operācijai, ķirurģisko instrumentu un materiālu izvēle stomatoloģiskām operācijām, anestēzijas un eksodontijas metodikas uz fantoma, brūču šūšanas un starpžokļu ligatūru uzlikšana uz modeļiem. Jāprot demonstrēt sagatavošanās operācijai mutes, sejas un žokļu rajonā: maska, cepure, brilles, roku mazgāšana, sterila halāta un cimdu uzvilkšana. Jāprot demonstrēt zobārstnieciskā lokālā anestēzija: injektora, adatas un virzuļampulas izvēle un salikšana lietošanai, infiltrācijas, mandibulāra, n. palatinus major, n. nasopalatinus, n. mentalis anestēzija uz manekena, adatas un virzuļampulas nodošana utilizācijai, injektora nodošana sterilizācijai. Jāprot demonstrēt zobu ekstrakcija uz manekena: zobārstniecības krēsla un apgaismojuma noregulēšana, maigļu izvēle, ķirurga vieta, kreisās rokas darbība, maigļu uzlikšana, uzbīdīšana, fiksācija, zoba luksācija un izņemšana, alveolas malu repozīcija un tampona uzlikšana. Jāprot demonstrēt griezieni, šuvju uzlikšana un noņemšana: instrumentu un materiālu izvēle, grieziena plānošana un izdarīšana, šuve, diega sasiešana un nogriešana, šuves noņemšana uz modeļa. Jāprot demonstrēt starpžokļu fiksācija ar ligatūru: instrumentu un stieples izvēle, Ivy un Ernsta ligatūru uzlikšana, stiepļu galu nogriešana un pielocīšana. Žokļu šinu uzlikšana. WAND injektora lietošana. Jāprot demonstrēt kardiopilmonālo reanimācija uz manekena: stāvokļa novērtēšana, elpināšana, sirds masāža.
Kompetences:Izvēlēties atbilstošu anestēzijas metodi un instrumentus noteikta zoba ekstrakcijai, kā arī griezienu izdarīšanu, šuvju uzlikšanu, starpžokļu fiksāciju, lai varētu uzsākt klīnisko apmācību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dentalmammoth.com
2Contemporary Oral and Maxillofacial Surgey, 4th edition / L.J. Petersen, E.Ellis III, J.R.Hup, M.R.Tucker / Mosby, St Louis, 2003
3Handbook of Local Anaesthesia, 4th edition / S.F. Malamed / Mosby – Year Book, 1997
4Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, edit. U.J.Moore, 5th edit. Blackwell Publishing, 2001
5Suturing Techniques in Oral Surgery/ S. Siervo, Quintessence Publish. 2008
Papildu literatūra
1Surgical Approaches to the Facial Skeleton, 2nd edition / E.Ellis III, M.F. Zide / Lippincot Williams&Wilkins, 2006
2Anatomical Atlas of Temporomandibular Joint/ Y. Ide, K. Nakazana, T. Hongo, I. Toteishie / Quintessence Publishing Co, 1991.
Citi informācijas avoti
1www.emedicine.com
2Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
3International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery