Pārlekt uz galveno saturu

Enerģētiskā drošība un diplomātija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_009LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Sprūds
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārēja izpratne par globālo ekonomiku, varas attiecībām and diplomātiju.
Mērķis:
Kursa mērķis ir apskatīt un analizēt globālās un reģionālās enerģētikas politikas attīstības tendences un aspektus. Šajā kursā uzmanība tiek pievērsta ASV lomai globālajā enerģētikas arhitektūrā, Krievijas enerģētiskajiem “ieročiem”, ES enerģētikas stratēģijas veidošanai un īstenošanai, kā arī ES-Krievijas enerģētikas dialogam. Tiek izvērtēta arī ES paplašināšanās un jauno organizācijas dalībvalstu ietekme uz ES enerģētikas politiku un enerģētiski izaicinājumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globālās enerģētikas tendences: “resursu gadsimts” un “lielās spēles”Lekcijas2.00auditorija
2Globālā enerģētikas arhitektūra un ģeopolitikaLekcijas3.00auditorija
3Krievijas enerģētikas sektorsLekcijas2.00auditorija
4Krievijas enerģētikas diplomātijaLekcijas3.00auditorija
5ES enerģētikas politika: iekšējā dimensijaNodarbības2.00auditorija
6ES enerģētikas politika: ārējā dimensijaNodarbības3.00auditorija
7Starp „veco” Eiropu un Krieviju: ES jauno dalībvalstu enerģētikaNodarbības2.00auditorija
8Secinājumi. Latvijas enerģētika: drošība un diplomātijaNodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi veic literatūras izvērtējumu, sagatavo viedokļa rakstu un prezentāciju par atttiecīgo tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību, kuras arī kopumā veidos atzīmi: Aktivitāte nodarbībās – 30% Individuālais projekts: viedokļa raksts – 15% Projekta tēmas prezentācija – 15% Testi – 20% Eksāmens – 20%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs izvērtēt globālās enerģētikas tendenču un varas attiecību aspektus. Studenti spēs analizēt enerģētikas politiku caur nacionālās drošības un diplomātijas perspektīvu un identificēt starptautisko aktoru enerģētiskās drošības stratēģijas.
Prasmes:Studenti stiprinās savas profesionālās prezentācijas un viedokļu formulēšanas un izteiksmes prasmes starptautiskā vidē.
Kompetences:Studenti apgūs starpdisciplināras pētniecības un izvērtēšanas kompetences. Studenti demonstrēs kompetences izvērtēt starptautisko aktoru lomu un raksturot prioritātes un instrumentus enerģētikas politikas kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1British Petroleum, Energy Outlook, 2020
2European Commission, Fourth Report on the State of the Energy Union, 2019
3The Atlantic Council Report, Reform of the Global Energy Architecture, 2017
4IRENA, Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050, 2018
5Bud Coote, Impact of Sanctions on Russian Energy Sector, Atlantic Council Report, 2018
6Oxford Institute for Energy Studies, Russsia-Ukraine transit talks: the risk to gas in Europe, 2019
7Cogressional Research Service, Nord Stream 2: A Fait Accompli? Report, 2019
8Ramunas Vilpišauskas and others, Report, Energy Security in the Baltic Sea Region, Vilnius, 2015