Pārlekt uz galveno saturu

Rentgenoloģija un radioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:RAK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Rentgenoloģija un radioloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gaida Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Radioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ardis Platkājis
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, 1002.kabinets, rakatrsu[pnkts]lv, rakatrsu[pnkts]lv, +371 67547139
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālajā un patoloģiskajā anatomijā, fizikā.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas diagnostiskās radioloģijas izmeklēšanas metožu (rentgenoloģisko izmeklējumu, kompjūtertomogrāfijas, ultrasonogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionukleīdās diagnostikas, angiogrāfijas) fizikālajos pamatos, attēla un anatomijas korelācijā, izmeklēšanas metožu priekšrocībās, nepilnībās, indikācijās un kontrindikācijās. Izprast to pielietojumu un iespējas biežāko saslimšanu diagnostikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Radioloģijas vēsture, rentgendiagnostikas pamati, rentgenstaru īpašības, iegūšana. rentgenattēla veidošanās principiLekcijas1.00klīniskā bāze
2Radioloģijas fizika, jonizējošā starojuma bioloģiskais efekts, aizsardzība, dozimetrijaLekcijas1.00klīniskā bāze
3Ultrasonogrāfijas pamati, izmeklējuma iespējas, indikācijas, kontrindikācijas, attēla interpretācijaLekcijas1.00klīniskā bāze
4Kompjūtertomogrāfijas, magnētiskās rezonanses pamati, izmeklējuma iespējas, indikācijas, kontrindikācijas un attēla interpretācijaLekcijas1.00klīniskā bāze
5Angiogrāfija un invazīvās radioloģijas pamatiLekcijas1.00klīniskā bāze
6Radioterapijas un kodolmedicīnas pamatiNodarbības2.00klīniskā bāze
7Mugurkaula traumatisku un deģeneratīvu slimību radioloģiskā diagnostika (rtg un CT). Indikācijas, kontrindikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Muskuloskeletālās patoloģijas (traumas, iekaisumi, deģeneratīvās saslimšanas, jaunveidojumi) radioloģiskās diagnostika, patoloģisko izmaiņu radioloģiskie simptomi, izmeklēšanas algoritmiNodarbības1.00klīniskā bāze
9Vēdera dobuma parenhimatozo orgānu patoloģijas (traumas, iekaisumi) radioloģiskās diagnostika, patoloģisko izmaiņu radioloģiskie simptomi, izmeklēšanas algoritmiNodarbības1.00klīniskā bāze
10Kuņģa - zarnu trakta patoloģijas (čūlas slimība, divertikuļi, iekaisumi, jaunveidojumi) radioloģiskās diagnostika, patoloģisko izmaiņu radioloģiskie simptomi, izmeklēšanas algoritmiNodarbības1.00klīniskā bāze
11Krūšu kurvja orgānu patoloģijas (traumas, iekaisumi, jaunveidojumi) radioloģiskās diagnostika, patoloģisko izmaiņu radioloģiskie simptomi, izmeklēšanas algoritmiNodarbības1.00klīniskā bāze
12Galvas smadzeņu patoloģisko izmaiņu (traumu, iekaisumu, jaunveidojumu, demielinizējošo saslimšanu, vaskulāro saslimšanu) radioloģiskā diagnostika (CT). Indikācijas, kontrindikācijas, radioloģiskā simptomātika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13US simulatoru izmantošana US pamatu apguvēNodarbības1.00klīniskā bāze
14Politraumas radioloģiskā diagnostikaNodarbības1.00klīniskā bāze
15Angiogrāfija un invazīvās radioloģijas pamatiNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs ar literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta prasme analizēt radioloģiskos aprakstus un attēlus - pārrunas un pārbaudes darbi mācību cikla laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti pārzina radioloģiskās metodes, to izšķiršanas spējas un pielietojuma veidi, izmeklējumu indikācijas, jonizējošā starojuma bioloģisko efektu.
Prasmes:Studenti prot atpazīt orgānu radioloģiskos attēlus; saskatīt patoloģiskās pārmaiņas un orientēties biežāk sastopamo slimību vispārējā radioloģiskajā ainā.
Kompetences:Studenti prot analizēt radioloģiskos aprakstus un attēlus, prot atpazīt biežāk sastopamo slimību radioloģiskās pazīmes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Balachandrian. Radiology Interpretation Made Easy: With CD ROM. Jaypee Brothers Medical publishers. 2007.
2Emergancy radiology. Yu, Eugene. Series: RadCases. New York : Thieme. 2015. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
3Chest Radiology : The Essentials. Collins, Jannette; Stern, Eric J. Edition: Third edition. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. 2015. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
4Radiology 101 : The Basics & Fundamentals of Imaging. Smith, Wilbur L.; Farrell, Thomas A. Edition: 4th ed. Philadelphia : LWW. 2014. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
5Interventional Radiology, Lorenz, Jonathan; Ferral, Hector. Series: RadCases. New York : Thieme. 2010. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
6Musculoskeletal Radiology. Garcia, G. Series: RadCases. New York : Thieme. 2010. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
7The Radiology Handbook : A Pocket Guide to Medical Imaging. Benseler, J. S. Series: White Coat Pocket Guide Series. Athens, Ohio : Ohio University Press. 2006. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Papildu literatūra
1Fred. A. Mettler. Essentials of Radiology. Philadelphia. 2005.
Citi informācijas avoti
1“Pocket Atlas of Sectional Anatomy. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Volume I: Head and Neck”, Third Edition, T.B.Moeller, E.Reif, 2005, ISBN 10:3-13-125503-x.
2„Pocket Atlas of Sectional Anatomy. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Volume II: Thorax, Heart, Abdomen and Pelvis”, Third Edition, T.B.Moeller, E.Reif, 2007, ISBN-10: 1-58890-577-2.
3„Pocket Atlas of Sectional Anatomy. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Volume III: Spine, Extremities, Joints”, Third Edition, T.B.Moeller, E.Reif, 2007, 10-ISBN:3-13-143171-7.
4https://radiopaedia.org/