Pārlekt uz galveno saturu

ASV un pasaules kārtība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_156LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politikaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgs priekšstats par ASV iekšpolitiku un ārpolitiku.
Mērķis:
Kurss iepazīstinās studentus ar ASV ārpolitikas izveidošanās un attīstības pamattendencēm, kā arī dos ieskatu ASV diplomātiskajā praksē un stratēģiskajās diskusijās. Kurss balstīts ASV ārpolitikas vēsturē tiktāl, cik tas palīdz kontekstualizēt mūsdienu ASV ārpolitikas izaicinājumus un izprast šīs superlielvalsts "lielo stratēģiju".
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Savienoto valstu izveide un lielvaras attīstības ģeopolitiskais konteksts. ASV agrīnās ārpolitikas modelis. "Izolacionisma", "internacionālisma", "ideālisma" un "reālisma" tradīcijas.Lekcijas2.00auditorija
2"Monro doktrīna" un ASV teritoriālā ekspansija laika periodā līdz Pilsoņu karam. Ceļš uz "impērijas" izveidi gadsimtu mijā: ASV-Spānijas karš un Savienoto valstu vieta pasaules ģeopolitikā gadsimtu mijā.Lekcijas2.00auditorija
3Studentiem jābūt izlasījušiem dokumentus, gatavojoties diskutēt par esejas tematu "Tēvi-dibinātāju skatījums uz ASV ārpolitikas dilemmām".Nodarbības4.00auditorija
4Tuvojoties 20. gs. Pax Americana: Pirmais pasaules karš, Vudro Vilsons un liberālā internacionālisma tradīcija. Otrais pasaules karš un Frenklina Delano Rūzvelta idejas par starptautisko kārtību.Lekcijas1.00auditorija
5Aukstais karš un ASV "lielā stratēģija" bipolārajā starptautiskajā kārtībā. Atšķirīgie priekšstati par "iegrožošanu" un mēģinājumi veidot liberālo starptautisko attiecību modeli.Lekcijas1.00auditorija
6Aukstā kara gadījuma izpēte: Vjetnamas karš. Konflikta izcelsme un nozīme ASV ārpolitikas pētniecībā.Lekcijas1.00auditorija
7Pēc-Aukstā kara periods. Bila Klintona administrācijas idejas par "demokrātisko izplešanos". Gadījuma izpēte: ASV-Baltijas valstu attiecību attīstība 1990-jos gados.Lekcijas1.00auditorija
8Džordža V. Buša administrācija un "neokonservatīvie" priekšstati par ASV ārpolitiku un starptautisko kārtību.Lekcijas1.00auditorija
9"Atturīgais reālisms" un "progresīvais pragamatisms" Baraka Obamas administrācijas ārpolitikā.Lekcijas1.00auditorija
10Donalda Trampa pasaules uzskati un viņa administrācijas ārpolitikas pamattendences.Nodarbības2.00auditorija
11"Neapklustošā pierobeža": ASV un reģionālie sabiedrotie Eirāzijā.Nodarbības2.00auditorija
12ASV kā Eiropas lielvara. ASV kā lielvara Tuvo Austrumu reģionā. Nolemti karam? ASV, Ķīna un Tukidīda slazds.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Esejas, referāts, prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva un informēta dalība semināros: 35% Esejas: 10% Referāts: 20% Prezentācija: 15% Eksāmens: 20%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentiem jāspēj identificēt faktorus, kas nosaka ASV ārpolitiku un lomu starptautiskajās attiecībās, kā arī analizēt ASV lomu dažādu Eirāzijas reģionu lokālajos varas līdzsvaros.
Prasmes:Apkopot un prezentēt informāciju par ASV ārpolitiku.
Kompetences:Spēja analizēt ASV ārpolitikas pamatvirzienus plašākā vēsturiskā un stratēģiskā kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Excerpts from Felix Gilbert, To the Farewell Address: Ideas of Early American Foreign Policy (New Jersey: Princeton University Press, 1970).
2Excerpts from Charlie Laderman and Brendan Simms, Donald Trump: The Making of a World View, (London: I.B.Tauris, 2017).
3Excerpts from Jakub J. Grygiel , A. Wess Mitchell, The Unquiet Frontier (Princeton UP, 2017)
4Excerpts from Graham Allison, Destined for War (London: Scribe, 2017)